Soru: Astral seyahat nedir? Zararlı mıdır?

Cevap:

Şuurun sir bedenin veya enerji bedenin bilinçli olarak fizik bedenin dışına çıkması ve boyutlar arası dolaşması olarak tanımlanır. Zamansız ve mekansız olarak bir üst boyuta geçmek cisimlerden uzakta ve düşünce gücünün hakim olduğu bir boyutta gitmek şeklinde gibi tanımlar da yapılmaktadır.

Astral seyahate çıkarken kalpte aşırı çarpıntı kulaklarda uğuldama göbek bölgesinde rahatsız edici bir duygu gibi hisler yaşandığı söylenir.


Gerçekte olan şey ise nefs bedenin fizik bedenden ayrılmasıdır. ve acaba ayrılıp hangi zulmani alemleri dolaşacaktır farkında mısınız? Hatta geri dönerken yanında kimleri getirecektir?


Sıkıcı hayatında heyecan arayan insanlar fizik ötesi dünyanın varlığını algılayıp da bir türlü hak yolu bulamamış olan kişiler astral seyehat konusuyla yoğun bir şekilde ilgilenmektedir. Ancak bu konu inanılmaz bir şekilde zararlı ve tehlikelidir.


Nefs beden Berzah alemine aittir. Örneğin uykuya daldığımız anda fizik bedenimizin enerji devir hızı öylesine yavaşlar ki nefs beden ışık hızıyla fizik bedeni terk eder ve kendi alemine gider. Akıl da nefsle birlikte berzah alemine gider ve kişi rüya görür.


Asıl olan ruhun bedenden ayrılıp Allah'a doğru seyri suluk yapması ve Rabbine ulaşmasıdır. Ve ruh bedenden ayrılırken kişi hiç bir şekilde acı hissetmez sıkıntı hissetmez. Aksine çok büyük bir huşu yaşar çünkü o anda gökteki tüm melekler olaya şahit olmak üzere yeryüzüne inerler.

78 / NEBE - 37 : Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumer rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ(hitâben).

(Allah) göklerin ve yerin ve onların arasında bulunanların Rahmân olan Rabbidir. (Hiç kimse) ondan bir hitaba mâlik değildir.
78 / NEBE - 38 : Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen) lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben).

O gün ruh (devrin imamının ruhu) ve (arşı tutan) melekler saf saf hazır bulunurlar. Rahmân'ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşamaz. Ve (izin verilen) sadece sevap söylemiştir.
78 / NEBE - 39 : Zâlikel yevmul hakk(hakku) femen şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben).

İşte o gün (mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tâbî olunduğu gün) Hakk günüdür. Dileyen (Allah'a ulaşmayı dileyen) kişi kendisine Rabbine ulaştıran (yolu Sıratı Mustakîm'i) yol ittihaz eder (edinir). (Allah'a ulaşan kişiye Allah) meab (sığınak melce) olur

alıntı.