Astral Seyahat inceleme 1:

Bu yazı astral dünyayı ve projeksiyon sürecini açıklamaya çalışan bir seri makalenin birinci bölümüdür.

Lütfen bu incelemenin versiyon 1.x'ini okurken bunun ilk ciddi yazındenemem olduğunu göz inünde bulundurun. Bunları yazarken yazmayıöğreniyordum.

Hayatımın uzunca bir süresinde astral bedenimle astral plan üzerindeçalıştım. Dikkatli gözlem ve eleştirel düşünceyle onu anlamaya ve ennihayetinde ona ışık tutmaya çalıştım.

İstisnasız herkes uyuduğunda düşük güç düzeyinde bir projeksiyonlabedeninden ayrılır. Ben bunu uyku projeksiyonu olarak adlandırıyorum.Astral beden birkaç santim yükseklikte fiziksel beden üzerinde uçanbalon gibi asılı durarak onun uyku pozisyonunu taklit eder ve dahaileri gitmez. Bir kere astral beden fizik bedenden ayrıldı mı rüyalaryaratmada özgür kalır. Bu bizim aşina olduğumuz doğal (uykurüya)sürecidir. Bu esnada dünyanın kollektif rüya bilincine gömülürsünüz. Bu''Rüya havuzu'' seviyelere ayrılmıştır. Hangi türde bir insan olmanızabağlı olarak ruhsal ahlaki ilerleme vs... ilgili olduğunuz seviyeyekendinizi ayarlarsınız. Bu seviyeler genelde ''Planlar(düzlemler)veya alt planlar olarak bilinir. Bu analojide hiçbir sorun yokturyalnız tüm konsepti anlamakta şeyleri birbirine karıştırabilir.

Eğer uyku projeksiyonu esnasında farkındalık sağlayabilirseniz birlusid rüya gibi onu kontrol altına alır ve planlar arasında hareketedebilirsiniz. Eğer düşünceyi kontrol altına alabilirseniz gerçekdünyaya dönüp bir astral form olarak gerçek dünyada iş göremezsiniz.Rüya havuzlarının veya astral planların baş döndürücüdünyasındasınızdır ve burada herşey mümkündür ama hiçbirşey inandırıcıdeğildir.

''Tamamen bilinçli'' bir astral form projeksiyonu yaptığınızda astraldünyaya değil fiziksel dünyaya projeksiyon yapmış olursunuz. Bu uzunzamandan beri yanlış anlaşılmıştır. Genelde bir astral projeksiyonolarak düşünülen şey bugün Lusid rüya olarak adlandırılabilir ki butamamen farklı bişeydir.

Birçok yazar her gece AP'la evrenin tozunu attığımızı belirtir. Bubasitçe doğru değildir. Astral formunuzun içindeyken dünyayı çok ıssızbir yer olduğunu fark edecek ve nadiren birilerinin oraya projeksiyonyaptığını göreceksiniz. Eğer birilerini görürseniz genelde sadeceayakta durmuş kafası karışık ve sersem bir şekilde projeksiyon yapmave yaratma durumu arasında yakalanmış olduğunu fark edeceksiniz.Bilinçli bir OBE (Out of Body Experience - Beden Dışı Deneyim)esnasında kontrolü kaybettiğinizde başınıza gelen budur. Ben bunu''Alis harikalar diyarında'' etkisi olarak tanımlıyorum. Bu etkieğitimsiz zihinlerin karşısında duran etkin bir bariyeridir.

Astral formdayken inanılmaz derecede güçlü ve genelde rüya yaratmadakullanılan bir yaratıcı gücümüz vardır. Fiziksel dünyanınprangalarından bir kez kurtulduğumuzda tam bir dünya yaratabilirsinizve genelde yaratırsınız da. Bu yaratıcı yetenek bir problemdir ve A.Phakkındaki tüm yanlış anlaşılmaların nedenidir.

Her türlü psişik yetenekte olduğu gibi A.P içinde doğal bir bariyervardır. ''Alis'' etkisi eğer enerji ve kontrol seviyenizi iyiayarlayamazsanız gerçek dünyada projeksiyon yapmayı birkaç dakikayakadar sınırlar. Eğer bir bariyer olmasaydı - Bunu bir düşünün-milyonlarca insan dünya üzerinde gece gündüz mahremiyet ve sırkalmaksızın uçuşurdu. Bu içinde yaşanacak çok mutsuz bir dünya olurdu.

Tamamiyle bilinçli bir A.P'de zihninizi ve enerjinizi kontroledemezseniz ne olur? A.P sırasında bir noktada deneyim üzerindekikontrolünüzü kaybetmeye başlarsınız ve iyi bilinen eşyalar yanlışyerlerde bulunmaya başlar. Kapılar pencereler mobilyalar ekstraodalar oluşur vs... Bilinçaltı zihniniz yaratmaya başlamıştır veya sizkendinizi bir rüya düzlemine ayarlıyorsunuzdur. Bu bir kere oluşmayabaşladığında artık neyin gerçek olduğunu bilemezsiniz. Bazı rüya havuzuseviyeleri veya düzlemleri gerçek dünyanın karbon kopyası gibidir.Onlara kendinizi ayarlayabilir ve kendinizi gerçek dünyada projeksiyonyapıyor sanabilirsiniz ta ki bir Cheshire kedisine rastlayana kadar.

Son birşey doğu kökenli seviye konsepti; fiziksel astral mentalbudik atmik vs.. gerçektirler. Batılı astral projeksiyon konseptindehep karıştırılmışlardır. Bunlar değişik bilinç seviyeleridir o türdeplanlar değil. A.P yaptığınızda bilinç seviyenizi yükseltmezsinizaynen uyanıkken olduğu gibi. Bu ''Yüksek'' seviyelere sadece bilinciarttırarak ulaşılabilir basitçe onlara projeksiyon yapamazsınız. Budeğişik bir tür projeksiyondur. Ben yüksek seviyelerde bulundum amaonları açıklamak çok zordur. Kesinlikle deneyimlenmeleri lazımdır.Genelde derin meditasyon esnasında ulaşılır.

Bu yüksek seviyelere ulaşabilmek için bir parça durugörü yeteneği gerekir. Bu geliştirilebilir veya doğal yetenek olabilir.

Astral Seyahat inceleme 2:


Astral projeksiyon (AP) bedenve zihninize bağlı otomatik bir reflekstir. Onu tamamen bilinçlihaldeyken tetiklemek için üç ana gereksinim bulunmaktadır.

1. Beden %100 rahatlatabilmeli ve uyanık kalmalısınız.

2. Bilinç noktanızı bedeninizin dışına aktarabilmelisiniz.

3.
Projeksiyon üzerinde kontrol sağlayabilmek ve rüya durumuna geçmemekiçin yeterli zihinsel ve psişik enerjiye sahip olmalısınız.

Bunlar hep birlikte tam güç yüklü bir AP için gereken otomatikprojeksiyon refleksini tetikleyecektir. Bir kaç küçük koşul daha vardırama bunlar sizin deneyim ve çevrenize göre değişir.

Rahatlama

Bir tüm vücut rahatlatma egzersizini öğrenmelisiniz. Eğer bir tanebiliyorsanız bu uyarlanabilir. Bir sandalyeye oturun ve rahatlayın.Ayaklardan başlayarak gerin ve gevşetin. Uyluklar kalçalar midegöğüs boyun ve yüzle devam edin. Tamamen rahatlamış olduğunuzuhissedene kadar bunu üzerinden birkaç defa geçin. Bu esnada Derin veyavaşça nefes alın ve solumun yolu ile alıp verdiğiniz havanın farkındaolun.

Zihinsel eller


Bir çift ''Zihinsel eller''e sahip olduğunuzu hayal edin. Bu ellerlekendinizi ayaklarınızdan yukarı bacaklarınıza doğru tekrar tekrarsıvazlayın. Onların sizi sakinleştirdiğini ve rahatlattığını hissedin.Çakralara özel önem göstererek bunu gövdenizin merkezine kadar devamettirin. Zihinsel eller metodu aynı zamanda bilinç noktanızı değişikvücut parçalarına odaklaya alışmanızı sağlayacaktır. Bu zihinsel ellertekniğine kendinizden verebildiğiniz kadar verin.

Enerji arttırma

Zihinsel ellerinizi bacaklarınızdan yukarı doğru çekerken oradakienerjiyi yakaladığınızı ve üzerinizde yukarı doğru çektiğinizi hayaledin. Bu içinizden akan psişik/hayat enerjisinin doğal yoludur. Pratikyaparak bu enerjinin her tarafınızda titreştiğini ve dalgalandığınıgerçekten hissedeceksiniz. Kelimenin tam anlamıyla sizi bir pil gibişarj edecektir.

Çakralar

Şuralarda yer almaktadırlar.

1.
Omurga kökü (Anüs ve genital organların arası)

2. Dalak (Göbek deliğinin biraz altı)

3. Solar pleksus (Göbek deliğinin bir el genişliği üstünde)

4. Kalp (Göğsün merkezi)

5. Boğaz

6. Alın

7. Taç (Kafanın komple üstü)

Çakra uyarımı


Çakralar enerjinin dönüştürülme merkezleridir. Her çakra gezegeninham yaşam enerjisini değişik türde bir enerjiye çevirir. Zihinselellerinizle bu enerjiyi bedeninizden yukarı doğru çekerken her birçakrada durun ve zihinsel ellerinizi onu açtığını hissedin. Enerjiyiondan bir diğerine ve bu şekilde aktarın. Bunu birkaç defa devamettirin. İlk başta hiçbir şey hissetmeyebilirsiniz ama devam edenpratiklerle derinizin altındaki nabız atışını ve çırpınmayıhissedeceksiniz.

Stop konrolü


Bu egzersizler süresince herhangi bir gerginleşmeye karşı kaslarınızıkontrol edin ve gerektiğinde yeniden rahatlatın. enerjiyi yukarıçekerken kasların otomatik olarak yeniden gerilmesi çok genel birproblemdir. Hatırlayın tüm bunlar zihinseldir vücut bu esnadahareketsiz ve relaks vaziyette olmalıdır.

Noktanın yerini değiştirmek


Bilinç noktasının yerini değiştirmek için kendinizi kendi önünüzde biriki ayak mesafe ötede düşünün. Karşınızdaki bir şekil olarak DEĞİL amakendinizi kendi fiziksel bedeniniz önünde olarak. Bu çok ince birnoktadır ama çabucak alışırsınız. Bu esnada herhangi bir kasınızıgermeyin veya zorlamayın. Fiziksel beden size fiziksel olarak yanıtvermek isteyecektir buna izin vermeyin.

Zihinsel durum

Yüzey zihniniz bu egzersizler esnasında tamamen meşgul olacağı için bunoktada herhangi bir zihinsel egzersiz gerekmeyecektir. Vücudunuzu çokrahatlamış hissettiğinizde vücudunuz ''ağır'' hissi verecek ve hafifbir transa gireceksiniz. Diğer egzersizleri bırakın ve zihningezinmesini kesmek için nefes farkındalığını kullanın.

Nefes farkındalığı


Nefesinizin içeri girdiğini ve dışarı çıktığını ''hissedin'' Nefesalırken enerjiyi kök çakranızdan kalp çakrasına kadar zihinselellerinizle çekin. Not: Eğer bu noktada vücudunuzda titreşimlerbaşlarsa ve henüz daha projeksiyon yapmak istemiyorsanız başınızıhafifçe oynatın ve vücudunuzu sallayarak normal tetikte durma halinegetirin.

Bu egzersizler hergün yapılmalıdır. Birkaç dakikanızı ayırarak buegzersizlerden bazılarını her yerde ve her zaman yapabilirsiniz. zamaniçinde bedeninizin kolayca ve hızla size yanıt verdiğini göreceksiniz.Pratik yaparak ''tam rahatlama'' durumuna birkaç dakika içindegelebilirsiniz. Bu eğitim tam bilinçli bir AP denemesindebulunduğunuzda gerekli efor miktarını ve bitkinliği azaltacakttır.

Astral Seyahat Inceleme 3:


Bu makale tamamen bedendenayrılmayla ilgilidir. (AP) Eğer daha önceki iki bölümü okuduysanız -okumanızı şiddetle öneririm- AP süreci hakkında biraz anlayışa sahipolmuşsunuzdur. İlgili konularla ilişkin daha fazla detaya gireceğim.Örneğin: dualite (ikilem) çoklu bedenler felç psişik rüzgar uzunmesafeli AP korku astral seks etik diğer bedenlere girme astralvarlıklar AP kısıtlamaları düşünce formları iyileştirme problemlerve sonraki makalelerde bulunan konu başlıkları.

Not: Burada kullandığım ve tanımladığım projeksiyon metodu bugünAP olarak bilinen şeyden biraz farklıdır. Bu gerçek dünyaya tambilinçli bir projeksiyon yapma metodudur astral dünyaya değil. Bugüvenli bir yakın ölüm deneyimidir (Near Death Experience)

Koşullar:

Burada AP için ideal koşullar belirtilmiştir. Bunlardan bazıları sizin koşullarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre değişebilir.

Rahatsız edilmeyeceğiniz sessiz bir odaya ihtiyacınız vardır. Eğer arkaplan sesler problem teşkil ediyorsa onları örtmek için radyoyu veyatelevizyonu bir boş kanala ayarlayın. Böylece beyaz gürültü bu sesleriörtecektir. Müziği önermiyorum. Beden ısısının uygun olduğunu kontroledin çünkü AP esnasında beden ısısı kaybetmeye eğilimli olacaksınız.

Işık yumuşak olmalı oldukça kısık ama karanlık olmamalıdır. Gerekliolmasa bile tütsü yakmak bedenin rahatlamasına yardımcı olur. Eğertütsü kullanıyorsanız bir türü sadece AP için kullanın ve bu türü başkahiçbir amaçta kullanmayın.

Kol ve boyun desteği olan rahat bir sandalyeye ihtiyacınız vardır. Bubir salon sandalyesi veya rahatça yaslanacağınız türde birşey olabilir.AP oturur vaziyette uygulanırken çok daha başarılı olur. Sandalyebaşın öne düşmesini engellemek için arkaya eğimli olmalıdır. Önbacakların altına konan bir telefon rehberi faydalı olacaktır. Ayaklariçin bir yastık ve bazen boynun arkasına küçük bir yastık veya havlugerekebilir. Uçaklarda kullanılan boyun yastığı uygundur. %100 rahatlıksağlayana kadar bunları deneyiniz. Not: Bol giysiler giyiniz.

Eğer yatak kullanmak zorundaysanız diyelim ki hastalık yaralanma veyakoşullar yüzünden oturamayacak durumdaysanız kendinizi sanki yataktayemek yiyecekmiş gibi yastıklarla destekleyiniz. Dediğim gibi bukoşullardan herhangi biri sizin ihtiyaç ve koşullarınıza göredüzenlenebilir. Size şu anda en uygun AP koşullarını veriyorum.

Yorgunluk:

AP için çok yorgun olmamalısınız. İhtiyacınız olan konum egzersizyaptıktan duş aldıktan akşam yemeğinizi yiyip bir saat kadardinlendikten sonra bulunabilir. Bir iyi hissetme ve tazelik tükenme vefazla yorgunluk değil en iyisidir. Eğer gündüz projeksiyonyapıyorsanız sıkı bir egzersiz sıcak bir banyo ve rahatlama öneririm.Vücut fiziksel olarak yorgun - dolayısıyla kolayca rahatlayabilecek birdurumda - olacak ve zihinde uyanık ve tetikte olacaktır. eğer ışıksorun yaratıyorsa uçaklarda verilen karartma gözlüklerini kullanınız.Bunlar rahattır ve rahatsızlık yaratmayacaktır.

Not: Eğer AP'den önce veya o esnada ağzınızda tükürük birikirsebunu yutabilirsiniz dilinizi oynatabilirsiniz vs.. Sizi çoketkilemeyecektir. Eğer hafifçe bedeninizi hareket ettirmeniz gerekirseişi kolaylaştırmak için bunu relaks vaziyetinizi bozmadan uykulu birbiçimde yapın. Eğer öksürmeniz gerekiyorsa hafifçe öksürün. Eğeröksürüyor ve hapşırıyorsanız - unutun gitsin- gidin biraz uyuyun.Hissedebileceğiniz bir diğer duyum ise yüzdeki gıdıklanma hissidir vebu çok normaldir. İlk safhalarda isterseniz kaşıyabilirsiniz. Sonrakisafhalarda ağırlık çöktükten sonra bunları gözardı edin kısa zamandageçerler. Bu çakra enerjisinden ve seyyal bedenlerin serbestkalmasından dolayı olmaktadır.

Çıkış:

Uygun olduğunuz zaman geldiğinde AP yapmak için kuvvetli bir niyetoluşturun gerinin ve rahatlayın. Hafif bir transa girerken hissedilenağırlığı hissedene kadar rahatlama ve enerji yükseltme egzersizleriniyapın. Nefes egzersizine geçin ve bilincinizi önünüzde sabitleyin.Arkanızdaki fiziksel bedeninizin farkında olun ve gerilimi kontrol edin.

Etrafınızda ve içinizde bir titreşim başlayacaktır. Çakra aktivitesiningücüne göre çok daha derin bir titreşim seviyesine yükselecektir. Budurum eğer neler olduğu hakkında bir bilginiz yoksa yoğun çakraetkisiyle çok dehşetli ve korku verici bir his olabilir. Kalbiniziimkansız denebilecek bir hızda atıyor gibi hissedeceksiniz. Bu kalbinizdeğil kalp çakrasıdır. Önemsemeyin.

Bu şuna benzer: Elinizi göğsünüzün üzerine yerleştirin. parmakuçlarınız göğsünüzün merkezinde kalbin üstünde olsun. Kalbinizle eşzamanlı olarak parmaklarınızı göğsünüze vurun. Bu oranı parmaklarınızıngelebileceği en hızlı seviyeye kadar yavaş yavaş arttırın. Bir çakratamamen aktif hale getirildiğinde hissedilen durum budur. Bu durum derialtında seyiren bir kasın nazikçe bir atışlarından deliye dönen birkasın derin güçlü çarpıntısına kadar değişebilir.

Çarpıntılara ve titreşimlere kayıtsız kalın ve kıpırdamadan durun. Tümbunlara karşı bir hııı hııı tavrı takının ve anında dışarıçıkacaksınız. Çarpıntı ve titreşimler dayanılmaz bir düzeye kadarartacakmış gibi hissedilir. Onları dikkate almamalısınız. Süregelenprojeksiyonlarla atıl çakralar dengeye girdikçe bu daha az fark edilirolacaktır.

AP refleksi geldiğinde çarpıntı ve titreşimler bir kreşendoyaulaşacaktır. midenizin dibinde hafif bir düşme hissiyle vücudunuzdanyukarı doğru fırlayacaksınız. Derin titreşimler göğsünüzün içindengelen sessiz bir mırıltıya dönüşecektir. Şu anda birkaç metre uzaklıktakendi önünüzde yüzüyor veya havada asılı vaziyettesiniz. tümegzersizleri bırakın - konsantre olun- ve sabit kalın.

Bu müthiş! diye düşüneceksiniz. EVET yaptım. Şu anda bilinçli olarakastral bedeninizle projeksiyon yapıyorsunuz ve heey bu mükemmel birhis!

İlk çıkışınızda bunu birkaç dakika ile sınırlandırın. - lütfen bukonuda bana güvenin - Bu önemlidir. Odanın etrafında gezinin - yavaşça.Bacaklarınız hakikaten yok ve SAKIN onları aramayın. Yer çekimi kanunuartık işlemiyor dolayısıyla dikkatli olun. Sadece odada biraz gezininnasıl olduğunu sormayın sadece yapın!

Hareket ettikçe göğsünüzün derinliğinden kalp çakranızdan derin birmırıltı geldiğini hissedebilirsiniz. Bu küçük bir motor gibidirhareket ettiğinizde hızlanır durduğunuzda sakin bir (put put putlama)hissedilene kadar yavaşlar. Bu sizin güç hazneniz enerjinizdir. Onungücü çakra katılımına ve bedeninize olan yakınlığınıza göre değişir.

Zihninizi kontrol altında tutun - sabit kalın- ve AP esnasında fazlaheyecanlanmayın. Bedeninizden ayrıldığınızda orada olmayan hiçbir şeyibeklemeyin ve hayalini kurmayın. Bu ALİS etkisine düşmemek içingereklidir.

Şimdi geri girme maksadıyla bedeninize dönün. Astral formda yenisinizve eğer hızlı atılırsanız %99 ihtimalle kontrolü kaybedip aliceetkisine düşer ve hiçbir şey hatırlamazsınız. Uçmadan önce sürünmeyiöğrenin. Sonraki AP'lerde çok ileri gidebilirsiniz ama ilkinde bukadarla kısıtlamak çok önemlidir.

Geri giriş kolaydır. Bedeninize ilerleyin o kendi halledecektir. Gerigiriş refleksi durumu devralacaktır ve şıp- geri geldiniz. Yapmışolduğunuz şeyleri hatırlayarak HEMEN kalkın ve YAZIN.

Astral zihin bilgisayardaki RAM gibidir. fiziksel zihin hard disk gibive kağıtta floppy gibidir. Hard diske kaydetmeden gücü kesin ve highmem'deki tüm bilgi gidecektir - puff- aynen böyle. Yazdığınız zaman buhard disk zihninizde bir kıvrım oluşturur. Tam bir makale değil sadecebirkaç anahtar kelimeye ihtiyacınız vardır. Detayları sonradan datamamlayabilirsiniz. Bir AP günlüğü tutmaya başlayın.

Tipik bir projeksiyon


Sandalyemde oturuyorum rahat ve sıcak. AP yapacağım. İsterse dünyayıkılsın yapacağım işte! Dikkatlice rahatlama egzersizlerini yapıyorumçünkü biliyorum ki bu AP'nin gerçek sırrıdır. Zihinsel ellerimleenerjimi yükseltip çakralarımı aktif hale getiriyorum. Rahatçatitreşmeye başlıyorlar. Kalp çakrama daha fazla konsantre oluyorumdiğerleri üzerinden ona daha fazla güç çekiyorum en sonunda derin vegüçlü bir ritmle atmaya başlıyor. Transa girerken ağırlık hissi üzerimegeliyor. Bir ceset gibi ölü bir ağırlık gibi hissediyorum. Yüzümdeseyirmeler oluyor ama boşveriyorum. Dikkat odağımı önümdeki BANAaktarıyorum. BEN öndeyim. Ama aynı zamanda arkamdaki bedenimin defarkındayım. Bedenimin derinliklerinden titreşimler gelmeye başlıyor.Nefesime konsantre oluyorum ama aynı zamanda dikkatimi dışarıda öndetopluyorum. Titreşimler jeneratör yoğunluğunda bir vızıltıya dönüşecekkadar artıyor ama ben boşveriyorum. Adrenalin içimde dolanırken omurgamgıcıklanıyor ama ben boşveriyorum. Nefesime ve gideceğim yereodaklanıyorum. Kalp çakram contası fırlayacakmış gibi hızlı atıyor amaha ha Onun kalbim olmadığını biliyorum böylece boşveriyorum. Vızıltıderin bir vınlamaya dönüşüyor ve bir anda serbestçe havalanıyorum.Hafif bir düşme vınlama hissediyorum. Dışarı çıkıyorum ve birkaçsaniye sonra kendi önümde durur vaziyetteyim. Vay be bu çok iyihissettiriyor! Arayarak- avlanarak odada geziniyorum. Hareketlerimhızlandıkça kalbimdeki küçük motor hareketime ayak uydurarak daha seslihırıldıyor.

Astral Seyahat Inceleme 4:

Bölünme

Uyuduğunuz veya herhangi bir beden dışı deneyim yaşadığınız her zamanbilinç iki ayrı ama birbirinin benzeri parçaya ayrılır. Bu ayrılma çokiyi bir nedenden dolayı vuku bulur:

Eğer astral projeksiyon lusid rüya obe ( beden dışı deneyim) ve yakınölüm deneyimleri hakkında olayları okursanız bölünme etkisini tarifeden birçok tanıma rastlarsınız. Bir beden dışı deneyim esnasında ayrısuptil bir beden içinde olduğunuzu hissederken aynı anda fizikselbedenin farkında olmak çok yaygındır. Bunun nedeni iki vücudunuzarasındaki telepatik bağdır. Astral projeksiyon durumunda bu bağfiziksel bedeni herhangi bir zarar görmemesi amacıyla denetlemektekullanılır.

Projeksiyon yaptığınızda astral dubleniz fiziksel bedenden ayrılır vezihin bölünür. Bir parçası astral vücut içinde diğeri ise fizikselbedenle kalması gereken eterik vücutta merkezlenmiştir. Astral formoluşturulduğunda zihninizin bir ayna yansıması oluşur. O SİZ'dir herhaliyle bir band kaydının band kaydı gibi ikisi de aynı ikisi deSİZ!

Sık sık uyku esnasında yansımış zihinler bir tür telepatik rüyapaylaşımı içinde karışır. Fiziksel eterik zihinde ayrıca rüya görmeyeteneğine sahiptir. Bu rüya karışımı birden fazla bilinç noktasındankaynaklanan bir tür rüya hafıza şizofrenisi oluşturur. Şizofreniyeaşina olmayanların bilgisine şizofreniler aynı anda zihinlerindebirden fazla düşünce dizgisine sahip olabilir.

Dualite


Eğer astral ve eterik bedenlerin ikisi de tamamen uyanık olarak birprojeksiyon esnasında birbirlerine yakın mesafeden konsantre olursaçift yönlü bir telepatik bağ oluşur. Bu çok rahatsız edicidir ve bunuçok sık denemenizi önermem. Fiziksel/eterik SİZ ve astral SİZ birbiriniaynı anda açıkça görecektir. Birbirinizin gözlerinden aynı andasimultane bir şekilde her iki görüntü setinin farkında olarak bakıyorolacaksınız.

Üstüne üstük durumu daha da karmaşıklaştıracak bir biçimde simultaneolarak kendinizinkilerle birlikte diğerinin de düşüncelerinin farkındaolacaksınız. Bu telepatik bir geri bildirimdir sonsuzluğa bir bakışatmanızı sağlamak için birbirine bakan iki aynayı tutmak gibiyansımanın yansımasının yansıması vs....

Bu rahatsız ve kafa karıştırıcı durum projeksiyon esnasındabirbirinize çok yakından bakmayarak ve birbirinizi düşünmeyerekengellenebilir.

Bu bir yönüyle bazen rüyaların niye çok karmaşık ve kaotik olduğunubize açıklar. Zihin çok iyi bir nedenden dolayı bölünmektedir ve heriki parçada bağımsız olarak fonksiyon gösterebilmektedir.

Projeksiyon esnasında bu fenomeni birçok kez deneyimledim. Onunüzerinde çalıştım çünkü yakınına geldiğimde fiziksel bedenimihissedişim konusunu merak ediyordum. Ayrıyetten projeksiyon esnasındaaynı anda iki farklı işi yapıyor olmanın kafa karıştırıcı anılarınıalmaya devam ediyordum. Örneğin: Projeksiyonu hatırlarken ev içindekive sokaktaki olayların ve seslerin farkında olmak. Bu dualite başkaprojeksiyon yapanlar tarafından da bildirilmiş ama hiçbir zaman hakkıvererek açıklanmamış veya anlaşılmamıştır.

İşte dualiteyi ve telepatik geri bildirimi ilk deneyimleyişimin hikayesi:

Ateşin yanında sandalyemde meditasyon yapıyordum ve yağmur çatıyıdövmeye başladığında normal farkındalık halime döndüm. Rüzgarhızlanıyor ve pencereleri sarsıyordu. Saate baktım sabahın üçüydü. Buolağandışı değil çünkü bazen gece meditasyon yaparım. Kendimi iyidinlenmiş ve enerji dolu hissediyordum. Kendi kendime düşündüm. ''Dahaönce hiç yağmurda projeksiyon yapmamıştım. nasıl birşey olduğunu merakediyorum.''

Yeniden gözlerimi kapadım biraz sonra bedenimden dışarı projeksiyon yapmıştım.

Duvarın içinden geçerek dışarı yağmurun içine çıktım. ne kadar muazzamıslak bir histi. Yağmurun içimden geçtiğini hissediyordum. Yağmurkokusu ve ıslaklık heryerdeydi ve beni enerjiyle dolduruyor gibiydi.Çatıya doğru yükseldim bacanın üstüne oturdum ve şehrin üzerindenbaktım. Yağmurun çatı ve sokaklarda dans edişini oluklardan girdaplaryaparak dönmesini ve mazgallara dökülmesini izledim. Kendine ait dostbir sesi ve ritmi varmış gibiydi ''İç beni sıçrat beni lıkırdat benitaşır beni'' diyordu. O an çok hoştu.

Bacada otururken aşağıda sandalyede oturan bedenimi hissedebildiğimifarkettim. Fiziksel vücudumu yakınındayken hissedip uzaklaştığımdahissetmeyişim her zaman ilgimi çekmişti. Bacadan aşağı kayarak kendimidaha yakından etüt etmeyi kararlaştırdım.

Bir anda kendimi hem duvardan geçerken hem de sandalyede otururkengördüm. O bendim sandalyede oturan duvardan geçerek süzülen banabakan ama aynı zamanda sandalyede oturan beni seyreden sandalyenin onfeet önünde süzülen de bendim. Bu sadece kafa karıştırıcı değildi aynızamanda çok hasta hissetmeme sebep oldu.

Aynı anda ve birbirine bağlı olarak iki grup görüntüye ve iki grupdüşünceye sahiptim bu büyüleyiciydi. Aynı zamanda bir şey ifadeediyordu. Sadece astral bedenim fiziksel bedenimden ayrıldığı için niyefiziksel olan düşünmeyi kesindi?

Astral ben o sırada onu izlemekte olan sandalyedeki beni inceleyerekodada gezindi. Hala fiziksel benin arkasında olsam da astral benigörebiliyordum. Astral beden odada gezinirken takip etmeye çalışankendimi sandalyede oturur hissediyordum. Bunu yapmak sanki hiçkımıldamaya enerjim yokmuş gibi çok zordu. Kendimi dev gibi ve muazzambir basınca karşı ilerliyormuş gibi hissettim. Görüntü noktamı hareketettiriyordum ama fiziksel olarak pek hareket etmiyordum.

Farkındalığım aynı anda hem eterik hem de astral bedenimde bulunuyordu.Böylece fiziksel ben astral beni kolayca ve her bir açıdangörebiliyordu. Eterik bedenim kelimenin tam anlamıyla deriminetrafında dönüyordu. Bu kapalı göz kapaklarının ardından ve değişikperspektiflerden görebilme yeteneği sık sık projeksiyon ve meditasyonyapanlar tarafından anlatılır.

Bu dualite şizofrenlerin bir nöbet anında hissettiklerine dikkatedeğer bir biçimde benziyor: Baş dönmesi enerji kaybı çoklu düşüncegrupları ve yönünü kaybetme duygusu. Bu berbat kargaşa astral bedeninyerinden oynaması yüzünden oluyor olabilir mi? Bu durumda bunu bulmanıntek yolu astral görüş açısından bir şizofreni nöbet anında incelemek.

Astral formumla eterik/fiziksel bedenleri inceledikten sonra şu aşağıdaki sonuçlara ulaştım:

Normal uyku esnasında enerji beden veya yaşamsal örtü olarak tarifedilmesi daha uygun olan eterik beden sanki bir enerji süngeri veyagüneş akümülatörü gibi çalışıyor. Astral bedenin serbestçe süzülmesinisağlayarak şişiyor ve açılıyor bu esnada evrenden bir tür enerji(kozmik enerji?) emiyor.

Genişlediğinde büyük ve küçük tüm çakralar bir bahçedeki çiçekler gibiyavaşça açılıyor ve enerjileri yakalayıp emiyorlar. Uyandığımızdaeterik beden astral bedeni küçültüyor ve yeniden emiyor böylece içindesaklı enerjiler ve seyyal bedenler barındıran yoğun bir eterik kalkanveya deri oluşturuyor.

Bazı kaynaklara göre küçükleri de sayarsanız 300 çakramız var.

Farkındalık üzerine odaklandığı zaman eterik bedenin kabarıklığı aynızamanda kendi içinde bir küçüklük duygusunun eşlik ettiği bedendekişişlik hissinden sorumlu gibi görünüyor. Bu tuhaf his karışımları sıksık astral projeksiyon ve meditasyon yapan insanlar tarafındananlatılıyor. Bunlara şişip evrenle ilişkiye geçen eterik beden nedenoluyor gibi görünüyor.

Astral Seyahat Inceleme 5:


Aşağıda insanlarınprojeksiyonla ilgili en genel problemlerine bazı yanıtlarbulunmaktadır. Bana gönderdiğiniz yüzlerce mail için teşekkürler. Geribildiriminiz bana bu incelemeyi geliştirmemde yardımcı oluyor bu dasonuç olarak herkese yardım ediyor. Eğer bana yazıp da bir hafta içindeyanıt alamazsanız yine yazın. Bazen kazara bazı mailleri kaybediyorum.

Orijinal bilinci beden dışına aktarma tekniğiyle işimi bitirmişdurumdayım. Birçok kişi bu imgelemeyi çok zor buluyor ve bunu yaparkende değerli enerjiyi kaybediyor. İmgeleme tüm projeksiyontekniklerindeki en büyük problemdir. Bunun üstesinden gelmek için çokdaha etkin olan daha basit bir teknik geliştirdim.

En genel problemler şunlardır:
1. Dışarı kendi önüne imgeleme
2. Başarılı görünen bir projeksiyondan sonra felç
3. Korku
4. Projeksiyonu hatırlamak

1. Dışarı kendi önüne imgeleme

İmgeleme sayesinde bilinç noktanızı bedenin dışına odaklamak basitçeastral vücuda baskı uygulamanın bir yoludur. Daha önce bu serideverdiğim metottan başka bunu yapmanın birçok yolu bulunmaktadır.Bundaki en büyük problem kendinizi içinde bulunduğunuz pozisyondanfarklı bir yerde hayal etmenizin gerekmesidir.

Örneğin Eğer yatıyorsanız yataysınızdır ve bedeninizi yatağın birayak uzaklığında ayakta hayal etmeye çalışacaksınız ki bu dikeydir.Bu projeksiyon yapmanın bir sandalyede niye daha kolay olduğununnedenlerinden biridir. Sandalyede dikeysinizdir ve kendinizi önünüzdedururken (dikey) hayal edersiniz. Oturmak ve ayakta durmak her ikiside dikey pozisyonlardır. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi yerde yatarvaziyette hayal etmeye çalışın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Tek zorluk bu değildir. Kendinizi asıl bulunduğunuz noktadan dahafarklı bir yerde hayal etmenizi gerektiren herhangi bir imgelemetuhaftır ve dolayısıyla çok zordur. Bu inanıyorum ki birçokbaşarısızlığın sebebidir. Projeksiyonun kendisinde kullanılabilecek pekçok enerji buna çabalarken kaybedilir.

Projeksiyon yapmayı öğrenirken imgeleme insanlar için büyük birengeldir. Pek çok kişinin onunla sorunu vardır çünkü gözlerindecanlandırdıkları şeyi tam anlamıyla görmeleri gerektiğini düşünürlerbu böyle değildir. Şeyleri açıkça gözünde canlandıran kişiler aslındatam olarak bir şey görmüyorlardır. Eğer görüyorlarsa bu artık gözdecanlandırma değil durugörüdür.

İmgeleme bir şeyin nasıl göründüğü veya hissettirdiği hakkında zihingözünüzde bir simge yaratabilme yeteneğidir. Daha doğru biradlandırmayla gerçeğin hayali bir algılanması olan fantezi kurmak.Birçok kişi hiç imgeleme yapamadıklarını söylemektedirler ama yine deşık fanteziler üretebilmektedirler.

Bu problemi çözmek için bu işin aynısını yapacak olan zihinsel ellertekniğinin basit bir uzantısını geliştirdim. Eğer rahatlamaegzersizlerindeki zihinsel elleri becerdiyseniz tamamdır. Bunda hiçbirzorlukla karşılaşmayacaksınız.

Zihinsel Eller Projeksiyonu

Yatağınızın veya sandalyenizin üstüne uzunca bir kurdele asın.Göğsünüzün üzerinde asılı ve ucuda kol mesafesinde içinde olsun. Eğersandalye kullanıyorsanız bir ayak uzaklıkta ve kol mesafesinde asılıolsun. Not: Bu sadece görsel yardımdır.

Bir sonraki projeksiyon denemesine başlamadan evvel uzanıp kurdeleyitutma alışkanlığını edinin. Nerede olduğunu ve nasıl bir his verdiğinihatırlayın. Bu kurdeleyi kendinizi beden dışına çekmek içinkullanacaksınız.

Bölüm üçte anlatıldığı üzere projeksiyonunuza başlayın. Trans durumunageçtiğinizde kendinizi dışarıda hayal etmek yerine kendinizi kulaçkulaç bedeninizden çıkarmak için zihinsel ellerinizi kullanın. Zihinselellerinizle uzanın ve kordondan yukarı tırmandığınızı hayal edin.Kolunuzu her attığınızda kendinizi fiziksel bedeninizden biraz dahaçıktığınızı hayal edin. Bunu yaparken herhangi bir kasınızı germemeyedikkat edin. İrade gücü olarak elinizde ne varsa bu işe verin.

Kendinizi dışarı çıkarmak için zihinsel ellerinizi kullanırken nefesfarkındalığını bırakabilirsiniz. Zihinsel ellerle kurdeleye tırmanmakzihninizi tamamen kaplayacak ve diğer bir zihinsel egzersizi lüzumsuzkılacaktır.Bu sahip olduğunuz her gram enerjiyi karmaşık bir imgelemeegzersizinde harcamak yerine tek bir aktivitede projeksiyondatoplayacaktır.

Kurdeleye tırmanırken fiziksel bedeninizden serbest kalıyor olduğunuzuhayal edin. Her yeni el atışta biraz daha yükseldiğinizi hayal edin.Serbestçe süzüldüğünüzü hissedin. Astral vücuda basınç verildikçe mideçukurunuzda hafif bir baş döndürücü his hissedeceksiniz.

2.
Başarılı görünen bir projeksiyondan sonra felç
Her şey iyi gidiyor gibi görünürken tüm hisleri ağırlığı kalpçakrasının gümbürdemesi hissettikten sonra bu olur. Ama hiçbir şeyolmaz. Orada kımıldayamaz halde hafif hissederek ve uçar gibi birhisle yatarsınız. Bu uyanma felcinin bir başka türüdür.

Başınıza gelen şudur projeksiyon refleksini çalıştırdınız eterikvücut genişledi ama sadece kısmi olarak astral bedeni serbest bıraktı.Bu uyanma felcine çok benze.

Böyle bir şey olduğunda bundan kurtulmanın yolu zihinsel ellerinizlekurdeleye tırmanışınıza daha fazla güç yüklemek tüm iradenizi bunuyapmakta kullanmaktır. Bu astral bedene projeksiyonu bitirmenizisağlayacak yeterli baskıyı verecektir. Eğer bu işe yaramazsa kuvvetlibir olasılıkla zaten projeksiyon yapmış ve fiziksel veya eterikbedeninizde merkezlenmiş olabilirsiniz.

Eğer durumun bu olduğunu düşünüyorsanız ve bunu kırıp geçemiyorsanızkullanın. Yapabildiğiniz kadar inceleyin deney yapan hissedin gözkapaklarınızın ardından görün arkanıza bakmayı deneyin.Deneyebileceğiniz bir başka şey ise bunu lusid rüyaya çevirmektir. Birfanteziye veya gitmek istediğiniz bir yere odaklanmaya çalışın. Bunuzihninizde yaratın böylece kendinizi buna ayarlamış olursunuz.

Uyanma felcinin yukardaki koşuluna ilişkin yeterli şey bilinmemektedir.Onun hakkında veya onunla birşeyler yapmayı keşfederseniz lütfen banae-mail atın. Başkalarına yardımcı olabilmek için bu bulguları gelecekbir yazıya katacağım.

3. Korku
Pek çok kişi bana projeksiyon esnasındaki korku hislerini yazdı. Bubazı insanlar için aşması gereken doğal bir bariyerdir.Bazıları onu''Eşikte yaşayan'' diye adlandırır. Bu sizin kendi iç korkularınızınbir tezahürüdür. Çocuğun sebepsiz yere karanlıktan korkmasıbilinmeyenin korkusu gibi.

Birçok kişi projeksiyon yapmalarına engel olan şeytani bir şeylerinveya kötü bir ruhun onları beklediğini hisseder. Bu cesaretlekarşılanmalıdır! Bunu özgürce projeksiyon yapmadan önce geçilmesigereken bir test gibi bir sınav gibi görün. Bir kere projeksiyonyaptığınızda ve onunla yüzleştiğinizde bunun ufalanıp yok olan boş birtehdit olduğunu fark edeceksiniz.

Hayatım boyunca astral formumla yüzlerce kez projeksiyon yaptım ve hiçsaldırıya uğramadım. Kendime ilk kez bilinçli olarak projeksiyonyapmayı öğretirken benimde çok güçlü korkularım vardı.

Bir de düşünülmesi gereken şu vardır. Astral formdayken sizyaralanmazsınız ve vücudunuzun projeksiyon esnasında sizi koruyanmükemmel sistemleri vardır. Genişlemiş eterik iradeniz en ufak birtacizde veya dostça olmayan dokunuşta anında tepki gösterecektir. Nekadar uzakta olursanız olun sizi bir saniyede geri çekecektir.

Korkuyu yenme yolları:
- Gündüz projeksiyon yapmak
- Evdeki birçok ışığı yanık bırakmak
- Bir arkadaşla projeksiyon yapmak (Birleşik projeksiyon)
- Projeksiyon için inandığınız tanrıya dua etmek

4. Projeksiyonu hatırlamak
Eğer projeksiyonunuz uygun bir şekilde olmuş görünüyorsa ama sadeceyatakta yattığınızı ve sonrada uykuya daldığınızı hatırlıyorsanızproblem astral deneyimi hatırlamak olabilir.

İşte hatırlamamaya karşı yapacağınız şey. Uyanır uyanmaz kalkın ve oanıları geri çekin. Oturun ve yoğun düşünün. Her sabah birkaç sakindakikanızı ayırın ve bunu yapın. Bu projeksiyonlarınızı ve rüyalarınızıhatırlamada sizi eğitecektir.

Bu sakin zaman sırasınca bir şeylere rastlayıncaya kadar aklınızdananahtar cümleler geçirin. Şunun gibi şeyler söyleyin: Yürüyordum.....Falancayla konuşuyordum........... Filan yere gidiyordum..............Şuranın tepesindeydim................ Şu yerin üzerindeuçuyordum............. Şuranın içindeydim....... Bunlar sizi uzerinekilitlenebileceğiniz bir anı parçasına rastlamanızı sağlayabilecekcümle örnekleridir. Kendiniz için daha fazla cümleler bulun.

Zihninizde hatırlanacak bire şeyler varmış gibi hissetmeyebilirsiniz.ama sıkıca deneyin ve bunun için ciddi bir güç sarf edin. Onlaroradalar sadece ulaşıp yerlerini tespit etmeniz gerekiyor. Bir kere biranı parçasına kitlendiğinizde çok daha fazlası tespit edilebilir. Buşekilde ne kadar çok şey hatırlayabildiğinize şaşacaksınız.

Bu anıları hatırladığınız anda yazmak çok önemlidir. Çok canlı veunutulmaz gibi görünebilirler ama eğer onları kaydetmezseniz birkaçdakika içinde kaybolacaklardır. Birkaç anahtar kelime yeterlidir.

Hatırlamaya yardımcı olacak bir başka yardım ise projeksiyon öncesiveya yatağa gitmeden evvel kendinize post hipnotik önermeler vermektir.Bu bir onaylama şeklinde olabilir. Şu gibi şeyler söyleyin '' Bu geceyaptığım her şeyi hatırlayacağım'' İyice fenalık gelene kadar bunutekrar edin.

Son olarak Her projeksiyon için bir görevinizin olması yardımcı olur.Özellikle yapmak istediğiniz bir şey. Bunu onaylamayla birleştirin vekendinizi bunu yapmaya programlayın. Örneğin şöyle deyin: Plajagideceğim ve hatırlayacağım ki...... Plaja gideceğim ve hatırlayacağım ki..........

Son olarak ilk birkaç projeksiyonunuzu çok kısa tutmayı hatırlayın. Bukesin bir zorunluluktur. Hatırlayabildiğiniz 30 saniyelik birprojeksiyon her gece yapıp da unuttuğunuz projeksiyonlardan çok dahaönemlidir.

Alıntıdır.