Babalar özellikle annelik duygusu içindeki özel zevki tatmadıklarından bu duygunun insana mutluluk şeklinde geri döndüğünün de farkında olmazlar. Bu demek değildir ki babada çocuk sevgisi yoktur. Babalık annede olduğundan çok farklı bir şekilde öğrenilebilir bir davranıştır. Babada çocuğunu koruma duygusu ve onun ihtiyaçlarını giderme ile ilgili olarak bağlılık duygusu daha ön plandadır.

Aile içinde çocuklar açısından anne sevgi objesi iken baba çok güçlü bir güven objesidir. Babaya olan güvenin azalması aile dinamikleri üzerinde ciddi olumsuz etki yaratır. Anne çocuğa duygu sevgi ve genel olarak iç gerçekliği hatta kendiyle barışık ve mutlu olmayı ve empatiyi öğretir. Baba ise dış dünyanın gerçekliğini anlatır. Bu yüzden anne ve babanın yeri ayrıdır.