*19 YY ikinci yarısından ve 1o yy dan günümüze kadar gelen

*islamiyetten önce farsça şiir söyleyen ilk ve tek kişi BEHRAM-I GUR dur.

*islamdan sonra farsça şiir söyleyen ilk büyük şair RUDEKİ dir

*farsça şiirdeki ilk mutasavvıf şair SENAİ dir

*şiirin konusu :övmek övünmek aşk şarap kadın mersiye tavsif hiciv öğüt ve hikmet tir.

*zühd ve takav daha sonra şiire konu oldu.

FARS EDEBİYATINDA GÖRÜLEN USLUPLAR
***Türkistan / horosan uslubu:
*daha çok medhiye konulu kaside nazım şekli
*dönemim şairleri

RUDEKİ
FİRDEVSİ
UNSURİ
FERRUHİ
NASIR-I HSREV
MİNUÇİHRİ
SENA-İ GAZNEVİ
ÖMER HAYYAM
MU'İZZİ

*Irak/selçuklu üslubu:


*tasavvuf anlayışlı şiirler

*mesnevi nazım şekli özel bir konuma geldi

*dönemin şairleri

NİZAMİ
İSFAHANİ
HAKANİ
CAMİ
ATTAR
IRAKİ
MEVLANA

Hint uslübu:

*ısfahan uslubu olarakta kullanılır
*ilmi tabir ve bilgilerden uzak günlük deyişli şiirler ortaya çıktı.

*dönemin şairleri
KELİM
ASİB
TALİB-İ AMULİ
URFİ-İ ŞİRAZİ
BİDİL

Geriye dönüş uslübu:


*hint uslubuna muhalefet olarak doğdu
*şiraz ısafahn ve horsan bölgelerinde ilgi gördü.