Aile yerine getirdiği işlevlere bağlı olarak hem birey hem de toplum açısından değerlidir. En genel anlamda ailenin görevi üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarını çözmektir. Aile bu görevini yerine getirebildiği ölçüde güçlü ve sağlıklı bir aile işlevsel bir sosyal kurum olma özelliği taşıyabilir.İnsan doğumundan kendine yeter haline gelinceye kadar özenle bakılıp gözetilmesi gereken bir canlıdır. Diğer bütün canlılardan daha uzun süre başkalarının bakım ve desteğine muhtaçtır.
Yeni doğan bir çocuğun öncelikli ihtiyaçları biyolojik ve fizyolojik niteliktedir. Beslenme barınma korunma gibi bu temel ihtiyaçların karşılanması onun hayatta kalması ve sağlıklı olarak büyüyüp gelişmesi açısından gereklidir.
İnsanın ihtiyaçları yalnızca biyolojik ve fizyolojik değildir. Sevme sevilme güvenme ait olma beğenilme başaralı olma gibi psikolojik ve sosyal nitelikli daha pek çok ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların doyurulması da onun yaşamında mutlu ve uyumlu bir birey olması için zorunludur.
Aile çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasında olduğu kadar kişilik gelişimi ve sosyalleşmesinde de en güçlü etkileyicidir. Doğumdan sonraki ilk yıllar kişiliğin gelişmesi bakımından büyük önem taşır.
Çocuğun ilk yıllardaki yaşamı video kaydı gibidir. Ne kaydederseniz daha sonraki yıllarda onu izlersiniz. Bu nedenle ailede geçirilen ilk çocukluk yılları çocuğun geleceği açısından çok önemlidir.
Aile bireyin toplumsal çevresinin ilk ve önemli boyutunu oluşturur. Çocuğun toplumun beklentilerine uygun bir birey olarak yetişmesi önce aile çevresinde sağlanır. Aile sosyal değerlerin özünü taşıyan bu değerleri kuşaktan kuşağa aktaran bir sosyal kurumdur. Vatandaşlık sorumluluğu ve demokrasi bilinci en iyi şekilde ailede kazandırılabilir.
Çocuğun gelişimine uygun bir aile ortamı nesillerin sağlıklı yetişmesinde olduğu kadar toplumun gelişmesinde ve güçlenmesinde de önemli bir paya sahiptir. Sağlıklı aileler sağlıklı toplumları oluşturur. Aile toplum için bir sosyal sigortadır.
Aileler yetiştirdikleri yeni nesillerle mensubu oldukları ulusların kaderini de belirlemektedir. Halk tabiriyle “vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmek” ailenin hemen büyük dileği hem de görevidir.
Aile yalnızca dünyaya gelen çocuk için değil aynı zamanda ailenin her yaştaki üyesi için de değerlidir. Sağlıklı ilişkilerin yaşandığı mutlu ve huzurlu bir ailede birey kendisini güven içinde hisseder. Yaşama umutla bağlanır.
Buraya kadarki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi aile birey ve toplum açısından değerli bir sosyal kurumdur. Bu nedenle her toplum her devlet bu en küçük ve en değerli birimin gelişmesini ve korunmasını sağlayacak önlemler almaktadır.

Dünyaya geldiğiniz andan itibaren sizin sağlıklı bir birey olarak yetişmeniz için ailenizin neler yaptığını düşününüz.