Şükür Allah Aşkına
Muhiddin Abdal

Şükür Allah aşkına
Kara sakal ağardı
Gördüm dağlar başında
Ağarup kar yağardı

Eski sürüldü gitti
Geldi yenisi yetti
Ekilen yerden bitti
Yer yeşerdi güverdi

Urdu can baş terkisin
Çekmez oldu korkusun
Açtı gaflet uykusun
Gönül gözün uyardı

Sümbül nergis menevşe
Âşık oldu bu nakşe
Bunlar Hakk'a yüz tutup
Her dem boyun eğerdi

Sultana erdi kuldan
Âşık oldu gönülden
Muhiddin can ü dilden
Erenleri severdi