Kamu kesiminin niçin etkinsiz çalıştığı konusunda ileri sürülen; etkinsizliğin kamu kesimini oluşturan birimlerin yapısından kaynaklandığını savunan görüş ile etkinsizliğin temel olarak rekabet koşullarının olmayışından kaynaklandığını savunan
görüşü açıklamak.Kamu kesiminde etkinsizlik kamu kesimini oluşturan birimlerin yapısından kaynaklanır görüşüne göre bürokratik davranışlar ve etkinsizliği kamu kesimindeki etkinsizliğin başlıca nedenleridir.

Bunları ortadan kaldırmak için kamu kesiminde özel kesime benzer dürtü ve özendirme sistemlerini sağlayan kurumsal yenileştirmelere ihtiyaç vardır. Başka bir görüş ise kamu kesiminde etkinsizliğin rekabet koşullarının mevcut olmayışına bağlı olarak değerlendirmektedir.Tekel ve doğal tekel gibi rekabetçi piyasaların ne ölçüde sapma eğilimi gösterdiğini ve yarattıkları etkinlik kayıplarının nasıl ölçüldüğünü açıklamak.

Rekabetçi piyasalardan sapma meydana getiren en yaygın durum sermayenin aşırı yoğunlaşması ile oluşan tekellerdir. Tekel fiyatlaması tüketici rantında azalma meydana getirir ve dolayısıyla sosyal bir maliyete neden olur. Bir diğer durum ise maliyet yapıları gereği tek bir firmanın bütün talepleri karşılamasının daha etkin olduğu durum olan doğal tekellerdir. Bu durumda devlet etkin fiyatlama olan marjinal maliyet fiyatlaması yapar. Ancak oluşan zararı bütçeden karşılar yada ne kâr ne de zarar ortaya koyan ortalama maliyet fiyatlaması uygular.

Devletin piyasaları düzenleyici rolünü (regülasyon) tanımlamak.Doğal tekeller veya elektrik santrallerınde olduğu gibi ürettiği hizmetin tek alıcısı doğal tekel olan işletmeler özel sektöre devredildiği zaman ortaya bazı sorunlar çıkabilir. Bunlar içinde en önemlisi toplumsal refahı azaltan ve kaynak ayırımını bozan tekel fiyatlamasıdır.

Bu nedenle başta İngiltere ve ABD gibi gelişmiş kapitalist ülkelerde bağımsız düzenleyici kurullar bu işletmelerin uyguladıkları fiyatlar üzerinde belirleyici olmaktadır. Fiyatlama konusunda başlıca getiri oranı fiyatlaması ve tavan fiyat olmak üzere iki yöntem vardır.Özelleştirme çalışmalarının nedenlerini ve özelleştirme yöntemlerini açıklamak.Özelleştirme yanlısı görüşler ve özelleştirme uygulamaları 1980li yıllardan bu yana bütün dünyada gelişmiş ve yaygınlaşmıştır.

Özelleştirme savunucularının ortaya koydukları başlıca gerekçeler; etkinsiz izleyen kamu kesimini küçültmek siyasetçilerin ekonomik kararlardan ve kaynak ayırımını etkileyen kararlardan çekilmesini sağlamak gibi hususlardır.Başlıca özelleştirme yöntemi özel sektöre satıştır.Bu işlem blok satış veya sermaye paylarına bölerek hisse senedi satışı şeklinde olabilir. Ayrıca yap-işlet-devret işletme hakkı devri ihaleye çıkarma gibi alternatif özelleştirme yöntemleri de vardır.