Sevginin birçok çeşidi vardır. Aşk da sevgi kategorisinin içerisinde yer alır. Aşktan ayırmaya çalıştığımız sevgi annenin çocuğuna olan sevgisi (şefkat) ve aynı cinsten arkadaşların birbirilerine duydukları sevgi değildir; kadın ve erkek arasında oluşan ve bünyesinde cinselliği barındıran sevgidir.

Aşkta aşık olunan kişinin tanınması bilinmesi zorunlu değildir; ama sevgide böyle bir zorunluluk aranır. Kişi âşık olduğu kişinin ismini ailesini evli olup olmadığını bilmeyebilir. Örneğin her gün işyerinin önünden geçen bayana bakan genç kızı tanıma gereği duymadan ona âşık olabilir. Sevgide böyle bir durum yaşanmaz. Sevilen kişi mutlaka huyu ile suyu ile tanınır. Aşk uzaktan uzağa oluşabilirken sevgi oluşmaz.

Aşkın oluşması paylaşımsız da olabilir; ama sevgi paylaşım sonucu ortaya çıkar. Aşk karşılıklı bakışmalarla meydan gelebilirken sevgi mutlaka belli bir süre beraberlikten sonra ortaya çıkar.

Aşkın oluşmasında duygular ve duygusallık ağır basarken sevgide mantık ön plandadır. Aşkta karşıdaki kişinin birçok yönden uygun olup olmadığına pek bakılmaz. Sevgide karşıdaki kişinin uygun olup olmaması önemlidir.


Aşkta aşık olunan kişi yeryüzünün en güzelidir; sevgide sevilen kişi çirkin olabilir ve seven tarafından çirkin görülebilir. Aşk karşıdakinin biçimini önemserken sevgi önemsemez. Aşkta biçimsellik ön plandayken sevgide içsellik daha önemlidir.

Aşkta aşık olunanın kusurları görülmez; ama sevgide bütün hatalar görülür.

Aşkta kıskançlık daha belirgin ve sebepsiz ortaya çıkarken sevgide biraz daha hafif ve mantıklı kıskançlıklar görülür.

Aşkta aşık olunan kişi devamlı düşünülürken sevgide sevilen kişi devamlı düşünülmez.

Aşkta kurulan hayallerin sınırı yokken sevgide hayalden ziyade planlar yapılır.

Aşk kişinin bütün davranışlarına yansır ve kişinin aklını başından alır; sevgi abartılı bir biçimde dışa yansımaz.

Aşık aşık olduğu kişiyi görünce bedeninde ciddi değişimler gözlenir; ama seven sevdiği kişiyi görünce yüzünde sadece tatlı bir tebessüm belirir.

Aşkta sebep bulunmaz; ama sevgide bulunur. Aşık olan kişiye “niçin aşık oldun veya hangi özelliğinden dolayı aşık oldun?” diye sorulursa ancak “güzeldir hoştur” gibi basit cevaplar verilebilir. Gerçek anlamda düşünüldüğünde sadece güzellik ve hoşluk için aşık olunursa her güzele aşık olunur. Ancak her aşık aşık olduğu kişiyi çok güzel görür. Sevginin oluşmasını sağlayan etkenler daha belirgin ve somuttur. “Onu niye seviyorsun veya hangi özelliğinden dolayı seviyorsun?” diye sorulduğunda cevap olarak yüzlerce özellik sayılabilir.

Aşık olan kişi terk edildiğinde dünyası yıkılır yaşamdan kopar hale gelir ve yıllarca ayrılık acısı çeker. Seven kişi sevdiği kişi tarafından terk edilirse “demek ki sevgime layık değilmiş canı cehenneme” der ve biraz öfkelenir kısa bir süre içinde unutup gider.

Sevginin oluşumuna devamına ve şiddetine kişinin davranışları yön verirken aşk oluştuktan sonra âşık olunan kişinin davranışları aşkı azaltmaya yetmez. Sevilen kişinin davranışları olumsuzlaştıkça ona duyulan sevgi azalır; ama âşık olunan kişinin tüm davranışları olumsuz da olsa aşk sönmez.

Karşılıksız aşk vardır; ama karşılıksız sevgi yoktur. Birçok insan karşılık almadan âşık olurken karşı cinsten karşılık almadan seven insan yoktur.

Sevgi saygı ile büyürken aşk nefretle büyür. Sevgi beraberken çoğalır aşk ayrılıkla belirginleşir.

Aşk ayrılıkla sonsuzlaşır sevgi ayrılıkla biter. Aşk beraber yaşamayla biter sevgi beraber yaşamayla sonsuzlaşır. Yani aşk tüketildikçe biter sevgi tüketildikçe artar.

Aşık olan kişi aşkın esiri olur ve aşkı üzerindeki kontrolünü yitirir; sevgide esaret yoktur her şey bireyin iradesiyle gerçekleşir.
Kişi kendini aşık ettiremez; ama sevdirebilir.