Reklam ölçüleri ve fiyat bilgileri için HTML Sayfası hazır kodlar var mı?

Hazır da HTML yok. Reklam boyutları için sitenizin reklam alanlarına göre boyut belirlenir. Fiyatlar ise sitenizde hite bağlı olarak değişir.