LEYLÂ ile MECNÛN


Mecnun bir kabile reisinin dualar ve adaklarla dünyaya gelmiş olan Kays adlı oğludur

Okulda bir başka kabile reisinin kızı olan Leyla ile tanışır. Bu iki genç birbirlerine aşık olurlar Okulda başlayıp gittikçe alevlenen bu macerayı Leyla'nın annesi öğrenir

Kızının bu durumuna kızan annesi kızına çıkışır ve bir daha okula göndermez Kays okulda Leyla' yı göremeyince üzüntüden çılgına döner başını alıp çöllere gider ve Mecnun diye anılmaya başlar

Mecnun' un babası oğlunu bu durumdan kurtarmak için Leyla'yı isterse de Mecnun

(deli çılgın) oldu diye Leyla' yı vermezler Leyla evden kaçarak Mecnun' u çölde bulur

Halbuki o çölde âhular ceylanlar ve kuşlarla arkadaşlık etmektedir ve mecâzî aşktan ilâhî aşka yükselmiştir Bu sebeple Leylâ' yı tanımaz Babası Mecnûn' u iyileşmesi için Kâbe' ye götürür Duâların kabul olduğu bu yerde Mecnûn kendisindeki aşkını daha da arttırması için Allahü Tealâya duâ eder:

"Ya Rab belâ-yı aşk ile kıl âşinâ beni Bir dem belâ-yı aşkdan etme cüdâ beni"

Duâsı neticesi aşkı daha da çoğalır ve bütün vaktini çöllerde geçirmeye başlar Diğer tarafta ise Leylâ da aşk ıstırabı içindedir

Bir zaman sonra âilesi Leylâ' yı İbn-i Selâm isimli zengin ve îtibârlı birine verir Ancak Leylâ kendisini bir perinin sevdiğini ve eğer kendisine dokunursa ikisinin de mahvolacağını söyleyerek İbn-i Selâm' ı vuslatından uzak tutmayı başarır

Mecnûn çölde Leylâ' nın evlendiğini arkadaşı Zeyd' den işitince çok üzülür Leylâ' ya acı bir sitem mektubu gönderir Leylâ da durumunu bir mektupla Mecnûn' a anlatır
Kendisini anlamadığından dolayı o da sitem eder

Bir müddet sonra Mecnûn' un âhı tutarak İbn-i Selâm ölür Leylâ baba evine döner

Bir çok tereddütten sonra her şeyi göze alarak Mecnûn' u çölde aramaya başlar

Fakat Mecnûn dünyadan elini eteğini çekmiş ilâhî aşk yüzünden Leylâ'nın maddî varlığını unutmuştur Leylâ çölde Mecnûn' u bulduğu hâlde Mecnûn onu tanımaz Leylâ onun erdiğini anlarsa da yine onsuz yaşayamaz Hastalanıp yataklara düşer

Kısa zaman sonra da ölür Mecnûn Leylâ' nın ölüm haberini öğrenir Gelip mezarını kucaklar ağlayıp inler;

"Ya Rab manâ cism ü cân gerekmez Cânânsuz cihân gerekmez" Der kabri kucaklayarak ölür

Bir müddet sonra Mecnûn' un sâdık arkadaşı Zeyd rüyasında Cennet bahçelerinde birbiriyle buluşmuş iki mesut sevgili görür

Bunlar kimdir? diye sorunca derler ki: "Bunlar Mecnûn ile onun vefalı sevgilisi Leylâ' dır Aşk yoluna girip temiz öldükleri aşklarını dünya hevesleriyle kirletmedikleri için burada buluştular"

LEYLA ve MECNUN

Ey Rabbim! Aşk belasıyla beni tanıştır Beni bir an bile olsa; aşk belasından ayırma!

Detlilerden yardımını uzak tutma Yani beni daha çok belalara müptela eyle!

Ben var oldukça beladan isteğimi uzaklaştırma! Ben belayı isterim çünkü bela da beni ister

Sevgi belasıyla ağırbaşlılığımı gevşetme! Ta ki dostlar beni kınayıp vefasız demesinler!

Gidip geldikçe sevgilimin güzelliğini arttır Sevgilimin derdine beni daha çok mübtela et

Ben nerede mevki ve itibar kazanma nerede? Bana yoksulluk ve yokluk ulaşma kabiliyeti ver

Senden ayrıyken bedenimi öyle zayıf kıl ki Bahar yeli beni sana kavuştursun

Fuzûlî' nin nasibi gibi beni gururlandırıp Ey Rabbim asla beni bana bağlı kılma!

Sonunda yar ağlayıp inlememize acıdı ve
Bugün hüzünler evimize ayak bastı

Gözyaşı yağmurum demek öyle tesir etti ki
Gül bahçemizde taze bir gül dalı düşürdü

Ah ateşinin bizi yaktığı Ayrılık gecesini aydınlatan meş' aleden bellidir

Eğer ağlayan gözümüzde uyku olsaydı Bu kavuşma uyku halinde görülen bir rüya demek mümkün olurdu

Gördüğümüz bir hayal mi? Yoksa sevgilinin yanımıza geleceği aklımıza bile gelmezdi

Ey can ve gönül! Sevgili misafirimiz oldu! Neyimiz varsa misafirimizin ayaklarına dökelim

Ey Fuzûlî! Sevgilinin kasdı canımızı almakmış
Gel Güzel uğruna can vermeyi kendimize bir borç bilelim

ALINTIDIR.