Astralde Gidilen Yer Hakkında
Astral dünyanın adı Spadyum olarak belirtiliyor.Birçok sitede bu boyuta girmenin ancak ölüm olayının tamamiyle gerçekleşmesi sonucu olduğu açıklanıyor…Spadyum öldükten sonra gidilen yer olarak nitelendirilmiş…

Şöyle Belirtiliyor:
”Spadyumda alevlerin ve zebanilerin yer aldığı bir cehennem ile hurilerin içki sunduğu mensublarının yan gelip yattığı bir cennet bulunmamaktadır. Ancak bunlara veya başka şeylere inanarak yaşayan bir insan öldüğünde inandığı ortam çevresini sarmaktadır. Rehber varlıkların ve yakınlarının telkinleri sonucunda bu ortamı kendi zihninin yarattığını algılıyarak uyanması -bilincine bağlı olarak- uzun bir süre almakta kişi de evrim yolunda zaman kaybetmektedir.”

Bir başka yerde de:
“İslamda ölümden kıyamet gününe kadar geçen süreçte bedenden ayrılmış ruhun bulunduğu hatta kabir azabı denilen sürecin de yaşandığı mekanın ezoterizmdeki karşılığı.

denir ki; aydınlanmadan spatyoma gelmiş olan ruh neler olduğunun ve olacağının farkında olmayacak; düşünce ile anında şekillenen o süptil ortamda kendi korkularının şekillendirdiği çevresinde bir müddet korku içinde var olacak; ta ki bir rehber varlık onu oradan çekip alıncaya kadar.”

Buradaki rehber varlık Astralde Ruhsal Rehberler diye nitelendirilen şey midir?Ne tür bir rehberden bahsedilmektedir ve bu rehber kimdirbizi Astral Ortamdan gerçekten de çekip alacak mıdır?Bu olay nasıl gerçekleşecektir ve sonucunda ne olacaktır?

Kısacası edindiğim bilgilere göre Astral Evren ölümden sonra gidilen yer olarak tanımlanıyor.Rearkarnasyonda da ölüm olayı tekrarlanabilir olduğundan Astral Sehahat adı verilen bir kavram ortaya çıkıyormuş.

Alıntıdır.