Açıköğretim Fakultesi Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı önlisans bölümü Türkiye’de faliyet gösteren Elektrik şirketlerine kalifiyeli ve donanımlı eleman yetiştirmek için açılmış iki yıllık açıköğretim bölümüdür. Bu programda elektrik enerjisinin dağıtım ve pazarlamasından sorumlu tüm kuruluşlarda ve elektrik enerjisini kullanan tüm sanayi kuruluşlarında görev alabilecek ara eleman yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Program sonrası elektirik teknikeri ünvanına sahip olunur.
Kimler Kayıt Yaptırabilir?

ÖSYM tarafından yapılan YGS puan türlerinin en az birinden 140.000 ve daha yukarı puan alan kişiler başvuru yapabilir.
Ayrıca İkinci Üniversite kapsamında Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Bölümü’ne kayıt yapılabilmektedir.


Kontenjan

Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Önlisans Programı’nda kontenjan sınırı bulunmamaktadır.


İş Olanakları

Fosil kaynaklı ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerjiden minimum yatırım karşılığında maksimum kazanç sağlanmalıdır. Bundan dolayı enerji sektörlerinde çalışacak teknik elemanların veya ara elemanların enerji elde etme yöntemlerini kullanımını enerji geri dönüşüm sistemlerini… vs konularda donanımlı olmaları zaruridir. Günümüzde enerji sektörlerinde donanımlı ve bilgili ara elemanlara aşırı derecede ihtiyaç duyulduğundan söz konusu bölümden başarılı bir şekilde mezun olanlar enerji sektörünün her sahasında rahatlıkla istihdam olanaklarına sahip olacaklardır.
“Enerji Teknikeri” ünvanı alan öğrenciler enerji üretimi iletimi dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE) EÜAŞ TEİAŞ TEDAŞ DSİ TKİ TTK TPAO BOTAŞ TÜPRAŞ TAEK sayılabilir. Bunun dışında bugünlerde pek çok yerli ve yabancı kuruluşlar fuel cell güneş pilleri güneş bacaları biyoenerji jeotermal rüzgâr ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadır.
Önümüzdeki yıllarda ise nükleer enerji santrallerinin yapımlarının gerçekleştirilmesi ile bu güne kadar kullanılmamış olan bor gibi diğer enerji kaynaklarının devreye girmesi beklenmektedir. Tüm bu alanlarda Ar-Ge düzeyinden başlayarak enerji dağıtımının en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine kadar her düzeyde enerji teknikerlerine gerek duyulacaktır. Bunlara ayrıca Türkiye’nin kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde enerji koridoru olmasından dolayı yapılacak çalışmalarda görev alacak enerji teknikerliğini eklemek mümkündür.