Carol Gilligan ve Ahlak Gelişimi

Carol Gilligan 1977de yazdığı bir makaledeKohlbergin ahlak gelişimi basamaklarını oluştururken erkekler ile görüşme yağtığınıbu nedenle de kadınların ahlak anlayışının dikkate alınmadığını ileri sürerekahlak gelişimi alanında yapılan çalışmalara farklı bir boyut getirmiştir.

Gilligana göre erkeklerin ahlak anlayışı kurallarhaklar ve soyut prensipler etrafında yoğunlaşırken kadınların ahlak anlayışı kişiler arası ilişkilere ve merhametşefkat ve koruma duygusuna dayanmaktadır.

Sevgimerhametkoruma duygusu gibi değerlerinKohlbergin ahlak gelişimi kuramında üçüncü basamak özelliği olarak ele aldığını ancak bu değerlerin kadınlarda gelenek ötesi düzeye denk geldiğini belirtmiştir.

Kadınların ahlak anlayışınıvarsayımsal ikilemlerin çözümü yerineduruma ve gerçeğe bağlısüregelen kişiler arası ilişkiler belirlemektedir.Bu nedenle kadınlardan gebeliğe son verme durumunda kalsalardı ne yaparlardıgibi kişiye özel gerçek durum problemini çözmelerini istemiştir.

Bu eleştiriler üzerine Kohlberg ekolü savunucuları birçok araştırma geliştirmiş ve ahlak gelişimindekadın erkek arasındaki farklılığa rastlamadıklarını belirtmişlerdir.

AncakKohlberg son yazılarındaaltıncı basamak ahlak gelişimi özellikleri arasınaadalet ve dürüstlükkavramı yanı sıra korumasorumluluk almailgilenmeanlamını taşıyan caringkavramınada yer verdiği görülmektedir.

Alıntıdır.