Aöf Açıköğretim Kamu Yönetimi Bölümü Ders listesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 2012-2013 eğitim yılı itibari ile Kredili Sistemde eğitim verecektir. Bu yeni sistemde dersler yıl içinde 2 ayrı döneme bölünerek verilecektir. Her dönem farklı dersler alıp farklı tarihlerdeki sınavlarla değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Her dönemde ik defa 1.sınfa kayıt olanlar haricindeki öğrenciler kayıt yenileme tarihleri içinde ders ekle/sil işlemi ile üst dönemlerden ders alabilecek veya ders çıkararak bir sonraki dönem çıkardıkları dersi alabileceklerdir.


Kredili sisteme göre Aöf Kamu Yönetimi bölümü ders listesi her dersin kredisi ve sınavlardaki sorumlu olduğunuz üniteleri aşağıdaki tablodan görebilirsiniz. 1. ve 2. dönemler 1.sınıfı 3. ve 4. dönemler 2.sınıfı 5. ve 6. dönemler 3.sınıfı 7. ve 8. dönemler ise 4.sınıfı ifade etmektedir. Alttan dersi olanlar üst dönemlerden ders alamazlar. yani 1. sınıftan kaldıklarınız varsa 2.sınıfta olsanız bile 3.sınıftan ders alamazsınız. aynı şekilde 2.sınıftan kaldığınız derlser varken 3.sınıfta olsanız bile 4.sınıf derslerinden alamazsınız.


Ders Tablosu Hakkında Açıklamalar;
Yarıyıl; 1. - 3. - 5. - 7. yarıyıllar Güz Dönemi 2. - 4. - 6. - 8. yarıyıllar bahar dönemini ifade etmektedir. Her eğitim yılında bir güz birde bahar dönemi göreceksiniz.
Dersin Kodu; Bu o dersin kısaltılmış tanımıdır.
AS; Ara Sınavda Sorumlu Olduğunuz Ünite Sayısını İfade Eder.
DS; Dönem Sonu ( Final ve Bütünleme'de ) Sınavında Sorumlu Olduğunuz Üniteleri İfade Eder.
T; Teorik Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder ( Bunu Kullanmayacağız )
U; Uygulamalı Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder
K; Dersin kredisini İfade Eder ( Her Dersin kredisine Burdan Bakacağız )
KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMIYarıyılKodDers AdıASDSTUK1SOS113UDAVRANIŞ BİLİMLERİ I1-41-83041İŞL107UGENEL İŞLETME1-41-83051MAT103UGENEL MATEMATİK1-41-83041MUH103UGENEL MUHASEBE I1-41-83051HUK101UHUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI1-41-83041İKT103UİKTİSADA GİRİŞ I1-41-83051BİL101UTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I1-41-83032HUK110UBORÇLAR HUKUKUBelirlenecekBelirlenecek3042SOS114UDAVRANIŞ BİLİMLERİ IIBelirlenecekBelirlenecek3042MUH104UGENEL MUHASEBE IIBelirlenecekBelirlenecek3052TAR116UGENEL UYGARLIK TARİHİBelirlenecekBelirlenecek3042İKT104UİKTİSADA GİRİŞ IIBelirlenecekBelirlenecek3052TAR118USİYASİ TARİHBelirlenecekBelirlenecek3052BİL102UTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IIBelirlenecekBelirlenecek3033HUK209UANAYASA HUKUKU1-41-83053İST203UİSTATİSTİK1-41-83043MLY203UKAMU MALİYESİ1-41-83053SİY201USİYASET BİLİMİ1-41-83043SOS207USİYASET SOSYOLOJİSİ1-41-83043KYT201UYÖNETİM BİLİMİ I1-41-83053TAR201UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I1-41-83034HUK210UİDARE HUKUKUBelirlenecekBelirlenecek3054İŞL202UKAMU YÖNETİMİBelirlenecekBelirlenecek3054TAR222USİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİBelirlenecekBelirlenecek3044HUK208UTİCARET HUKUKUBelirlenecekBelirlenecek3044YYT202UYEREL YÖNETİMLERBelirlenecekBelirlenecek3044KYT202UYÖNET İM BİLİMİ IIBelirlenecekBelirlenecek3054TAR202UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IIBelirlenecekBelirlenecek3035MLY301UDEVLET BÜTÇESİ1-41-83055HİT102UHALKLA İLİŞKİLER1-41-83045HUK 303UKAMU PERSONEL HUKUKU1-41-83055KYT301UKENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI1-41-83045ARY101USOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ1-41-83045ÇEK101USOSYAL POLİTİKA1-41-83055ALM-FRA-ING 301UALMANCA I-FRANSIZCA I-İNGİLİZCE I1-51-41-61-101-91-123036ÇEK308UÇALIŞMA EKONOMİSİBelirlenecekBelirlenecek3056ADL106UİNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİBelirlenecekBelirlenecek3046MLY302UMAH ALLİ İDARELER MALİYESİBelirlenecekBelirlenecek3056SOS110UÖRGÜTSE L DAVRANIŞBelirlenecekBelirlenecek3056SİY102UTÜRK SİYASAL HAYATIBelirlenecekBelirlenecek3046ULİ302UULUSLARAR ASI ÖRGÜTLERBelirlenecekBelirlenecek3046ALM-FRA-ING 302UALMANCA II-FRANSIZCA II-İNGİLİZCE II11-151-41-611-201-91-123037KYT401UÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI1-41-83057MLY403UMALİYE POLİTİKASI I1-41-83057HUK403UTÜRK İDARE TARİHİ1-41-83057MLY201UTÜRK VERGİ SİSTEMİ1-41-83057SOS319UTÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI1-41-83047ALM-FRA-ING 401UALMANCA III-FRANSIZCA III-İNGİLİZCE III21-221-31-621-251-61-123037TÜR201UTÜRK DİLİ I1-41-83038İKT406UAVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİBelirlenecekBelirlenecek3048İŞL402UİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİBelirlenecekBelirlenecek3058KYT402UKAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARBelirlenecekBelirlenecek3058MLY404UMALİ YE POLİTİKASI IIBelirlenecekBelirlenecek3058İKT402UTÜRKİYE EKONOMİSİBelirlenecekBelirlenecek3058ALM-FRA-ING 402UALMANCA IV-FRANSIZCA IV-İNGİLİZCE IV26-271-3-26-301-6-3038TÜR202UTÜRK DİLİ IIBelirlenecekBelirlenecek3