Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Nedir?

I Ching (içing diye okunur) kelime anlamı olarak bakıldığında “değişim kitabı değişimler kitabı” anlamına gelmektedir. Ching Çince’de “klasik eser kitap” anlamına gelir. I ise “değişim bilgelik” gibi anlamlara sahiptir.

Ching kelimesi M.Ö 200 yıllarında Çin’de klasik eserlerin basılmaya başlandığı dönemde kullanılmaya başlanan bir kelimedir. Bu tarihten önce kitap Chou I olarak bilinmekteydi. Chou kitabı M.Ö. 1100 yıllarında kullanan Chou hanedanlığı krallarının ismidir. (Chou’nun değişimleri).

I kelimesinin “değişim” anlamına geldiğini söyledik. I kelimesi aslında herhangi bir değişimden ziyade “sıradışı ya da garip bir olay vuku bulurken meydana gelen belli bir değişim” anlamına gelir. Bu noktada I Ching bize bu değişim sırasında nasıl davranmamız gerektiğini de betimler. Çıkış kaynağına ait kesin bilgiler günümüze kadar ulaşmamış olsa da en az 3000 yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

Kadim Çin’de tao ile bağlantıda ve uyum içinde olmak için kullanılmıştır. Kitaptaki bir çok kelime I adı verilen ve 3500 yıllık özel bir alfabeye/dile aittir. Bu alfabe/dil kadim Çin’de kahinler tarafından kullanılmış ve kraliyet malikanelerinde de kullanılarak zaman içinde geliştirilmiştir. I dilinin ilk kökenlerinin ise düz ve kesikli çizgiler aracılığıyla “erişilebilen” şarkılardan türkülerden hikayelerden sihirden oluşan şamanik bir gelenek olduğu sanılmaktadır. Bu düz ve kesikli çizgiler sonradan hegzagramlar haline gelmiştir.

M.Ö.1100 yıllarında Wu Hsien (Fu Hsi) bu çizgileri ve kelimeleri bir araya getirmiş ve kandil çiçeği sapları aracılığıyla onlara danışarak o dönemde Chou I denilen kitabın temelini oluşturmuştur. Rivayete göre Chou hanedanlığı kralları ayaklanan birimleri devirmek yönetimde uyum ve düzen sağlamak ve tao ile bağlantıda kalabilmek için kitabı kullanmışlardır. Bundan 500 sene sonra da hanedanlık dışındaki insanlar da kitabı kullanmaya başlamıştır. Bu dönem Çin tarihinde sosyal çöküşün karmaşanın ama aynı zamanda kaotik ve yaratıcı güçlerin devreye girdiği tarihsel döneme denk düşer. İnsanlar özellikle böyle bir dönemde Chou I ‘ ın tavsiyelerine kulak vermişlerdir.

M.Ö.200 yıllarında Han hanedanlığı döneminde bir grup bilge Chou’yu bir “klasik kitap” yani Ching olarak tekrar düzenlemişlerdir. Yazıdaki kodlamaları mevcut geliştirdikleri bilgilerle deşifre etmişler ve kadim yazıları da ekleyerek son halini almasını sağlamışlardır.

Bu tarihten sonra kitaba ait olarak sadece sadeleştirme ve tercüme çalışmaları (bkz. Konfüçyüs Richard Wilhelm) yapılmıştır. Yani günümüzde kullanılan I Ching metninin en az 2000 yaşındadır. I Ching Çin’de sokak falcılarından devletin idari konumundakilere resmi makamlardan sıradan vatandaşlara kadar herkesin kullandığı ve içerdiği görüntülerde şiirsel felsefi ruhsal ve edebi değerleri bir araya getiren orijinal bir kitaptır.

I Ching herbirine “kua” adı verilen 64 adet hegzagramdan (altılı çizgi) şeklinden oluşur. Bu 64 şekil olayların ardındaki gizli etkin güçleri ve bizim belirli bir durumda nasıl davranmamız gerektiğini detaylandıran ve bir nevi sözlük görevini gören şekillerdir. Yani I Ching hegzagramları semboliktir. Verilen öğütlerin ve tavsiyelerin hepsi tao felsefesi ile tam bir uyum içindedir.

I Ching kullanımı sade ancak matematikseldir. Danışmanlık talep ettiğiniz konuda sorunuzu sorduktan sonra kullandığınız yönteme göre (Bkz. Kullanma yöntemleri) nihai olarak 6 çizgi elde edersiniz.. Elde ettiğiniz çizgileri uygun sıralama ile yazarak bir hegzagram elde edersiniz. Bu hegzagrama ait iki adet triagram (üçlü çizgi) vardır. (Bkz. Hegzagramlar).

I Ching tablosundan bu iki triagramın kesişimi olan hegzagramı bulursunuz ve bu sizin temel hegzagramınızı oluşturuz. Daha sonra bu hegzagramdan çeşitli hegzagramlar türeterek konuya farklı açılardan cevaplar alırsınız. (Bkz. Hegzagramlar). I Ching eşzamanlılık teoreminden hareketle mevcut an’ın enerjisini analiz ederek size geleceğe dair bir projeksiyon yapar. Bu anlamda bir fal sistemi değildir. Olayların an’daki karşılaştırmalarını yaparak size öngörü verir. Eğer sözkonusu olayda bir değişim yaparsanız I Ching’ in öngördüğü ihtimaller de değişecektir.

I Ching’ in kehanatine danışmak ile fal arasındaki ayrımlardan biri de I Ching kullanırken artan sezgileriniz ve farkındalığınızdır. Bu noktada I Ching içsel karanlık yanlarınızı size yansıtan ve nihayetinde şu ya da bu şekilde onları görmenizi sağlayan bir ayna görevi görür. I Ching ’de sembolik anlatımlarını okuduğumuz şekiller birden fazla anlam içerir. Dolayısı ile sizin o an’da ne kadarına hazırsanız o kadarını algılamanıza yardımcı olur. Değişim içimzdeki değişimdir.

I Ching bu değişimi en yumuşak geçişlerle ve en işe yarar şekilde geçirmemizi sağlayan bir yaşam anahtarıdır.

Ebru Dengiz

Alıntıdır.