Genetik fizyolojik toplumsal ve çevresel farklılıklar nedeni ile kadın ve erkek farklıdır. Özellikle kişilik yapılarındaki farklılıklar kadın erkek arasında oldukça belirgindir. Bu durum doğaldır ve genetik algoritmanın bir gereğidir. İki cinsin de karşı tarafın kendisinden farklı olması gerektiğini bilmesi aralarındaki ilişkinin sağlıklı olması için ilk adımdır. Farklı olmaları gerektiğinin bilincine varmadan kadınlarla erkekler birbirleri ile geçinemezler. Aksi takdirde her iki taraf da hissettiğinin hissedilmesini veya istediğinin istenmesini arzular. Bu ise ne mümkündür ne de doğru ve gerekli. Çünkü insanlar tek tip yaratılmamışlardır. Bu farklılıkların bilinmesi duygusal farkındalığa dolayısıyla iyi ilişkiler kurulması ile sonuçlanır. Tekrarlarsak genetik fizyolojik toplumsal ve çevresel farklılıklar nedeni ile kadın ve erkek farklıdır.

Erkekler soyut düşünceleri kavrama ve soyut imgeler yaratabilmede kadınlara göre daha üstündürler; bu özellikleri erkeklerin matematik ve teknik konulardaki başarılan ile bilimsel ve sanatsal çalışmalardaki yaratıcılıklarının nedenini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak sözel zekâyı gerektiren dil öğrenme dili kullanma gibi becerilerde kızlara oranla geridirler.

Algoritma: İnsan davranışını yönlendiren komutlardır. Bu komutları ve sırasını görevli organlar kendiliğinden ve koşullara göre gerçekleştirir.
Erkekler kadınların kendileri gibi düşünüp konuşup tepki vermelerini; kadınlar da erkeklerin kendileri gibi düşünüp tepki vermelerini beklerler. Kadınların erkekler konusunda en çok dile getirdikleri yakınma erkeklerin onları dinlemediği ve anlamadığı konusudur. Erkek ya kendisine söylenenleri tümüyle kulak arkası eder ya da biraz dinler; kadım nelerin rahatsız ettiğini değerlendirir ve sonra; hemen mantık kuralları çerçevesinde kendince kadının kendisini daha iyi hissetmesine yardımcı olacağına inandığı bir çözüm önerir. Ancak kadın erkeğin kendince gös¬termeye çalıştığı bu sevgi ifadesini takdir etmeyince erkek buna bir anlam veremez. Aslında kadın yakınlık istemekte erkekse kadının çözüm istediğini sanmaktadır.

Erkeklerin kadınlar hakkında en sık dile getirdikleri yakınma kadınları onları değiştirmeye çalışmalarıdır. Bir kadın bir erkeği sevdiğinde onun gelişmesine kendince “yardımcı” olmayı kendine görev edinir ve erkeğin davranışlarını düzeltmeye çalışır. Erkek kadının yardımına ne kadar direnirse dirensin kadın vazgeçmez; erkeğe yardım etmenin ve neler yapması gerektiğinin fırsatım kollar. Kadın erkeği koruduğunu sanırken erkek kadın tarafından yönetildiğini düşünür. Erkeğin burada istediği kadının onu olduğu gibi kabullenmesinden başka bir şey değildir.
Özetlersek kadının ilişkideki önceliği paylaşmak ve yakınlık hissetmektir. Erkeğin önceliği ise yetenekli yeterli ve güçlü olduğunu hissetmesidir. Erkekler doyumu başarıda ve sonuç almada bulurken kadınlar paylaşma değer verilme ve önemsemede yaşarlar. Bir kadın eşini sevdiğinde onun gelişmesine yardımcı olmayı erkeğinin eksiklerini gidermeyi ve düzeltmeyi görev bilir ve bunun için çalışır. Bu doğal bir eğilimdir. Kadın bunu yaparken eşini koruduğunu düşünür. Erkek ise karısının kendisini yönettiğini düşünmeye başlar. Yeterli olduğunu kanıtlama çabasındaki bir erkeğe kadın yardım önerdiğinde erkek yetersiz ve eksik olarak algılandığını zanneder. Kadın erkek istemeden öneride bulunursa bu durum erkekte güçsüzlük ve beceriksizlik duygusu uyandırır.