İki zıt kelimenin birbirine en yakıştığı yerdir leyl ü nehar. leyl yani gece nehar yani gündüz. kimine göre hiçbir şey ifade etmez. oysa bilmezler gece için ne demektir gündüz ya da gündüz için ne demektir gece...


nehar'ı leyl'in gözünden dinlemek var bir de... bir nevi leyl leyla nehar da mecnundur. vuslatın yolunu en çok gözleyenler. leyl için nehar her şeydir. sahip olduğu olacağı her şey. onu görebilmek uğrunda kapatır tüm ışıkları bilir çünkü onun ışığı lazımdır birtek yalnız onun sıcağı. şemsten yoksundur leyl. ona şemsi getirecek olan nehardır. bilir onu ısıtacak olan yalnızca o...

oruçlu için su canı yanan için merhem aslı için kerem ferhat için şirin neyse leyl için de nehar odur. tek farkla! leyl ulaşamaz nehara. ona en yakın olduğu fecr vakti bile kayar gider ellerinden nehar. kesişmez bir türlü yolları.fs

oysa birkez görebilse gündüz yanını kalmayacak o karanlık o zifirilik. bir kez ısınabilse neharın sıcaklığıyla bilir üşümeyecek kimse leylliğiyle. bu yüzden neharın eksikliğiyle hem kendini boğar o karanlıkta hem de dilinden dökülenler başkalarını çeker o karanlığa...

zordur leyl olmak zordur nehara sevdalı olmak. oysa tek tesellisi onunla aynı cümlede anılmak. Leyl ü nehar.Alıntı( Leyl)