* Arap toplumunda şiirin ilk örnekleri cahiliye dönemine aittir.
*islamdan önceki arap şiirinin en güzel örnekleri el -mullakat adı altında toplanıp kabe duvarına asılmıştır.
*19.yy dan günümüze kadar geçen süre ortaya çıkan gelişme ve modernleşme sürecinden dolayı arap edebiyatında modern dönem olarak adlandırılır.
*bu dönemde biçim yönünden kafiyesiz şiirserbest şiir düz yazı şiir örnekleri görülür.
*arap nesri 19yy sonlarına kadar şiirde olduğu gibi zayıf kapalı anlamdan çok lafzi sanatalrın ağır bastığı bir yapıya sahiptir.
*cahiliye devrinde recez ve kasid adı verilen iki nazım şekli görülür
*gazel nazım şekli arap edebiyatında yoktur.gazel klasik biçimini iran edebiyatında kazanmıştır
*tasavvufi şiir anlayışı selçuklular döneminde yaygınlaşmıştır.
*cahiliye devrinde şiir ferdi duyguları ve kabie hissiyatını dile getirir.
*emeviler devrinde genel arap siyasetine dönük olmuş.
*abbasiler devrinde topluma ve toplumdaki maddi zevklere yönelik olmuştur.
*ilk nesir örnekleri ise hitabet metinleridir.
*abbasiler zamanında nesir;mürselat siyer megazi fütuh tarih coğrafya edep muhazara hikaye makamat gibi türlerde genişlemiştir
*islamla birlikte tefsir hadis fıkıh kelam gibi islami ilimler ortaya çıkmıştır.
*islamdan sonra orataya çıkan nesir türleri ve eser verilen alanlar ise söyledir;
Mürselat:resmi ve özel her türlü yazı(mektuplaşma)
Siyerinsanın huyu ve ahlakı analmına gelen siret kelimesinin çoğulu) peygamberi anlatan eserler..
Megazi :islam adına yapılan savaş hikayeleri
Futuh:islamın ilk dönemlerinde yapılan savaşlar ve alınan yerler
Tarih ve coğrafya
Dilbilgisi:*dilbilgisi çalışmalarının açtığı çığır basra okulu..
*ilk arapça sözlük kitabü'l -ayn
Muhazarat:faydalı bilgilerçeşitli haberlerfıkralar anılar seçilmiş şiirler ve hutbeler üzerine açıklamalar
Edebiyat:
Emsal:atasözleri deyimler halk arasındaki meşhur sözlerin toplandığı eser..
Hikaye:öncesinde bu kelime yerine kullanılan isimler;esmar hurafatkısasrivayetahbarahadisemsalnevadir..
Makam:kısa hikayeler..
İlim:kaynağı kur'an olan hadis fıkıh kelamtefsir ile ilgili eserler
Ensab:soylar üzerine yazılan eserler
Tabakat:yazılan tefsir ve hadislerin doğruluğunu araştırmak doğrusunu yanlışından ayırmak için yazılan eserler.