Astral Seyahat SözlüğüAkaşik Kayıtlar:
Akaşik kayıtlar zamanın başından sonuna kadar insanoğluyla ilgili her bilgiyi içeren bir koleksiyon ya da depodur.Bu kayıtların astral aleminastral ışık olarak bilinen bir bölgesinde bulunduğuna inanılır.

Astral: Astra terimi 'yıldızla ilgili' anlamına gelen Yunanca bir sözcükten gelmektedir.Orjinalinde Yunan tanrılarının ikametgahlarının yerlerini anlatmaktadır.

Astral Beden: Astral bedenfizik bedenin çok daha ince titreşimlerden oluşmuş bir kopyasıdır.Astral planda seyahat etmek için bir araç olarak kullanılır.

Astral Duble: Astral Beden'in diğer adıdır.

Astral Işık: Astral ışık astral düzlemde akaşik kayıtların bulunduğu bölgedir.Adını geçmişşimdi ve geleceğin birbirine karışmasıyla oluşan yüksek enerjititreşimlerinden alır.

Astral Plan: Astral planfizik dünyamızı yansıtanama daha titreşimsel bir seviyede işleyen paralel bir dünyadır.Astral plan yedi alt seviyeden oluşur:

1.Ruh reenkarne olmak ya da daha yüksek bir seviyeye ge.mek için astral plandan ayrıldığında astral bedenin çözüldüğü yer olan Astral Mezarlık.

2.Ruh ayrıldıktan sonra ve Astral mezarlığa düşmeden önce astral bedenin geçici evi olan Astral Kabuk.

3.En fazla yozlaşmış ve baştan çıkmış ruhların yeri olan Astral Cehennem.

4.Ruhların fiziksel ölümden sonra bir süre dinlenip astral plandaki yeni konumları için hazırlandıkları Uyuma Bölgeleri.

5.Fizik dünyada oldukları sırada yaratıcı ya da entelektüel bir proje tamamlayamamış olan astral bedenlerinin yeri olan Entelektüel seviye.

6.Büyük zaferlerini yeniden canlandıran ve yeniden yaşayan kahramanların yeri olan Kahramanlar seviyesi.

7.Her dindendini liderlerin ve mistiklerin yeri olan Mistik seviye.

Astral Projeksiyon:Astral projeksiyon astral bedenin fiziki bedenden ayırma ya da projekte etme ve bunu astral planda seyahat yapmak için kullanma yeteneğidir.

Astral Seyahat: Fizik beden geride kalırkenAstral beden ile astral planda gezinme yeteneğidir.

Bilokasyon: Bilokasyon aynı anda iki farklı yerde bulunma yeteneğidir.Fizik beden başka yerdeyken astral beden başka yerde kendini görünür hale getirebilir.

Şakralar: Şakralarinsanın enerji alanında başın tepesiyle omurganın kökü arasında yedi enerji merkezidir.Chakra sözcüğü Sanskritçe bir sözcük olup 'çark' anlamına gelir;bu da yerinde bir ifadedir çünkü şakralar normal olrak dönen enerji daireleri biçiminde görülür.Bu sözcük aynı zamanda 'açan çiçek' anlamına da gelir;şakraların çoğu kez lotus çiçekleri şeklinde resmedilmesinin nedeni budur.

Deja vueja vu kelime olarak 'önceden görmüştüm' anlamına gelir.Yeni bir durumu sanki daha önce olmuş gibi algılama deneyimidir.

Doppelgangeroppelganger bir insanın dublesidir ve fizik beden beklenmedik bir şekilde astral bedenle karşılaştığında meydana gelir.Bu olgunun doğru adı otoskopidir.

Varlık: Varlıkastral planda yaşar.Dolayısıyla bir astral bedeni vardır ama fizik bedeni yoktur.
Eterik Duble:Astral Beden'in diğer adıdır.

Hipnogojik Durum: Hipnogojik durum uykuya dalmadan hemen önce görülen uykuluhipnoz benzeri durumdur.

Kundalini: KundaliniKök şakrada saklı olarak bulunan enerji akımıdır.

Kundakini Yoğa (orjinalde Laya Yoga olarak bilinir) ya da meditasyon teknikleri kullanarak bu enerji tüm şakralara enerji kazandırmak için kullanılabilir. Kundalini çoğunlukla bir Ligam'a diklemesine üç buçuk kez kıvrılmış bir yılan olarak resmedilir.

Lüsid Rüya: Lüsid rüya kişinin kontrol edebildiği ve yönlendirebildiği rüyadır.Kişi rüya görmekte olduğunun farkındadır ama uyanmaz.Bu terim 1913 yılında Dr.Frederick Van Eeden tarafından türetilmiştir.

Ölüme Yakın Deneyim (ÖYD):Ölüme yakın deneyim kişi ölümün gelmek üzere olduğunu hissettiğinde ve bilincinfizik bedenden ayrılır gibi olduğu bir durum yaşadığında meydana gelir.

Beden Dışı Deneyim (BDD):Beden dışı deneyimkişinin astral bedenifizik bedeni terk ettiğinde ve astral planda seyahat ettiğinde yaşadığı deneyimdir.

Parapsikolog:Psişik olguların incelenmesi konusunda uzmanlaşmış bilim adamalrına verilen addır.
Psişik Korunma:Psişik korunma herhangi bir psişik çalışmaya başlamadan önce yapılan bir dizi etkinlik ya da ritüelden meydana gelir.Kişiyi herhangi bir dış etkiye karşı korumak için yapılır.

Hızlı Göz Hareketleri (REM): Hızlı göz hareketlerikişi uyurkenbir geceden bir kaç kezbeş ila altmış dakikalık süreler halinde meydana gelir.Bunlar kişi rüya görürken oluşur.Bu fikri test etmek içinuyuyan kişinin bir REM dönemi süresince ya da bu dönemin hemen ardından uyandırılır ve sorular sorulur.Bu sırada uyanan kişiler rüyalarını oldukça ayrıntılı bir şekilde hatırlayabilmektedirler.Diğer zamanlarda uyandıkalrında ise ya hiçbir rüyayı hatırlayamazlar ya da bu rüyaları belirsizkısa düşünceler olarak görürler.

Uzaktan Görme:Uzaktan görme1972 yılındaSrı'daki araştırmacı bilim adamları tarafındankişilerin psişik olarak denet yerinden uzaktaki başka yerlerde olup bitenleri duyumsaya bildiği deneyleri anlatmak için türetilmiştir.

Gümüş Kordon:Kişi astral seyahat yaparken fizik ve astral bedenleri birbirine bağlayan bir enerji kordonu ya da hattı.

Teleportasyon:Teleportasyon bir kişi ya da nesnenin bir yerden başka bir yere ani nakli.