Mevlana Celalettin Rumi ruhun uykuda bedenden ayrıldığını söyler ve Mesnevi'sinde bu düşüncesini şöyle belirtir: "Can; atlarınızı eğersiz koyar bu sır ölümün kardeşidir sırrıdır. Ama gündüzün geri gelmesi için ayaklarını uzun bir bağla bağlar. Can; boşlukta astar gibi gizlidir bedense yorgan altında döner durur. Sen bedensiz bir bedene sahipsin."

İbni Sina insanın ruhla bedenden oluştuğunu belirtir. Ve şöyle der: "Beden nefsin çalışmasına uygun bir hale gelince ruh bedene gönderilir istenirse bedenden ayrılır. Tamamen ayrılınca bir daha yok olmaz."

Tasavvufi çalışmalarda ruh ve beden ilişkisinin üzerinde özellikle durulur. Mesnevi'nin birçok yerinde Ahmed Efla-ki'nin "Ariflerin Menkıbeleri" adlı eserinde ve sayısız evliya ermiş ve veli öykülerinde; ruhun gerek istenildiğii anlatılmıştır. Genellikle bu olay keramet ve mucize olarak nitelendirilir. Şeyh Bedrettin "Varidat" adlı eserinde bunu açıkça anlatır:

"Bazen kendimi latifleşmiş hissederim fizik bedenim o varlığın bir kopyasıdır. Bu latif varlık beden şeklinde görülür. Tıpkı buharın yoğunlaşmadan evvel görülememesi gibi buhar yosunlanınca bulut olur görülür."

Alıntı...