Personel ve insan kaynakları yönetimi
kavramları

-1990
lardan beri insan kaynakları = insan sermayesi ya da entelektüel sermaye
denilmektedir.

Personel = bir işletmede istihdam
edilen herkes.( yönetici dahil değil)

Personel Yönetimi = Sanayi Devrimi ile
birlikte makineleşme sonucu ortaya çıkan gereksinimlerin ürünüdür.


-1920 lerde sendikal baskı sonucu personel yönetim kavramı genişledi .
Örnek: yemek salonları eğlence ortamları sağlık kulüpler


- 1930 larda sendika kanunu sonucu oluşan sendika ve işveren arasındaki
ilişkileri dengede tutan birim personel yönetimi olmuştur.


İKY= insan kaynaklarının elde
edilmesini elde tutulmasıyla bireysel ve örgütsel performansın ede tutulması
ve arttırılması ile ilgili politika ve stratijelerinin oluşturulması
programların hazırlanması örgütlenmesi yönlendirilmesi ve koordine ve kontrol
eden disiplin.Komuta Yetki : İşletmenin asıl
amacıyla doğrudan belli faaliyetleri kapsayan ve emir verme hakkı içeren
bir yetkidir.

Kurmay yetki : İşletmenin
amaçlarıyla dolaylı olarak bağlantılı faaliyetleri kapsayan yardımcı
bir yetki tipidir.

Not:
Bir İK yöneticisi kendi bölümü içinde ve hizmet alanlarında komuta
yetki


İşletmenin tümünde koordine fonksiyonunu

Komuta yöneticilerine danışmanlık yaparak da kurmay fonksiyonunu yerine getirir.


İKY de Başarılı Olmak İ.in Yapılması Gerekenler

İky ı etkileyen İç ve Dış Çevresel
nedenle İzlenmeli

Uzun vadeli Ve Stratejik Bir Yaklaşım

Ahlaki Politika sürdürülmesi

İky ‘ nin sonuçlarının
değerlendirilmesi