Ahlak gelişimini bilişsel açıdan inceleyen iki temel araştırma vardır.

Birincisi1920li yıllarda Piagetin başlattığıçocukların ahlak konularında nasıl akıl yürüttüklerini belirlemek için yaptığı klinik çalışmalardiğeri ise Piagetin çalışmalarının tamamlayıcısı olarak kabul edilen Kohlberg ve arkadaşlarının yaptığı alan araştırmalarıdır.

Yaptığı araştırmalarda çocuğun ahlak konularında yaptığı akıl yürütmeler ana-babasının ya da toplumun öğrettiklerinin bir yansıması değildir.

Çocuğun ahlak yargısı onun bilişsel gelişim düzeyini yansıtır.

Bu akıl yürütmelerdeki değişim ise çocuğun bilişsel gelişimine bağlı olarak kazandığı becerilerin bir sonucudur.

Piaget bu sonuca ulaşmak içinçocukların inançlarını ortaya çıkartacak durumlar yaratmış ve onlara oyun kurallarına ya da ahlaki ikilem yüklü öykülere ilişkin sorular sormuş ve verdikleri yanıtlara göre bilişsel gelişim düzeylerini belirlemiştir.