Lawrence Kohlbergahlak gelişimini Piagetin çalıştığı yaş grubundan daha ileri yaşlara taşımış ve ahlaki akıl yürütmenin daha gelişmiş düzeyini açıklamaya çalışmıştır.

Piagetin görüşleri doğrultusunda ahlak anlayışınıadaletdoğrulukeşitlik ve insan refahı kavramlarını kullanarak incelemiştir.Piagetden farkı olarak ahlaki olgunluğa ulaşma sürecinin daha aşamalı ve daha çok zaman aldığı görüşünü savunmuştur.

Kohlbergin kuramına göre ahlak gelişiminin birbirini izleyen altı basamağı vardır.Basamaklar da üç gelişimsel düzeyde gruplaşmaktadır.Sıralayacak olursak çocuk önce dışsal ödül veya cezaya odaklanırkenyaşı ilerledikçe toplum değerlerini dikkate almakta ve içsel vicdanının prensiplerine odaklanmaktadır.

Ergenlik öncesi dönemde çocuk somut ve değişmeyen kurallara göre ya da toplumun kurallarına göre düşünür.Ergenlik döneminde ahlaki değerlendirmeleri sadece siyah ve beyaz olarak görmez ve toplum tarafından kabul edilmiş standartlarda çelişki olabileceğini anlar.

Kohlbergahlak gelişimi basamaklarınıahlak ile ilgili sorular sorulduğundainsanların nasıl düşündüklerini inceleyerek geliştirmiştir.Farklı yaş gruplarından ve farklı geçmişleri olan insanlardanbu ahlaki ikilemlere yanıtlar vermelerini istemiş ve verdikleri yanıtlara göre bu kişilerin hangi basamakta olduğunu saptamıştır.