Halkla İlişkiler konu özetleri Halkla İlişkiler ders notları

Ünite 1: Kavram Olarak Halkla İlişkiler Dünyada ve Türkiye’de Halkla İlişkilerin
Tarihsel Gelişimi - > Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ünite 2: Halkla İlişkiler ve İletişim Halkla İlişkiler Mesleği -> Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ünite 3: Halkla İlişkilerde Stratejik Yönetim -> Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ünite 4: Halkla İlişkilerde Kullanılan Ortamlar Araçlar ve Yöntemler -> Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ünite 5: Halkla İlişkiler Modelleri Kurum İçi ve Kurum Dışı Halkla İlişkiler -> Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ünite 6: Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler -> Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ünite 7: Halkla İlişkilerde Stratejik Uygulamalar -> Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ünite 8: Bilgi Toplumunda Halkla İlişkiler ve Halkla İlişkilere Eleştirel Yaklaşımlar -> Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]