Anadolu Üniversitesi Açıköüretim Fakültesi İktisada Giriş-1 dersi sınavının cevap anahtarindaki yanlisliklar
İktisada Giriş-1 Cevap anahtarında ki hataların düzeltilmesi için yapılan başvuru.

Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı
Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA GİRİŞ-1
Soru Kitapçık Türü: D
Soru Numarası: 1
Soru: Arz Esnekliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
A) Arz esnekliği katsayısı sadece +1 olur
B) Arz esnekliği negatif veya pozitif olabilir.
C) Arz esnekliği -1 ile +1 arasında değişir.
D) Arz esnekliği daima pozitifdir.
E) Arz esnekliği daima negatiftir.

Cevap Anahtarında verilencevap C) Arz esnekliği -1 ile +1 arasında değişir
Ders kitabına göre olması gereken doğru cevap: D) Arz esnekliği daima pozitifdir. Sıfır Esnek Arz Eğrisi (?s = 0) Bu durumda esneklik sıfıra eşittir.
Kitap sayfa 64 İnelastik Arz Eğrisi (0 < ?s < 1) Bu durumda esneklik sıfırdan büyük ama birden küçüktür.
sayfa 65 Birim Esnek Arz Eğrisi (?s=1)Bu durumda arz esneklik katsayısı bire eşittir.
sayfa 65 Esnek Arz Eğrisi (es> 1) Bu durumda arz esneklik değeri birden büyüktür.
sayfa 66 Tam Esnek Arz Eğrisi (es = ∞) sayfa 66

Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı
Dersin Adı: İktisada Giriş-I
Soru Kitapçık Türü: D Grubu
Soru Numarası: 6
Soru: Piyasa dengesi arz ve talebin kesişme noktası ile belirlenir. Piyasa dengesinin değişmesine aşağıdakilerden hangisi neden olur?

Cevap Anahtarında verilen cevap: E) Azalan verimler yasası
Olması gereken doğru cevaplar(iki doğru cevap var) : A) Ürünün tamamlayıcı mal olması
(Kitap sayfa 42ilk cümle) - D) Ürünün girdi fiyatlarındaki değişim (Kitap sayfa 42"Girdi fiyatlarındaki azalma nedeniyle örneğin işçi ücretlerinin azalmasıyla üretim maliyetleri azalacak ve bu da arz eğrisinin sağa kaymasına sebep olacaktır". )

Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı
Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA GİRİŞ-1
Soru Kitapçık Türü: D
Soru Numarası: 7
Soru: Bir mal düşük malsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Bu malın ikame malının fiyatı azalırken talebi artar.
B) Tüketicinin geliri arttığında talebi azalır.
C) Tüketicinin geliri arttığında talebi artar.
D) Malın hem fiyatı hem talebi artar.
E) Malın fiyatı artar talebi azalır.
Cevap Anahtarında verilencevap D) Malın hem fiyatı hem talebi artar.
Ders kitabına göre olması gereken doğru cevap: B) Tüketicinin geliri arttığında talebi azalır.
sayfa 33"Gelir artışı durumunda talebi azalan mallara düşük mal denir."

Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı
Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA GİRİŞ-1
Soru Kitapçık Türü: D
Soru Numarası: 8
Soru: X ve Y gibi iki mal arasındaki çapraz talep esnekliği -25 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Her ikisinin de fiyatını düşürerek satış gelirleri artırılabilir.
B) Mallardan birisinin talep esnekliği sıfırdır.
C) Her ikisi de düşük maldır.
D) X ve Y malları ikame mallardır.
E) X ve Y malları tamamlayıcı mallardır.

Cevap Anahtarında verilencevap B) Mallardan birisinin talep esnekliği sıfırdır.
Ders kitabına göre olması gereken doğru cevap: E) X ve Y malları tamamlayıcı mallardır.
Kitap Sayfa 63 Eğer epy < 0 ise; x ve y tamamlayıcı mallardır

Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı
Dersin Adı: İktisada Giriş-I
Soru Kitapçık Türü: D Grubu
Soru Numarası: 9
Soru: Su-elmas paradoksu suyun çok önemli bir kaynak olmasına rağmen çok ucuz bir ürün olarak kalmasını; buna rağmen elmasın insan hayatına katkıda bulunmamasına rağmen çok değerli olmasınıanlatmaktadır. Buna göre su-elmas paradoksunun geçerli olduğu bir ortamda fiyatların temel belirleyicisinin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) Emek-Değer
B) Kıtlık
C) Malın Tüketici için yararlılığı.
D) Malın üretici için yararlılığı.
E) Malın üretim maliyetleri.
Cevap Anahtarında verilen cevap: C) Malın tüketici için yararlılığı
Ders kitabına göre olması gereken doğru cevap : B) Kıtlık
Kitap Sayfa 80-81 "elmas arz miktarı olarak dünyada çok sınırlı miktarda olduğu için bir miktarının daha elde edilmesi ya da kaybolması marjinal analize göre onu oldukça değerli kalacaktır."

Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı
Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA GİRİŞ-1
Soru Kitapçık Türü: D
SoruNumarası: 10
Soru: Bir malın piyasa talebi veri iken arzdaki artış aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Denge miktarı artarken denge fiyatı azalır.
B) Denge miktarı sabitken denge fiyatı artar.
C) Denge fiyatı sabit denge miktarı artar.
D) Hem denge fiyatı hem de denge miktarı azalır.
E) Hem denge fiyatı hem de denge miktarı artar.
Cevap Anahtarında verilencevap: D) Hem denge fiyatı hemde denge miktarı azalır
Ders kitabına göre doğru cevap : A) Denge miktarı artarken denge fiyatı azalır.
Kitap Sayfa 41 Arzdaki Değişmelerin (Kaymaların) Piyasa Dengesine EtkisiPiyasa talebi sabitken arzın artması durumunda denge fiyatı azalırken denge miktarı artar.

Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı
Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA GİRİŞ-1
Soru Kitapçık Türü: D
Soru Numarası: 11
Soru: Bay N çok susadığı için 5 litrelik su satın almış ve içmeye başlamıştır. N'nin her bir litreden sağladığı marjinal fayda sırasıyla 16 14 8 2 ve -6 dır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) N ilk 3 litreyi içtiğinde faydası maksimuma ulaşmış olur.
B) N için sabit marjinal fayda durumu geçerlidir.
C) N maksimum fayda için suyun tamamını içmelidir.
D) N suyun yarısını içerse 34 birim fayda sağlar.
E) N suyun tamamını içerse 34 birim fayda sağlar.
Cevap Anahtarında verilencevap: B) N için sabit marjinal fayda durumu geçerlidir.
Ders kitabına göre doğru cevap : E) N suyun tamamını içerse 34 birim fayda sağlar. Kitap Sayfa 79-80

Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı
Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA GİRİŞ-1
Soru Kitapçık Türü: D
Soru Numarası: 12
Soru: İnsulin kullanma zorunluluğu olan diyabetik bir hasta için insulin talebinin fiyat esnekliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birden büyük bir değer alır
B) Sıfırdan büyük bir değer alır
C) Sıfır değeri alır
D) Sıfır ile bir arasında bir değer alır.
E) Kişiden kişiye değişir.
Cevap Anahtarında verilencevap: C) Sıfır değeri alır
Ders kitabına göre cevap : C) Sıfır değeri alır veya D) Sıfır ile bir arasında bir değer alır.

Sayfa 73: (sıra sizde 2 : " insülin şeker hastaları için zorunlu bir maldır ve aynı zamanda yakın ve uzak ikamesi yoktur. Bu sebeple inelastic talebe sahiptir.)
Sayfa 55 e = 0 : Sıfır Esnek (Tam inelastik) 0 <e < 1 : Esnek Olmayan (İnelastik)

Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı
Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA GİRİŞ-1
Soru Kitapçık Türü: D
Soru Numarası: 13
Soru: Aşağıdakilerden hangisinde azalan marjinal fayda söz konusu olmaz?
A) Art arda içilen çay
B) Arka arkaya dinlenen müzik
C) Arka arkaya yapılan yakıt ikmali
D) Üst üste yapılan yürüyüş
E) Art arda yenilen elma
Cevap Anahtarında verilencevap: A) Art arda içilen çay
Olması gereken doğru cevap : C) Arka arkaya yapılan yakıt ikmali

Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı
Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA GİRİŞ-1
Soru Kitapçık Türü: D
Soru Numarası: 16
Soru: Kapitalist sistemde aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla hangi malların ne miktarda nasıl ve kimin için üretileceği sorularının yanıtları verilir?
A) Piyasa sistemi
B) Planlama
C) Koordinasyon
D) Kıtlık
E) İstek
Verilen yanlış cevap : E) İstek
Olması gereken doğru cevap : A) Piyasa sistemi Kitap Sayfa 19

Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı
Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA GİRİŞ-1
Soru Kitapçık Türü: D
Soru Numarası: 17
Soru: Bilgisayar fiyatında %25 artış olmasına karşın bilgisayara olan talepte %5 azalma görülmüştür. Buna göre bilgisayar talebinin fiyat esnekliği kaçtır?
A) 02
B) 05
C) 1
D) 5
E) 20
Cevap Anahtarında verilencevap: E) 20
Ders kitabına göre cevap : A) 02
Kitap Sayfa 51 örnek soru göz önünne alındığında doğru cevap "(%5/%25 = 0.2)

Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı
Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA GİRİŞ-1
Soru Kitapçık Türü: D
Soru Numarası: 18 Günümüzde yaygın olarak kullanılan iktisat tanımı aşağıdaki iktisatçılardan hangisi tarafından geliştirilmiştir ?
A)Paul A. Samuelson
B)J.Maynard Keynes
C)Lionel Robbins
D)Alfred Marshall
E)Jacob Viner
Cevap Anahtarında verilencevap: A) Paul A. Samuelson
Ders kitabına göre cevap : C) Lionel Robbins
Sayfa 3. İktısatın tanımı: "Lionel Robbins’in iktisat tanımı biraz detaylandırılarak ve genişlletilerek günümüzde yaygın olarak kullanılan iktisat tanımı elde edilmiştir.

Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı
Dersin Adı: İktisada Giriş-I
Soru Kitapçık Türü: D Grubu
Soru Numarası: 20
Soru: Devletin OTV vergilerini artırmasının üretici arz eğrisinde ne gibi bir değişiklik yaratması beklenir?

Verilen yanlış cevap : D) Arz eğrisi üzerinde aşağıya doğru bir hareketlenme görülür
Kitaba göre Olması gereken doğru cevap : E) Arz eğrisi sola kayar Sayfa 39 Vergi ve Subvansiyonlar