Güneş sistemindeki düzenliliğin bir başka şaşırtıcı yönü de gezegenlerin tümünün yörüngelerinin birbirine paralel olmasıdır.

Gezegenlerin yörüngeleri tek bir düzlem üzerindedirler.

Yani güneş sistemine yandan bakılacak olursa gezegenlerin hepsinin sanki bir ip üzerine dizilmiş gibi paralel oldukları görülür.

Buna neden olacak hiçbir fiziksel zorunluluk da yoktur; gezegenlerin yörüngeleri pekâlâ aynı atom elektronlarının yörüngeleri gibi Güneşin etrafında farklı açılarda ve düzlemlerde dönebilirlerdi.

Düzenlilik ise çok açıktır.

Yalnızca Güneş sistemi değil bu sistemin yegâne canlı gezegeni olan Dünya da çok hassas dengeler üzerine oturtulmuş üstelik bu dengeler özel olarak insanoğlu için ayarlanmıştır.

Eğer mevcut yüzlerce dengeden birkaçını yakından incelersek yaşadığımız dünyanın bizim için nasıl özel olarak planlanıp tasarımlandığını daha iyi anlarız.

Güneş ve sistemi konusunda özet olarak şunları söyleyebiliriz.

Galaksideki milyarlarca yıldız arasında yalnız Güneş bu çok özel ve ayrıcalıklı konuma ve hıza sahiptir ki bu gerçek son derece ilginçtir.

Yıldızların yoğun olarak bulunduğu ve bu nedenle çekim güçlerinin gezegen yörüngelerinde aksamalara yol açabileceği spiral kollar dışında oluşumuz evrenin en güvenli yerlerinden birinde bulunmamız anlamına gelir.

Ayrıca dev yıldızlar olarak nitelenen süpernova patlamalarının öldürücü etkilerinden de çok uzağız. Aksi takdirde Dünya'nın insan yaşamına uygun bir hale gelebilmesi için gerekli olan 4 milyar yılı aşkın uzun yaşam süresi içinde bulunduğumuz galaksinin başka bölgelerinde mümkün olmazdı.

Rahatlıkla Güneş sisteminin bu özel ve ayrıcalıklı konumda yaratılması sonucunda canlılık dolaysıyla insanlık Dünya üzerinde varlığını sürdürebilmektedir diyebiliriz.

Akıl gibi ayrıcalıklı bir meziyete sahip insanlar ancak bu sayede içlerinde bulundukları evreni inceleyebilmekte var edilişin eşsiz üstün ve muazzam sanatı ve bu sanatın içine gizlenmiş hikmetlerini gözlemleyebilmektedirler.

Güneş sistemi gezegenleri ve gezegenlerin uydularıyla oldukça kalabalık bir aile teşkil eder ve çok hassas dengeler içirir.

Güneş sistemi denilince Samanyolu Galaksisinde bulunan güneş isimli yıldızın kütlesel çekim alanının belirlediği bölge içinde kalan cisimlerin oluşturduğu sisteme verilen addır.

Sistemi idare eden ve merkezde bulunan cisim Güneş’tir.

Sisteme bağlı dokuz (sekiz) gezegeni asteroit kuşağını kuyruklu yıldızları ve meteorları belirli yörüngelerde tutan ve onların hareketlerini belirleyen yine Güneştir.

Öncellikle şunu belirtelim ki tüm evren çok hassas dengelerin düzenlerin bulunduğu karmaşık bir yapı gösterir.

Güneş sistemi içinde yaşamamız ve bize en yakın olması nedeniyle hakkında en çok bilgimiz olan sistemdir.

Güneş Sistemi'ndeki büyüklü küçüklü gezegenlerin ve bunlara bağlı uyduların var edilişlerindeki düzenleri sistemin 5 milyar yılı yakın bir süredir kararlı bir yapıya sahip olmasını sağlamıştır.

Güneş Sistemi'nde 9 (8) ayrı gezegen ve bu gezegenlere bağlı 61 ayrı uydu yer alır.

Bu gezegenler Güneş'e olan yakınlıklarına göre; Merkür Venüs Dünya Mars Jüpiter Satürn Neptün Uranüs ve Plüton'dur. (Son kabule göre Plüton gezegenler sınıfından çıkarılmıştır.)

Güneş sisteminin en önemli özelliği içinde yaşam barındırdığı bilinen tek yıldız sistemi olmasıdır. Güneş sistemine ilişkin bazı genel bilgiler tabloda gösterilmiştir.

Bu gezegenlerin ve bu gezegenlere ait 61 uydunun içinde yaşama uygun bir yüzey ve atmosfere sahip olan yegâne gök cismi ise Dünya’dır.

Gezegenler hakkında gezegenin km cinsinden çapı (g/cm³) cinsinden yoğunluğu milyon km cinsinden güneşe uzaklığı yıl ve gün olarak dönüş süreleri ve uydu sayıları hakkında bilgiler sırayla verilmiştir.

Merkür… 4878 5.42 57.85 58.65 87.97 -

Venüs… 12104 5.25 108.1 243 224.70 -

Dünya… 12756 5.55 149 1 365 1

Mars… 6796 3.94 227.8 1.026 686.98 2

Jüpiter… 142500 1.31 777.84 0.408 4328.9 16

Satürn… 120600 0.69 1426.08 0.425 10752.9 18

Uranüs… 51400 1.29 2867.41 0.746 30660 15

Neptün… 49528 1.64 4493.9 0.796 60152 8

(Platon… 2300 2.03 5909.74 6.39 90410.5 1)

Gezegenleri dış uzaya savrulmaktan koruyan etki Güneş'in çekim gücü ile güneşin etrafında dolaşan gezegenlerin merkez-kaç kuvveti arasındaki dengedir.

Güneş sahip olduğu büyük çekim gücü nedeniyle tüm gezegenleri çeker gezegenlerde dönmelerinin verdiği merkez-kaç kuvveti sayesinde bu çekimden kurtulurlar. Bu çok hassas dengeler içinde gerçekleşir.

Basit ve rastlantısal gibi görünen bu sistem aslında son derece karmaşık bir komplekslik içerir.

Bunun nedeni de sistemi yön veren Güneşin çekim gücü kadar gezegenlerin ve uyduların birbirlerini etkilemeleridir.

Öyle ki her gezegen ve uydu bu güçlerin birbirilerine olan etkilerinin sonucuna göre sistemdeki yerini alır.

Elbette tüm bu dengeler Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerden biri olan Dünya için de geçerlidir.

Bütün bunların yanı sıra son astronomik bulgular sistemdeki diğer gezegenlerin varlığının Dünyanın güvenliği ve yörüngesi için büyük önem taşıdığını göstermiştir. Jüpiter'in konumu buna bir örnektir.

Güneş Sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter varlığıyla aslında Dünya'nın korunmasını ve dengesini sağlamaktadır.