Hint Öğretileri'nde insanın üç bedenden oluştuğundan sözedilir. Bunlar fiziki esiri ve ruhsal bedenlerdir. Taoist düşüncede insan vücudunda evrenin mutlak enerjisinin bir zerresinin depolandığı ve bu enerjinin ruhsal bir varlık olduğu ifade edilir. Bu ruhsal enerji eğitim ve öğrenim sonucu fizik beden dışına çıkarılabilir. Doğu inançlarının ve öğretilerinin dışında batıda da aynı yaklaşımlar görülür. Hz. İsa'nın havarisi St. Paul insanda ruhsal ve doğasal iki beden olduğunu söylemiştir.

İsa Peygamber İncil'de şöyle demektedir:
"Öyle bir adam bilirim ki bedenin dışında mı? Bilinmez..." (İncil 2/12:3)

1195'te İtalya'da yaşayan ünlü Aziz St.Antuan'ın mucizeleri arasında bedenini bir kilisede bırakıp başka bir kiliseye gittiği ve orada göründüğü olayı yer almaktadır.

Alıntıdır.