Http Hataları ve Nedenleri?


502 Bad Gateway
HTTP Hata 502 - Kötü Geçiş
____________________________________
501 Not Imlemented
____________________________________
500.100 Internal Server Error
HTTP 500.100 - İç Sunucu Hatası - ASP hatası
____________________________________
500.15 Internal Server Error Direct requests for GLOBAL.ASA
HTTP Hata 500-15 - global.asa ya ilişkin isteklere izin verilmiyor
____________________________________
500.13 Internal Server Error Server too busy
HTTP Hata 500-13 - Sunucu çok meşgul
____________________________________
500.12 Internal Server Error Application restarting
HTTP Hata 500-12 - Uygulama Yeniden Başlatılıyor
____________________________________
500 Internal Server Error
HTTP 500 - İç sunucu hatası
____________________________________
414 Request - URI Too Long
HTTP 414 - İstek - URI Çok Uzun
____________________________________
412 Precondition Failed
HTTP 412 - Önkoşul Başarısız Oldu
____________________________________
407 Proxy Authentication Required
HTTP 407 - Proxy Kimlik Denetimi Gerekiyor
____________________________________
406 Not Acceptable
HTTP 406 - Kabul Edilemez
____________________________________
405 Method Not Allowed
HTTP 405 - Kaynağın kullanılmasına izin verilmiyor
____________________________________
404 Not Found
HTTP 404 Sunucu ya da DNS Bulunamadı Hatası
____________________________________
403.17 Forhidden - Client certificate has expired or is not yet valid
HTTP 40317 Yasak: İstemci sertifikasının süresi sona erdi ya da henüz geçerlilik kazanmadı
____________________________________
403.16 Forhidden - Client certificate untrusted or ill-formed
HTTP 40316 Yasak: İstemci sertifikası güvenilir bulunmadı ya da geçersiz
____________________________________
403.15 Forhidden - Client Access Licenses Exceeded
HTTP 40315 Yasak: İstemci Erişimi Lisansları aşıldı
____________________________________
403.14 Forhidden - Directory Listing Denied
HTTP 40314 Erişim Yasak izin Listelemesi geçersiz
____________________________________
403.13 Forhidden - Client certificate revoked
HTTP 40313 Yasak: İstemci sertifikası iptal edildi
____________________________________
403.12 Forhidden - Mapper Denied Access
HTTP 403.12 - Erişim Yasak: Eşleyici erişimi reddetti
____________________________________
403.11 Forhidden - Password Change
TP 40311 - Erişim Yasak: Parola değişikliği
___________________________________
403.10 Forhidden - Invalid Configuration
HTTP 40310 - Erişim Yasak: Geçersiz yapılanma
____________________________________
403.9 Forhidden - Too many user
HTTP 4039 - Erişim Yasak: Çok fazla kullanıcı bağlı
____________________________________
403.8 Forhidden - Site access denied
HTTP 4038 Yasak: Siteye erişim reddedildi
____________________________________
403.7 Forhidden - Client certificate requred
HTTP 4037 Yasak: İstemci sertifikası gerekiyor
____________________________________
403.6 Forhidden - IP address rejected
HTTP 4036 Yasak: IP adresi reddedildi
____________________________________
403.5 Forhidden - SSL 128 required
HTTP 4035 Yasak: SSL 128 gerekiyor
____________________________________
403.4 Forhidden - SSL required
HTTP 4034 Yasak: SSL gerekiyor
____________________________________
403.3 Forhidden - Write access forhidden
HTTP 4033 Yasak: Yazma Erişimi Yasak
____________________________________
403.2 Forhidden - Read access forhidden
HTTP 4032 Yasak: Okuma Erişimi Yasak
____________________________________
403.1 Forhidden - Execute access forhidden
HTTP 403.1 Yasak: Yürütme Erişimi Yasak
____________________________________
401.5 Unauthorized - Authorization failed by ISAPI/CGI app
HTTP 401.5 - Yetki yok: ISAPI ya da CGI uygulaması tarafından yetki verilmedi
____________________________________
401.4 Unauthorized - Authorization failed by filter
HTTP 4014 - Yetki yok: Yetkilendirme işlemi filtre tarafından reddedildi
____________________________________
401.3 Unauthorized - Authorization due to ACL on resource
HTTP 401.3 - Erişim; kaynaktaki EDL tarafından reddedildi
____________________________________
401.2 Unauthorized - Authorization to server configuration
HTTP 4012 - Yetki yok: Sunucu yapılandırması nedeniyle oturum açılamadı
____________________________________
401.1 Unauthorized - Logon failed
HTTP 4011 - Yetki yok: Oturum Açılamadı
____________________________________
400 - Bad Request
HTTP 400 - Yanlış İstek

alıntıdır.