Özlem Çekene Kılavuzözlenen özleyenin en temelden
istediğidir _ ama ona en temel acısını da verendir :

* * *

Özlem öyle olur ki sanki dünyanın ortasında
herşeyi anlamsız kılan bir boşluk uzanmakta;
gelip özleyenin içinden bir kesit gibi
geçmektedir.

Özleyen bunu duyduğunda bütün dünyayı sanki
bir sisin ardından bakar gibi olur : birşeylerin olması ne
gereklidir ne de anlamlı _ boşluk uzanır herşeyin
_ dünyanın özleyenin _ içinde...

Özlem herşeyi kaplayan bir boşluktur.

* * *

Özlem birdenbire içinin boşalmasıdır:-
Ne yapmış _ yapabilmiş _ olursan ol özlediğinin
yanında _ 'bura'nda _ olmadığı zaman aralıklarının
ne denli boş olduğunu bilinçlendirmendir özlem _
o istediğin bilinçli ve açık birliktelik dışındaki
bütün ilişki biçimlerinde duyumsadığın boşluk...

* * *

Gayet aklıbaşında görünüyor insanlarla konuşuyordu; herşeyi ötekilerin yaptığı gibi yapıyordu ama içinde iğrenç bir boşluk vardı artık hiçbir kaygı duymuyordu hiçbir arzu; varoluşu zorunlu bir yüktü ona. ----- Öylesine yaşayıp gitti. Georg Büchner

* * *

Özlem heryerinde gezinir.

* * *

Bu yüzden de yakıcıdır özlem

Özlem yeri gelir buruşturulup bir kenara atılmış
boş sigara paketi gibi olur _ öyle hisseder kendini
özleyen...

* * *

Özlemek özlenmek istemektir.

* * *

Özlem yalnızlıkta birlikteliktir.

Yalnızlıktır çünkü özleyen (de özlenen de) özlem
süresince yalnızdır(lar);
ama birliktedirler aynı zamanda çünkü
özlenen özleyence özlenmekte;
özleyen de özleneni özlemektedir _ özleyen
"burada" yalnızdır; ama özlenen yanındadır gene de :
özlenen olmakla o da o "burada" dır.

* * *

Özlem uzaklığın ayıramadığıdır.
Özlem uzaklıkta ayrılmamışlıktır.
Özlem ayrılmamış uzaklıktır.
Özlem ayrılamayan uzaktalıktır.

* * *

Özlem batmış ama aydınlığı hala süren güneş bibidir _
bu yüzden akşamüstü saatleri hüzün saatleridir.

Özlemin ayrılmaz ikiz kardeşidir hüzün :
kendi kendilerini çelen iki duygu olarak hep
birbirlerini çekerler _

* * *

Özlemin tek düşmanı vardır : zaman...

Zaman özlemin hem çekemediği _ yoketmek
istediği; en azından yoksaydığı _ hem de kendisini
yokeden; giderek güçsüz kılan tüketendir.

Özlemi zaman üretir; ama onu tüketen de odur _
zaman kendi doğurduğu çocuğu özlemi
boğazlar...

* * *

Özleyen özleneni alıp sanki taşıyarak geriye doğru
özleyenin bulunduğu yere götürür.

Özlem özleneni özleyene getirir.


Özleme ile bekleme _ özlem ile bekleyiş _ yapışık ikizler :
biri bir yana öbürü öteki yana dönük yönelik _
özlemin yönü özleyenden özlenene doğru;
bekleyişin yönü beklenenden bekleyene doğru...

Ama ikisi de aynı yerde; birbirine bitişik...

* * *

Özlemek ile beklemek arasında
garip bir bağlantılar ağı vardır:-

Bekleyenin bekleneni özlemesi ile özleyenin
özlenenin gelip gelmeyeceği konusundaki beklentisi
bir bağlantılar yelpazesi içinde durur. Bunun iki
ucunda iki kesinlik vardır : beklenenin geleceğinin; ve
gelmeyeceğinin kesin olduğu durumlar.

Bir uçta bekleyen beklenenin geleceğinden eminse
_ kişinin beklediğinin geleceği kesinse _
bir aydınlık kaplar özlemi :
umutlu amaçlı canlı...

Öteki uçta bekleyen beklenenin gelmeyeceğinden eminse
_ kişinin beklediğinin gelmeyeceği kesinse _
bir karanlık duygu olarak kalır özlem :
umarsız çaresiz bezgin...

* * *

Özlem sana yalnızlığının değerini de öğretir
yakıcılığını da...

* * *

Ey Özlem Çeken _
yalnızlığını b e s l e...

* * *

Nasıl gelmeyeceğini bildiğini beklemen
"bilgelik sevgin" ise geleceğini bildiğini beklemen
de sevginin kendisidir _ işte
* * *

Özlem kalabalık içindeyken bir an susup
dinlediğin dere şırıltısıdır.

* * *

Özlem bana bir yaz akşamı
dalından koparıp camıma uzanarak verdiğin çiçeği
tam bu sayfada kurutup saklamam
seni özledikçe bakıp bakıp durmamdır.
cihan bilgen

* * *

Özlem küçük çıtırtılarla ıslanan boş sokaktır.

* * *

Özlem mutlu acıdır.
Özlemek çekilen acılılıkta mutluluğu yaşamaktır.
Ne mutlu özlem çekene !

* * *

Özlemden çıkan mutluluk garip bir mutluluktur :
bir an gelir şöyle hisseder özlem çeken kişi :
ben buradayım; o orada _
ama ben oradayım da;
o da burada da...

Bunu özleyen gibi özlenen de hissediyorsa o anda
mutluluk kurulur _ karşılıklı; ve birlikte...

* * *

Özlem dışarıda bırakılmışlık ile uzaklaştırılmışlık
duygularını içerir : özleyen özleneni ister ve
beklerken istenmediği ve gelinmeyeceği duygusunu
duyar _ özlenen başka bir yerde onsuz
olmaktadır...

Güneş batmıştır _ karanlık çökmektedir...

Özleyen de özlenen de dışarıda ve uzakta
dır
lar...

* * *

Özlem özleyenin özlenenin şu anda ne yaptığını _
ve kendi ne yapacağını bilememesidir...

* * *

Özlem ile kıskançlığın ilişkisi de sorgulanabilir:-

Bilgisel açıdan belki bunlar
biri bilememekle; öteki kurmakla
aynı noktaya getirebilir : özleyen özlenenin
şu anda nerede _ kim(ler)le _ olduğunu bilmemekten
dolayı; kıskanan da kıskandığının
şu anda biryerde _ birisiyle_ olduğunu kurmaktan
dolayı
özleyen _ kıskanan / dır:-

Özleyen kıskanır da...

Kıskanan _ özlüyor mudur?

Özlem _ kıskançlık mıdır?
Sevdiğinden dolayı mı özlersin;
yoksa özlediğin için mi seversin?...

Belki ikisi de _ belki fark yok
mu?

* * *

Özleyen özlediğini
Ancak özlüyorsa seviyordur.

* * *

Özlem ile sevginin temel ilişkisi özleyenin aynı zamanda
özlenen; özlenenin de aynı zamanda özleyen
olduğu durumlarda belirir:-

Orada özlemin bu ikili - karşılıklılığı yoğunluk olarak ne
kadar eşit düzeydeyse o iki kişi arasındaki sevgi de
o kadar büyüktür.

Uç durumda _ tam eşitlikte_ ; özlem ile sevginin
nitelikleri çakışır : özlemek sevmektir; sevmek de
özlemek _ aralarında da bir fark yoktur...

* * *

Ancak özlediğini bildiğin seve
bildiğindir _ sevdiğin
dir.

Özlem sevgi değil;
sevgi özlem
dir.

* * *

Ancak önceden özleyebilen sonradan sevebilir.

* * *

Özlem özleneni özlenmesi gerekmezken de
özlemektir.

* * *

Özlem özleyenin özlenenin bütün yaşamına 'nüfuz'
edememesinin sonucudur : onun herşeyini her an
paylaşamamasının...

Demek birşeyleri _ birçok şeyi; giderek 'herşeyim'
diyebileceği bir yaşantılar toplamını _
ama işte herşeyi herzaman
paylaşamamaktan...

Özlem paylaşılamayan
paylaşılmışlıktır.

* * *

Özlem yanında olamamaktır _
her bir edimde ve adımda...

Özlem olamamak
tır.
* * *

Özlem artık daha ötesi olmayan;
ötesi istenmeyendir.

Özlem en son istenendir.

* * *

Ancak ölümün verebileceği yokluğu _ karanlığı _
hissetmektedir özleyen çünkü : onu aydınlatmaya
çalışan sevgi ışığı da hep boşluğun içine düşüp
kalmakta...

Özlem hep boş; düşüp kalır _

* * *

Onu görmezsem ölemem
onu görmeden yaşayamam.
Öyleyse ne ölüyüm ne de bir hayatım var. Gesualdo

* * *

Ki nasıl gelmeyeceğini bildiğini beklemen "bilgelik
sevgin" idiyse gelmişken uzaklaşıp gidip de geri
gelmeyeceğini bildiğini gene bekleyebilirsin _
aynı "bilgeliğin" 'sonradanki' biçimi olarak...

ALINTIDIR.