Seyid Ahmed Turan tanıyan varmı arkadaşlar? Ledün ilmin bir kısmına sahip bir zat olarak tanıtılır ve forumda kullanılan dil ile astral seyahati çokça yaptığı söylenir.. Aşağıda onun yazdığı bir beyit var..

Seyyid Ahmed Turan (ks) Hazretlerinden Ledünni Damlalar;

Annemin karnında üç aylık iken
Nuhu nebiye erip onunla kaldım
Adem ata olup geriye döndüm
Aslını söylemek nefsime geldi.

Beşeriyet şeklinde ya Rab bekletme beni
Mecazı sözler ile ya Rab söyletme beni
Tez tez göster Zatını ya Rab özletme beni
Değirmenci kurban bu dahi sana az geldi.

Dakikada otuz yıllık iş gördüm
Dakikada otuz yıllık kış gördüm
Tayyi zaman mekan ile kuş oldum
Değirmenci kurban bu dahi sana az geldi.

Vücudum bir değil yedi insanım
Yedi yerde zikir etmektedir lisanım
Her vücudum bir ilde eder seyranım
Enfüsü görünce afak az geldi.

Bir vücudum hiddet eder gazapla
Bir vücudum haya eder edeple
Bir vücudum Mirac eder mihrapta
Bir vücudum gark oldu zata sema az geldi.


Rüyamda kabeyi görmeyle başladı
Ravzayı enbiyaya girmeyle başladı
Hergün bin ilde gezmeyle başladı
Aslını anladığım halde az geldi...

Otuzüçbin alem bende doğmuştur
En ednası mah ile şems olmuştur
Kaç vücudum arz sema kurmuştur
Aslını anladım yollar dahi az geldi..

Denizde yürüdüm karada gibi
Tayyi zaman mekan yaptım burada gibi
Halk olmuş mahlukat koynumda gibi
Tarifi görünce haller az geldi!

Bağlandım bir yola başı arvasi
Seyyidi sadatın aşı hurması
Çok halden sonra arşı görmesi
Tarifi görünce haller az geldi!

Levh-i mahfuz ruhu azam bendedir
Bende halk olmuş cümle alem dünya benim bedenim
Kendi elimle hazırladım hazırdır her an kefenim
Tayyi mekan-zamandır hallerim bunlar dahi az geldi..

Hasan'ın Hüseyin'in kuşağı bende
Musa'yı Kazım'ın sarığı bende
Kabe kavseynin vallahi sırrı bende
Ruhu azam benim bu dahi az geldi..

Alıntıdır.