Durugörü (clairvoyance) canlı ve cansız nesnelerin ve olayların beş duyunun yardımı olmadan ([ame="http://tr.wikipedia.org/wiki/Paranormal"]paranormal[/url] olarak) algılanmasına verilen addır.

Durugörü kişide objektif veya sübjektif [ame="http://tr.wikipedia.org/wiki/Vizyon"]vizyonlar[/url] ya da imaj duyumları tarzında belirebilir. Durugörü fenomenine [ame="http://tr.wikipedia.org/wiki/Hipnoz"]hipnoz[/url] doğal uyku uyku-uyanıklık arası izolman vecd [ame="http://tr.wikipedia.org/wiki/Trans"]trans[/url] gibi [ame="http://tr.wikipedia.org/wiki/Parapsikoloji"]Parapsikoloji[/url]’de “değişik şuur halleri” adı altında incelenen degajman hallerinde daha sık rastlanır.
Durugörü fenomen ve yetenekleri metapsişikçiler ve parapsikologlarca çeşitli sınıflara ayrılarak incelenir.

Metapsişikçiler durugörü yeteneklerini başlıca şu sınıflara ayırırlar:

Gizligörü (lüsidite): Gözler kapalıyken çevreyi görebilme.

Kritoskopi. Saydam olmayan cisimlerin ardını görebilme

Alteroskopi (alloskopi): Kişinin başkalarının bedenlerindeki iç organları bunların işleyişlerini auraları görebilmesi ve bu sayede bedensel rahatsızlıkları saptayabilmesi. Bu yetenek kişinin kendi bedeni için sözkonusu olduğunda yeteneğe otoskopi adı verilir.

Teleoptik: Kişinin beş duyusuyla algılayamayacağı uzaklıktaki ya da kapalı bir ortamdaki olay nesne ve canlıları algılayabilmesi. Bu yeteneğin bir çeşidine coğrafi ya da gezici durugörü (remote viewing) adı verilir. Gezici durugörü medyumları içinde en ünlüsü olan ABD’li Ingo Swann’ın bu yeteneğini kullanabilmesi için kendisine yerkürenin herhangi bir yerinin enlem ve boylam koordinatlarının kendisine verilmesi yeterliydi. ABD’nin soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği’ne karşı Swann’ın bu paranormal yeteneğinden yararlanmış olduğu ileri sürülür.

Zamansal durugörü (prekognitif ve postkognitif durugörü): Yeteneğin geçmiş veya gelecekteki olayları algılamaya yönelik olması.

Telepatik durugörü.

Alıntıdırç