Ergenlik çağında vücudun orkestra şefi dediğimiz hipofiz bezinden salgılanan FSH ve LH hormonları genç kızlarda yumurtalıkları uyararak östrojen salgısını başlatır. Genç kızlarda boy uzaması erkeklere nazaran ergenliğin başında başlar hızlı olur ve daha çabuk biter. Östrojenin etkisi ile genital bölgede kıllanma kalça bölgesinde yağlanma memelerde büyüme meme başının renginde koyulaşma ve gelişme görülür. Vücut hatları yuvarlaklaşır meme ve kalçalar dolgunlaşır. Yumurtalıkların hacmi artar rahim iç ve dıştan kalınlaşır vajina boy olarak uzar ve içindeki hücreler kayganlığı sağlayan mukus maddesini salgılar. Kadınlarda ergenliğin son noktası olarak adet kanaması gerçekleşir ve bununla beraber boy uzaması durur. Genital organlar çocuk formundan çıkar cinsel birleşmeye uygun hale gelir. Östrojen kadın psikolojisi üzerine son derece etkilidir. Beyine etki ederek özellikle geometrik zekânın gelişimine; aşk tutkunluğunun sevecen duyguların ve ana rolünün gelişmesine katkıda bulunur. Östrojen sayesinde kadınlar sevgiyi önemserler saldırgan davranışlar sergilemezler içgüdüsel olarak sakin ve huzurlu hayatı ararlar. Östrojen progesteron dediğimiz diğer bir hormonla harmoni içinde çalışır.

Pek çok genç kız yeni gelişmeye başlayan vücutları ve bırakmak zorunda kaldıkları çocukluk dönemleri için karışık duygular yaşar özellikle de göğüslerinin büyümesi ve menstruasyon (adet kanaması) döneminin başlaması kaygı korku ve kararsızlık içinde geçen bir süreçtir. Çocukluk dönemini bırakmak ve kadın olmaya başlamak fikri birçok genç kız için korkutucudur. Öyle ki ergenlik onları istemedikleri bir sürece sokar. Genç kızlar ergenlik konusunda erkeklere kıyasla daha karışık duygu ve rahatsızlıklar yaşarlar. Bu durumun sebeplerinden birincisi kızların vücutları hakkında yeterince bilgiye sahip olmamasıdır. İkincisi ise kızlarda ergenlik çağının kadın cinselliği ile bağdaştırılmasıdır. Bu iki sebebin birleşimi genç kızlar için ergenlik çağım yaşanması zor bir süreç haline getirir.

Cinsellik ve değişen vücut yapısı korku ve endişe yaratır. Çünkü genellikle genç kızlar kendi vücutları ile ilgili çok az bilgi sahibidirler. Söz konusu bilgi iki ayrı şekilde edinilir. Birincisi ve sıklıkla olanı kişisel gözlem ve inceleme sonucu edinilen bilgidir. İkincisi ise dış kaynaklardan edinilen akılcı mantıklı soyut bilgidir. Çoğu genç kız kendi vücutları hakkında yetişkinlik çağına kadar bazen yetişkinlikte bile bilgi sahibi değildir. Genç kızlar kendi vücutlarını incelemekten cinselliklerini keşfetmekten korkarlar. Cinsellik ve vücutta yaşanan değişimler konusundaki bu bilgisizlik genç kızların kendine güvenlerinde cinselliğe bakış açılarında ve ilişkilerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Yapılan çok sayıda araştırma menstruasyon kanaması konusunda bilgi sahibi olmayan kızların bu durumu korku ve kargaşa içinde yaşadıklarını göstermiştir.

İşin daha üzücü tarafı genç kızların henüz daha kendi vücutlarını tanımaya başlamadan ve ne istediklerini bilmeden cinsel tecrübe yaşamalarıdır. Günümüzde birçok genç kız bir taraftan Batı dünyasının etkisi ile (özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar) diğer taraftan (törelere bağlı olarak okula gönderilmeyerek vs..) daha çocuk denecek yaşta evlendirildiklerinden erken yaşta cinsel ilişkiye girmeyi doğal olarak karşılamaya başlamışlardır. Genç kızların küçük yaşlardan itibaren kendi vücutları özellikle de cinsel organları üzerinde inceleme yapmaları ya da gözlemde bulunmaları da kültürel olarak yasaklanmıştır. Birçoğu vücutlarının kontrol edilemeyen yabancı bir varlık olduğunu ve kendilerine ihanet ettiğini düşünür. Genç kızlar bu durumun kendi vücutlarının bir parçası olduğunu hissedemez ve vücutları ile bağlantı kurmayı başaramazlar. Kendi vücutlarının kontrolü sanki bir başkasındadır. Ailenin bilgi gizlemesi genç kızın kanamasının ne zamanlar olduğunu sürekli bilmek istemesi ya da sürekli sorgulaması gibi çok sayıda önemli olmayan nedenlerle aile ve diğer büyükler; genç kızların vücutları üzerinde kontrol sahibi olmaya devam ederler ve kızların kendi vücutlarını tanımalarına imkân vermezler.

Genç kızlar ergenlik çağında korku ve karmaşa da yaşarlar. Bu dönemde göğüslerin gelişmesi menstruasyonun başlaması vücut kıllarının alınması gibi olaylar toplumda cinsellik ile ilgili düşünceleri canlandırır. Öte yanda genel olarak kadın cinselliği utanç tabu tehlike ile birleştirilir ve kadın objeleştirilir. Aslında kadın cinselliği ile ilgili bu çirkin bağlantının temelleri çocukluktan başlayarak kurulmaya başlanır. Anneler öğretmenler ya da diğer büyükler çocukların vücutları ya da cinsellikleri üzerinde konuşmalarını kendilerine dokunmalarını ya da kendilerini incelemelerim yasaklarlar. Bu olgu cinselliğin korkulması ya da gizlenmesi gereken bir kavram olduğunun öğrenilmesi sonucunu getirir. Böylece genç kızlar çocukluklarından itibaren toplumun kendi vücutlarına ve cinselliklerine yönelik yapmış olduğu yasaklamaları öğrenerek zaman içerisinde kendilerine ve vücutlarına aynı yaklaşımı sergilemeye başlarlar.

Ergenlik döneminde aileler kız ve erkek çocuklarına farklı davranmaya başlarlar. Erkeklere daha yapılı oldukları için daha fazla özgürlük verilirken; kızlar daha narin göründükleri için -ve tabi kız oldukları için- onlara daha az özgürlük verilir. Anne ve babalar özellikle kızlarını küçük yaştan başlayarak erkekler ve seks konusunda uyarmaya başlarlar. Bu uyanlar genç kızların kafasında erkekleri seksi ve kendi vücutlarını korkutucu hatta tehlikeli olarak görmeye başlamalarına yol açar. Bu doğaldır; çünkü genç kızlar çoğunlukla ailelerinden bunun dışında başka bir bilgi alamazlar.

Kızlar çevrelerindeki insanların etkisinde kalarak günlük yaşanılan içinde kendilerinin bir obje olduklarını hissetmeye başlarlar ve yavaş yavaş kendilerini aynı şekilde görmeye başlarlar. Sonuç olarak kızlar psikolojik olarak vücutlarını parçalara ayırarak başarı hissini vücutları üzerinde yaptıkları değişimler ile yaşamaya çalışırlar. Diyet yaparak değişik kıyafetler deneyerek ya da makyaj ile kendilerini iyi başarılı ve güzel hissetmeye çalışırlar. Geleceğe dair hedefler başarılar ya da düşünceleri sorulduğunda çoğunlukla yanıt veremezler ve erkeklerle olan ilişkileri dış görünümleri gibi yüzeysel konularda konuşmaya devam ederler.

Genotip: Döllenme anında biraraya gelen ve ceninin kız ya da erkek özelliklerinin belirginleşmesini sağlayan kromozom yapısı.
Fenotip: Bir organizmanın kalıtsal yapısının dış görünüşü.
Embriyo: Döllenmeyi izleyen ilk sekiz haftada geçişmekte olan insan.
Fetüs: Döllenmeden sonraki üçüncü ay ile doğum arasında gelişen insan.
Östrojen: Kadın cinsiyet hormonu. Yumurtalık böbrek üstü bezi ve plasenta tarafından salgılanır.
Testosteron: Erkeklik cinsel hormonudur. Erkeklik organı ve hayalardaki büyümeyi yüz ve vücuttaki kılların çıkmasını sağlar. Ayrıca hayaların sperm üretmesine yardımcı olur.