Ka eski Mısır inanışına göre insanın görünmeyen bedenidir. Eski Mısır ölüm tasvirlerinde ölüm çoğu zaman Ka’nın fiziksel bedeni kuş kılığında terk etmesiyle temsil edilir .

Ka eski Mısır’a ait resim tasvirlerinde çoğunlukla insan başlı bir kuşla temsil edilir. Ka’nın hiyeroglif yazıdaki karşılığı ise “U” biçiminde açılmış iki gergin koldur. Ka’nın fiziksel bedenden ayrı bir beden olduğu konusunda araştırmacılar arasında bir uzlaşma mevcutsa da bu görünmez bedenin günümüzde insanın süptil bedeni için kullanılan terimlerden hangisinin karşılığı olduğu konusunda bir uzlaşma bulunmamaktadır. Ka teozoflar için astral bedendir kimi metapsişikçiler için “duble”dir kimi spiritüalistlere göre de perispridir.

Eski Mısır metinlerinde ka hakkında şöyle denilmektedir:

“Ka fiziksel bedenden bağımsızdır ölümsüzdür. Ka varlığın muhafaza edici ve yaratıcı unsurudur. Her varlığın ka’sı kendine özgüdür. Varlık geliştikçe ka’sı da gelişir ama khu’su asla değişmez. Varlık yeryüzünde ölünce ka’sına geçer. Ölüm sonrasında ka istediği yerde bulunabilir. Ka khu ve ba bir bütün oluştururlar.”Alıntıdır.