Yunanlıyakışıklı bir gençbir gün ormanda ava çıkmış. Ormanda gezinen su perisi Ekoonu tesadüfen görmüş ve ona aşık olmuş. Ve bu gence kendisini göstermeye karar vermiş .Eko tüm güzelliğiyle gencin karşısına çıkmış.Ama gençavlanmaya duyduğu heyecan ile Eko’nun yanındanona bir kez bile bakmadan geçivermiş. Çok üzülen Ekokendini bir mağaraya kapatmış ve ağlamaya başlamış.Eko’nun nu haline çok üzülen Tanrılar sormuşlar: “Senin acını nasıl dindirebiliriz Eko?” Bu soruya Eko: “Suyun içine hapis olmakbundan sonraki yaşamımı suda geçirmek istiyorum” diye cevap vermiş.Tanrılar bu isteği ni çaresiz yerine getirmişlerdir. Ve böyle güzelalçakgönüllü bir su perisinin hatırasını yaşatmak içinonun sesini doğada bırakmışlardır. ZeusEko’nun yaşadıklarına sebep olan bu gencin cezalandırılmasına karar vermiş sonra. Cezaya göre gençavdan dönerken gördüğü ilk kişiye aşık olacaktır.Cezadan habersiz olan gençavdan dönerken susamış ve gölün kenarına gitmiş. Tam su içecekken suda yansıyan yakışıklı yüzünü görmüş ve yüzüne aşık olmuştur. Bu yüzebu güzel yüzün sahibine ulaşmak isteyen gençgöle atlamış .Ve boğularak ölmüştür. Tanrılar gencin yakışıklılığını ölümsüzleştirmek içingölün üzerine eşsiz güzellikteki nilüfer çiçeklerini yerleştirmiştir. Hala nilüfer çiçeklerikökleriyle gölün dibine ulaşmaya çalışırgencin bulamadığı aşkını bulabilmek için.Ama tanrıların oyunudur kien acısı da budurnilüfer in kökleri sadece su yüzeyinin biraz altlarına ulaşabilir.