Aile anne baba ve çocuklardan oluşan sosyal bir birimdir. Aile toplumun temel yapı taşıdır. Sağlıklı aileler sağlıklı toplumları oluşturur.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladığımızda;

- Aile nedir? başlıca özellikleri nelerdir?
- Ailenin toplumda üstlendiği işlevler nelerdir ve günümüzde ne türde değişimler olmuştur?
- Birey ve toplum açısından aile neden önemlidir?
- Tarih boyunca ailenin oluşumu ve şekillenmesinde rol oynayan etkenler nelerdir?
- Ailenin gelişim sürecinde geçtiği evreler ve kazandığı özellikler nelerdir?
- Türklerde ailenin temel özellikleri nelerdir?
- Ailenin büyüklüğü yönetim yapısı ve yaşadığı yere göre biçimlenen aile tipleri ve bunların başlıca özellikleri nelerdir? sorularına yanıt verebilecek bilgi ve becerileri kazanmış olacaksınız.

Örnek Olay

Aile Özlemi

Zeki 14 yaşında adı gibi zeki bir çocuktu. O gün aldığı karnesiyle birlikte verdikleri teşekkür belgesi de okul başarısının kanıtıydı.
Zeki kendini bildi bileli Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı bir çocuk yuvasında yaşıyordu. Bir ailesi yoktu arayıp soranı da yoktu. Yuvadaki bakıcı teyzeler annesi yönetici ve erkek öğretmenler ise babasıydı. Kaderi kendisiyle benzer olan çok sayıda da kardeşi vardı.
Zeki oraya nasıl ve neden geldiğini bilmiyordu. Bildiği tek şey bir caminin bahçesinde bulunup karakola teslim edildiği ve polis amcalarının da onu devletin koruması altında bir kuruma yerleştirdiğiydi.
Çocuk yuvasında yaşarken orada bulunan çocukların kendine benzer yaşam öyküleri olması nedeniyle durumu onu çok etkilememişti. Zeki okula başladığında yeni bir çevreyle tanıştı farklı yaşamları farklı öyküleri olan insanlar tanıdı. Okulda arkadaşları aileleriyle paylaştıkları güzellikleri anlatırken o sessizce dinler dinlerken de mutlu bir aile hayali kurardı.
Zeki karnesi elinde yurda doğru yürüyordu. Gözü birden kendinden birkaç adım önde yürüyen aileye takıldı. Onların çocuklarının da ellerinde karneleri vardı. Belli ki anne ve baba bu özel günde çocuklarını okuldan almışlar karne alma heyecanını birlikte yaşıyorlardı. Baba oğlunun başını okşayıp onu kutluyor anne ise gururlu bir tebessümle kızının karnesini inceliyordu.
Zeki’nin gözleri doldu. O da karnesini almıştı hem de teşekkür belgesiyle. Ama ne onun başını okşayan ne de bu başarısını paylaşan bir ailesi vardı. Zeki yüreğindeki isyanı susturdu. Hayır üzülmeyecekti. Çünkü o yıllardır hayalinde yarattığı aileyi kendisi kuracaktı. Onun çocuklarının başını okşayacak bir babası her şeylerini paylaşacakları bir annesi olacaktı. Zeki mutlu bir aileye sahip olmak için çok ama çok çalışacaktı.

Anahtar Kavramlar
- Aile
- Toplum
- Toplumsal Kurum
- Türk Ailesi
- Sosyal Grup
- Sosyal Birlik
- Sosyal Örgüt
- Aile Tipleri
- Osmanlı Ailesi

İçindekiler

Giriş
Ailenin Temel Özellikleri
Ailenin İşlevleri
Ailenin Birey ve Toplum Açısından Yeri
Ailenin Tarihsel Gelişimi
Türklerde Aile
Aile Tipleri ve Özellikleri


GİRİŞ

Aile bir üyesi olmanın mutluluğunu duyduğumuz kendimizi her açıdan güven içinde hissettiğimiz kısaca yaşamı ve başkalarıyla bir arada yaşamayı öğrendiğimiz sosyal bir yapıdır.
Yaşamın gerektirdiği temel ihtiyaçlar ailede karşılanır tik ve en uzun süreli etkileşim aile içinde yaşanır. Kişiliği oluşturan temel davranışlar ve yaşama dair alışkanlıklar bu etkiledim yoluyla kazanılır.
Aile bireyin toplumsal çevresinin ilk ve en önemli boyutunu oluşturur. Çocuğun toplumun beklentilerine uygun bir birey olarak yetişmesi ailede gerçekleştirilir. Bireylerin mutlu ve huzurlu olmaları sağlıklı bir aile yaşamına bağlıdır.
Toplumsal bir kurum olan aile toplumun vazgeçilmez bir parçası temel yapıtaşıdır. Sağlıklı ve güçlü bir toplum sağlıklı ve güçlü ailelerden oluşur.