Her yerde bahar ve çiçeklerde naz
Bülbül seslerinde sırlı bir niyaz;
Tül tül emârelerle apak bir yaz
Meşk ediyor yarını âvâz âvâz...
Her yanda İsrafil’in gür sadâsı
Her ufukta bir diriliş edâsı
Ve ruhlarda geleceğin sevdâsı
Meşk ediyor yarını âvâz âvâz...
Gerçi tasa hep bizleri seçiyor;
Ne gam her şey bir bir gelip geçiyor
Kader bizi bir ikbâle çekiyor
Meşk ediyor yarını âvâz âvâz...
Başladı ruhlara ilham iniyor
Sînelerde hafakanlar diniyor;
Her yanda sanki Hızır geziniyor
Meşk ediyor yarını âvâz âvâz...
Şimdi artık her şeyde bir neş’e var
Güller açmış bülbül sesini arar;
Masmavi bir vuslat çağıyla bahar
Meşk ediyor yarını âvâz âvâz...