Psikoanalitik yaklaşımda ahlaksüper egonun gelişmesiyle açıklanır.

Freud'a göre süper ego kişiliğinid ve egodan sonra gelişen üçüncü kişilik yapısıdır.

Fallik dönemi sonuna doğruOedipal kompleksin çözülmesi ile gelişir.

Çocuk ahlaki değerini anne ya da baba ile özdeşleşerek kazanır.Anne babasının doğrularını yanlışlarınıkurallarını ve yasaklarını içselleştirir.

Ödüllendirilen davranışları doğrucezalandırılan ya da yasaklanan davranışları yanlış olarak algılar.

Süper egonun gelişimi ile çocuk toplumsal değerlere göre davranmayı öğrenir.Genital dönemde ise artık bu değerler kendi vicdanının bir parçası olmuştur.

Anne-babasının değerlerine bağımlılığından kopar ve kendi doğrularını bulur.Ahlaki değerlerin gelişimi için 0-5 yaş çok önemlidir.

Değerler sisteminin temelleri bu dönemde atılır.

Eriksona göre ahlaki değerleri kazanma fallik dönemde oluşur.Bu dönemde çocuk girişimciye karşı suçluluk duygusu çatışmasını yaşamaktadır.

Merak edersorar ve yetişkinlerden aldığı tepkilere göre onaylanmayan davranışları öğrenir ve toplumsal yasakları benimser.

Süper ego girişimciliği köreltse de öğrenme isteği ve merakı sayesinde toplumun değerlerini öğrenir.

Ahlaki değerleri öğrenmesi ergenlik dönemi sonuna kadar devam eder.

Yetişkinlikte ise ahlaki değerlere yorum getirmeye başlar ve toplumun değerlerigörev anlayışı ve sorumluluğu gibi değerleri içselleştirerek benlik bütünlüğüne ulaşır.