Durugörü nedir?
Durugörü/duyu dışı algılama veya uzaktan görü/uzaktan hissetme adı verilen durumda bilinen duyu araçları ve organları (göz-kulak-dokunma...) kullanılmadan zaman ve mekanla sınırlı olmayan uzak yerlerden bilgi edinmektir. Bazıları buna 6. his adını da verirler. Ya da sezgi.

Durugörü en basit tanımla normal duyularla ulaşılamayan bilgiye ulaşmaktır. Zamandan bağımsızdır: geleceğe şimdiye ve geçmişe ait olabilir. Aynı zamanda da yerden bağımsızdır. Yanınızdaki bir çantada ne olduğunu anlamak olabileceği gibi Neptünde ne oluyoru da araştırabilirsiniz. Yani mekanla sınırlı değildir bilgiye ulaşma. Herkeste olan bir yetenektir. Az ya da çok. bazılarımızda az bazılarımızda çok. Ama bilinen nasıl sporla kaslar büyür ve gelişir bu yeteneğinde çalışma ile geliştirilebileceğidir (psi kası denilebilir buna). Durugörü zaman ile sınırlı değildir. Geçmiş şimdi ve gelecek görülebilir. Durugörü uzaklıkla da sınırlı değildir. Bir çanta içindekiler ya da Jüpiter gezegeni çevresinde ne olduğu görülebilir. Buradaki tek sorun görülenlerin ya da algılananların normal duyu organlarımızla alıştığımız tarzda net ve canlı olmamasıdır. Daha uçucu daha soluk olabilmesidir.

Aslında her insanda bulunan doğal bir yetenektir. Ama çoğu kişi bunun farkında değildir. Genellikle kendiliğinden ortaya çıkar ve ancak hazır bir beyin ona anlam verebilir. Gelişmemiş ve içimizde gizli kalmasının nedeni unsurlarının bugüne kadar doğal durumlarda görülmemiş olmasıdır. Diğer yandan duyu dışı algının varlığına inanan birinin yeteneği keşfetme şansı daha yüksektir. Buna "koyun" ve "keçi" örneği denir. Koyunlar yani inananlar iyisonuçlar elde ederler! Ancak herkesin kendi içinde yer alan bu yeteneği harekete geçirmesi bazılarımızda çok kolay olurken bazıalrımızda çok zor olacaktır.

Durugörü ya da uzaktan algı düşünce aktarımı telepati diye adlandırlan fenomenlerin bir karışımıdır. Bu süreçte hassas kişi uzakta bulunan (zamansal uzaklık-gelecek veya mekansal uzaklık-görüş alanı dışında kalan) bir yer veya olay hakkında bilgiler edinir ayrıntısıyla tarif etmeye çalışır.

Astral seyahat reenkarnasyon ruhlarla ve cinlerle ilişkisiz bir konudur. Tamamen bu sizin evrene sorduğunuz bir soruya karşılık beynize ulaşan kaynağı ve aracısının ne olduğu henüz anlaşılamayan bir yanıttan ibarettir.

Uzaysal çözünürlülüğü 1 mm kadar olabilir. Bazı nadir durumlarda atom altı tanımlamalar da yapılmıştır. Uzaklıktan bağımsızdır daha önce dediğimiz gibi.

Çoğu kişinin hem de ne yazık ki bu işle iyi ilgilendiğini iddia ettiği gibi olayda elektromanyetik bir dalga işe karışmaz. Çünkü elektromanyetik dalgaların geçişini engelleyen Faraday kafesinden okyanusun 500 feet derinliğinde bu bilgi akışının işlediği gösterilmiştir. Bu 1978 yılında gösterilmiştir. başka bir aracı ile bilgi aktarılır ama neyle bilmiyoruz. Ama elektromanyetik bir dalga olmadığını biliyoruz.

Bu konu sadece bir merak ya da falcılık değil ulusal bir güvenlik sorunudur da. Rusya 1960'llarda Amerika 1970'lerde bu işe askeri çalışamlarla girmiş ve uzun yıllar gizli olarak çalışmaları sürdürmüşlerdir. Amerika bu işe 20 milyon dolar Rusya 60 milyon ruble harcamıştır. Bu yöntemle anlaşılan "gizli" denilen şeyleri artık çok kalmadığıdır. 1996 yılınd Amerika dosyayı kapattık desede muhtemelen gizli olarak devam eden çalışmalar varıdr.

Hedef olasılıkları hakkındaki önceki bilgi geri bildirim yokluğu ve zihinsel analiz kullanımı uzaktangörüyü engeller. Resimler ve duygular rakamlar ve harflere göre daha iyi algılanırlar. Buna karşın;

  • Amacın ciddiye alınması
  • Geri bildirim
  • Kalp-kalbe inanma (ikili çalışmalarda duygusal güven)
  • Pratik yapmış olmak egzersizler
  • Çizimler yapma (anlatmaktan ziyade)
  • Birden fazla görücünün ortak çalışması performansı arttırır.

Toplumun %80'i duyu dışı algılama yetneğine inanır. Akademisyenlerin ise %62'si böyle bir algılamanın var olabileceğini kabul eder. %20 akadamik topluluk ise daha fazla bilimsel kanıt gerektiğini öne sürer. Her ne kadar katı bilim insanlarınca hala şüpheli karşılanıyorsa da günüzmüzde artık uzaktan görü bir "inanç/inanma sorunu" değil bir "bilgi sorunudur". Yani konu artık bir çok yönüyle ispatlanmış ve bu ispatlı bilgileri görmek yeterli inanmayı sağlamaktadır. Bu duruma inanmayan ve şiddetle reddeden kişilerde sadece konu hakkında "bilgi eksikliği" vardır. Kanıtlar ve bilgiler görüldüğünde inanmak için bir sebep olmadığı görülmektedir.

Alıntıdır.