Astral seyahate cıkıp ya dönemezsem diye korkanlar için bu konuyu paylaşmak istedim.

"Gümüş kordon" Parapsikoloji'de süptil bedenleri fizik bedene bağlayan kordona verilen addır. Astral seyahatlerde seyahat ederken astral bedenle fizik bedenin arasındaki bağlantıyı bu gümüş kordon sağlar. Gümüş kordon koparsa kişi ölür; ancak öyle kolay kolay kopmaz.

Enerji Beden'in en ilginç organlarından biri de bu "Gümüş Kordon"dur. Hans bu kordonu çakralardan biri olarak ele alıyor ve en çok göbek (karın) çakrası ile ilgileniyor (Plexus solarium). Bunun sanskristçe adının RAMA DANA olduğunu söylüyor. Rûhu bedene bağlayan temel kabloymuş.

Hans'a göre o hem fizyolojik bedenimizin hem de enerjik bedenimizin göbeğinden çıkıyor ve 50 bin yılın bir gün olduğu bir mesafede direkt Allah'ımıza bağlanıyor! İsterseniz siz bunu bir kuklacının ipi gibi düşünün. Bu eksik ve hatalı bir benzeştirme; ama işâret ettikleri açısından kullanılmaya değer. O kanaldan bize sayılı nefesimiz rızkımız iyi ilhâmlar gelir. Bundan başka o kanaldan Allah'a mirâç ediyoruz.

O gümüş renkli ve hiç kopmayan bir kordon (Worm Hole). Allah ile irtibatlı.

Kalbe giren ve şahdamarının başlangıcı olan aort var. Kalbe bağlı bir de 9 ay 10 gün boyunca varlığını sürdüren göbek kordonu var. Yine kalbe bağlı bir gümüş kordon var ve dördüncü olarak kalbe bağlı hablilverîd (Allah'ın ipi gibi) bir apayrı tünel var. Bu sonuncu tünel ya da kablo-kordon ruhu bedene bağlıyor. Göbek deliğinin olduğu yerde ayrıca nefis ile bir üçlü kombinezon kuruyor: Ruh nefis beden (takyon lukson ve tardyon) bir arada olabiliyorlar göbek bağında.

"Gümüş kordonu hatırladınız mı? Hani bedensiz astronomide hep uzayan hiç kopmayan. Böyle gümüşî bir kordon var gerçekten. Mesafeden bağımsız sonsuza dek uzayabiliyor. Karadelik-akdelik bitişiktir mesafe sıfırdır ama bu mesafeyi açarsanız uzun bir tünel çıkar. İşte o tünel gümüş kordonun ta kendisidir" diyor.

Alıntıdır...