Kişi olup şahsiyeti bulmayan
İnsanlığın devranını sürmeyen
Dik boyunla alnı açık gezmeyen
Şekliyle ha insan olmuş hada olmamış neyleyem...