Sosyal Politika Konu Özetleri Sosyal Politika Ders Notları


Ünite 1: Sosyal Politikaya İlişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları -> Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ünite 2: Sosyal Politikanın Tarihsel Gelişimi -> Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ünite 3: İstihdam İşsizlik Ücretler ve Çalışma Koşulları -> Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ünite 4: Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele -> Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ünite 5: Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar -> Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ünite 6: Sosyal Dışlanma-Ayrımcılık -> Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ünite 7: Özel Olarak Korunması Gereken Gruplar (Dezavantajlı Gruplar) -> Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ünite 8: Küreselleşme ve Günümüz Sosyal Politika Sorunları -> Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]