İnsan hisleri ve kısmende olsa düşünceleri ile astral alemde yaratıcı olduğu hususu bir gerçektir. Bu olay en üstün bir biçimde yaratıcı olup astral projeksiyon vasıtası ile iç alemlerde insanoğlu neler yapabileceğini görme hatta deneme şansı elde edebilir.

Astral alemde her türlü güzelliğin yanında nefretlerimizi korkularımızı arzularımızı bazen istemdışı yaratır birer kopyalarını oluştururuz. Bu kopyalar bir bağ ile insanlara bağlıdırlar. Astral alemde dolaşan kişi böceklerden korkuyorsa astral alemde böcek ile karşılaşma olasılığı çok çok yüksektir. Kişi eğer bu tür korku veya onu engelleyecek kötü arzularını yenemedikçe astral alemde rahatsızlık duyacak ve ilerleme sarfedemeyecektir. Bu tür korkular ve arzularımızdan dolayı astral alemde oluşan her varlığa EŞİKTE KALANLAR adı verilir.

Okult denemeci-yazar Bulwer LYTTON klasik bir eseri olan ZONONİ'de bir kişinin eşikte bekleyini ile karşılaşmasını anlatır.

Hiç kimse kendi eşikte bekleyeni ile karşılaşmadan astral projeksiyonun son evrelerine geçemez. Onu korku ve arzularımızdan dolayı olduğunu anladığı zaman onu yok eder..! Artık biz biliyoruz ki farkındalığımızı bozacak hiç bir şeye takılmadan ilerleyecek ve korkularımızla yüzleşip onlar karşısında galip geleceğiz.

Kendime ait Çeviridir.

Alıntıdır.