Latincesi Clarus acerum İngilizce ve Fransızcası clairvoyance. Durugörü duyular dışı algılamalarımızdan (DDA) biridir. Bu algılama şekli vizyonlar şeklinde tezahür eder. Beş duyunun dışında eşyaları ve fikirleri algılama ve görmedir diyebiliriz. Aslında duyular dışı-içi üstü-altı diye bir ayırım yapmak çok anlamsız fakat günümüz bilimi ve anlayışı beş duyu adı verilen algı araçlarımız insanın yegane algılamaları olarak kabul ettiği ve insanı bunlara sınırlı bir varlık olarak gördüğü için bu sınırların dışında kalan varlığın yetenek ve algılarını ifade edebilmek için duyular dışı ifadesi kullanılmak zorunda kalınmıştır. Durugörü görme duyumuzun daha ince vibrasyonlu uzantısından başka bir şey değildir.

Evrende her aksiyon her kelime her düşünce ister zihinsel olsun ister fiziksel hiçbir zaman kaybolmaz çünkü üretilen birer enerjidir sadece şekil değiştirir. Doğu felsefesinde "akaşik kayıt" adı verilen evrenin eterik maddesine sinerler. Bazı kişiler hassa bir süje olduklarından bu kayıtlara nüfuz edip onları okuyabilirler. Bu yetenekteki kişilere durugörü medyomu denir. Medyom gözleri kapalı olduğu halde evren eterine sinmiş olan bu titreşimleri algılar.

Medyomluk türlerinin en fazla tezahür eden şekillerinden biri olan durugöü medyomluğu geleceklerini öğrenme eğiliminde olan insanlar tarafından çok eskiden beri dikkate değer bulunmuştur.

Durugörü başlıca üç ana kolda incelenmektedir:

1. Basit durugörü: Medyomun sadece dar bir alan ve sınırlı mekan içerisindeki algılamalarıdır.

2. Mekan içinde durugörü: Medyomun uzakta meydana gelen olayları ya da yerleri algılamasıdır. Evrensel esiri maddeye akort olabilen medyom normal olarak gözlenmesi mümkün olmayan olaylar ya da yerler hakkında açık ve net bilgiler verir.

3. Zaman içinde durugörü: Geçmiş ve gelecek hakkında bilgi sahibi olabilmektir. Keşifler kehanetler fallar ve peygamberane vizyonlar vs... gibi psişik olaylar bu branşa girer.

Durugörünün tarihçesine kısaca bir göz atalım: Hipokrat kendi durugörü tanımını şu sözlerle yapmış: "Ruh beden gözleri kapalı olduğu halde görebilir."

Durugörü medyomları polise de çok yardımcı olmaktadırlar özellikle kayıp olaylarında. Durugörü yeteneğinin bencil amaçlarla kullanılması halinde etkisiz kaldığı da bilinmektedir. Yüksek seviyeli ruhsal yeteneklerin yararlı ve başkalarının iyiliğine yönelik amaçlarla kullanılması gerekir.

Alıntıdır.