EVLİLİK KONULU ÖYKÜLER
*Gençlik
*teehhül
*gönül
*mihnetkeşan
*bir fitnekar
*nasip
*bekarlık sultanlık mı?
*bir tövbekar
*iki hud'ekar
AŞK KONULU ÖYKÜLER
*bir gerçek hikaye
* gönül
* gençlik
* bir tövbekar
* teehhül
* emanetçi sıtkı

* EĞİTİMİN ÖNEMİ ni konu alan -DİPLOMALI KIZ
*Kötü niyete bağlı anlış anlama - SUİZAN
*Konusu Fransa da geçen - KISMETİNDE OLANIN KAŞIĞINDA ÇIKAR ve ÇİFTE İNTİKAM
*AHMET MİTHAT'IN eserleri üzerine değerlendir me yapanlar
-fazıl gökçek
-orhan okay
-mustafa nihat özön
-yavuz demir
-mehmet kahraman

*yenileşme dönemi öykülerinin ortak özelliği:
gelenek-modernizm
doğu - batı çatışması
kır -şehir karşılaştırması
sosyal hayata dair problemler
* bu illk dönemin öyküleri TİP çizer.
* öykü kişleri silik kişilerdir
*Ahlakçı anlayış içerir.

NEBİZADE NAZIM ve SAMİPAŞAZADE SEZAİ (öyküde ileri adım)

SAMİPAŞAZADE SEZAİ
*TÜRK öykücülüğünün gelişiminde en önemli adım ve gelişme onlaral başlar.
*AHEMT MİTHAT ın aksine öyküleri sanat endişesi taşır ve bireysel konular ele alınır.
*ama asıl öykü servet-i fünün 'cuların kaleminde gelişir.(Halit ziya uşaklıgil öncülüğünde)
*modern hikayeye vücut veren ilk kişi Samipaşazade sezai 'dir
*anlattığı kişinin dış görünüş ve iç dünyasının çözümlemesini yapar.
*AHMET MİTHAT 'ın kurgulanmış kişilerinin yanında onun anlattığı kişiler hayatın içinde karşılığı olan canlı bireylerdir
*NAMIK KEMAL 'e dah yakın sanatlı bir uslüp sergiler.
*gündelik hayatın sıradanlığı vardır.
* öyküleri KÜÇÜK ŞEYLER ile anı ve makalelerinin yeraldığı RUMUZU'L EDEP te toplanmıştır
* S.P.SEZAİ nin ''küçük şeyler'' adlı kitabında yer alan öyküleri modern anlamda kısa öykülerin abşalangıcı kabul edilir...
*Avrupai tarz küçük hikayenin İLK örneği kabul edilir
*eserleri romantizm ve reelizmin izlerini taşır.
*gözleme dayalı bir anlatım vardır.
*olaylarda ve kişilerde olaganüstülük yoktur.
*daha çok realist eserler veririken romatizme açıktır
* KÜÇÜK ŞEYLER düz yazıda EDEBİYAT-I CEDİDE yazarlarının klavuzu olur
*PANDOMİMA VE DÜĞÜN adlı eserinde romantizmle birlikte realist anlayıştan gelen etkiler görülür.
*KEDİLER eseri sıradan insanın öyüküsüdür ve realist bir etki görülür.

NEBİZADE NAZIM

*üçüncü kuşağı oluşturan ARA NESİL mensuplarının kaleme aldığı türler arasında öykü de vardır

*bu kuşağın öncülerinden olan NEBİZADE NAZIM Hakikiyyun (realizm- naturalizm) savunanlar arasındadır
*batılıların NUVELLE dediği 8 uzun öykü yazar.
*Romantizm 'den sonra Realist - Naturalist anlayışa geçer.
*öne çıkan öyküleri
-KARABİBİK :köy hayatı
-SEYYİE -İ TESAMÜH: basın hayatına eleştiri

*DİĞER ESERLERİ
-SEVDA
- HASBA
-ZAVALLI KIZ
-BİR HATIRA
-SEVDA
-ENGİNDE
*Gerçekçi köy edebiyatı için başlangıç KARABİBİK
*KARABİBİK - Emil zola'nın TOPRAK eserinden esinlenerek yazdığı ifade edilir.
*Eserlerinde gözlem var
*olağanüstülük yok
*teze dayanamayn
* öykü kişilerinin ağız özelliği ile
*ansiklopedik ve öğretici anlayış yok

ÖYKÜDE AŞAM KAYDEDEMEYEN KÜÇÜK DENEMELER
*RECAİZADE MAHMUT EKREM
*MEHMET CELAL
*MUSATAFA REŞİT
*FATMA MAKBULE HANIM

RECAİZADE MAHMUT EKREM
**ÖYKÜLERİ:
-saime : çocuk sevgisi ve ve çocuğun yetiştirilmesi üzerine
- muhsin bey yahut şairliğin hazin bir tecellisi: romantik aşk
-şemsa:bir ailede evlatlık kalan kızın öyküsü
MUSTAFA REŞİT
*Romantik ve santimantal yapılı öyküler
*MEKTUP tekniğini kullanır
*Düzyazı şiire yaklaşan sanatlı söyleyiş
*Erkeğe kadından dah çok yer verir..
ÖYKÜLERİ:
-tezkir-i mazi
- bir çiçek demeti
- cüzdanımdan bir kaç yaprak
MEHMET CELAL
*Aşk ve aile hayatını konu alır.
*Türk hikayeciliğinde çok önemli yeri olmamıştır.
FATMA MAKBULE LEMAN
*Dönemin ilk kadın öykücülerinden
* öykülerini topladığı kitabı MA'KES-İ HAYAL
*Kadın ve kız çocukalrının eğitim aşk ve evliliğini konu alan öyküler
*AHMET MİTHAT gibi eğitici ve öğretici anlayış sergiler.