"Çok istiyorum ama olmuyor" dedi delikanlı. "Ne yapsam olmuyor. İnanınız elimden geleni yaptığım hâlde olmuyor."

"Sen istemek nedir hiç bilmiyorsun ki!" diye cevap verdi yaşlı adam hafifçe sesini kısarak.

"Gerçekten isteseydin olurdu. Evet hiç boşuna yorma kendini! İsteseydin eğer gerçekten isteseydin olmak istediğin olmasını istediğin olurdu. Olmadığına göre sen henüz istememişsin demektir."

"İstemek birşeyin olmasını istemek gerçekten istemek nedir o hâlde?" diye saf saf sordu genç.

Ve suâlinin cevabı hemen geldi:

"İstemek olmayı istediğin olmasını istediğin şey için ölmeyi göze almak ölecek kadar istemek hatta olmak için olması için ölmek demek."


İstemek bir şeyin olmasını istemek onu dilemek onu arzulamak: tutkuyla hırsla ihtirasla onun olması için yanıp tutuşmak demek.

Ah ne zordur istemek? İstek sahibi olmak... tutku sahibi olmak... tutmak için tutuşmak...tutmak uğruna tutuşmak...tutuşmak pahasına tutmak.... tutarken ve sırf tuttuğu için tutuşmak... yanmak yani... olmakiçin ölmek...ölmedikçe olmayacağına olunamayacağına inanmak...

İstemek... bir şeyin olmasını istemek...olmayı istemek...

Yani?

İstemek "bedel ödemek" demek. Bedelini hesap etmeksizin istemek demek. Bedeli ne olursa olsun istemek demek. İsteğin şiddeti arttıkça ödenecek bedelin miktarının da artacağını bilmek demek. Bedeli büyük olduğu için olması istenenden kaçmak değil bedeli büyük olduğu için olması istenene koşmak demek. O hâlde istemek demek herşeyden evvel bedeli büyük olanın olmasını istemek demek. İstemek bedeli seve seve ödemek bedeli göze alınan şeyin olmasını istemek demek.

Gönül cenneti istiyor imiş ammâ günahlar bırakmıyormuş.

Söylesene sevgili dostum günahlar da kim oluyormuş? Gönlümüze ket vuracak gönlümüzün isteklerini istediklerini engelleyecek günah mı varmış bu dünyada?

Gönül bir kere istese gönlün kendisi cennet olmaz mı? Bir kere evet bir kere gönül cenneti istese dağlartepeler düzlük denizler yol olmaz mı insana?

Günah adam gibi istememenin isteyememenin adı değil mi zâten? Günah istemesini bilmeyenlerin istemek nedir bilmeyenlerin içine yuvarlandığı çukur değil mi?

Evet günah: olmayanlara olmayı adam gibi istemeyenlere verilmiş bir ceza. Günah bir sebep değil bilakis günah tamıtamına bir âkibet bir sonuç hem de istemeyi bilmemekten hâsıl olan bir sonuç. Günah istemeyenlerin istemesini bilmeyenlerin istemek nedir bilmeyenlerin ağına düştükleri avcı... tutkusunu kaybetmişlerin kucağında uyumayı tercih ettikleri yosma... ölmeyi göze alamayanlara kurulan darağacı... çeşm-i siyahın ta kendisi günah. Ağlayan değil ağlatan sızlayan değil sızlatan. Günah tutkusuzlara özgü bir ceza... tutmaktan vazgeçenlere... -ağzım kurusun- tutmaktan değil tutulmaktan korkanlara musallat olan belâ. Evet isteyenlerin değil istemekten çekinenlerin belâsı hem de.

"İsteseydin eğer gerçekten isteseydin olmak istediğin olmasını istediğin olurdu. Olmadığına göre sen henüz istememişsin demektir."

İsteseydin eğer isteğinin şiddetinden istemenin muhabbetinden yer yarılır gök parçalanır ma'dum mevcud'a adem vücûd'a inkilâb ederdi. İsteseydin eğer günahların yok olurdu. Bir kere isteseydin evet bir kere gerçekten isteseydin olan olurdu; olacak olan olurdu. İsteseydin olmaz bile olurdu...

Sen hiç istemedin ki dostum! İstemek nedir bilmedin ki! Hiç tutulmadın sen! Tutkuların için ölmedin ki! İsteseydin ölürdün ölseydin olurdun! Sen hiç olmadın ki! Evet olmadın çünkü sen hiç ölmedin! Ölecek kadar istemedin ölümün pahasına istemedin ölümüne istemedin! İsteseydin ölürdün. Ölseydin olurdun. Ne öldün ne oldun. Çünkü sen istemedin. İsteğini istediğini aslında dile bile getirmedin. Öyle ya bir kere dile getirseydin olurdun. Bir kez adam gibi aklından geçirseydin hemen orada olmuş ve ölmüş idin.

Sen hiç istemedin ki dostum! İstemesini bilmedin. İstemek nedir bilmedin.Çünkü sen ol deyince olduranı hiç tanımadın.


Dücane Cündioğlu