İş Analizi : Belirli bir işin en küçük parçalarıyla ayrıntılı
olarak tanımlayıp incelenmesi sürecidir. İyileştirme yenileme… vb
nedenlerle yapılmaktadır.


İş Analizi İş
tanımları gerekleri değerleme performans İş Dizaynı

İş
gücü Planlama

Personel
bulma ve işe alma

Ücretlendirme
Personel
Eğitimi ve geliştirme

Eşit
istihdam olanağı

Performans
Değerleme

İş Analisti Süreçleri = 1. Analiz edilecek İşlerin belirlenmesi

2.
Analizin amaçlarının saptanması

3.
Analistlerin seçilmesi

4. bilgi toplama yönteminin
belirlenmesi ( gözlem mülakat anket..)

5. İhtiyaç duyulan bilginin toplanması

6.
Toplanan bilginin analiz


Gözlem:gözlenenden gizli yapılması gerekir. Yapmacık yaparlar.


Mülakat: *Serbest mülakat (analist
ve personel serbest)


sakınca:
işin abartılması+bütünün gözden kaçması


*Yapılandırılmış Mülakat( analistler
önceden sınırlar)


yapılandırılmış
mülakat serbest mülakat a göre nesneldir.

Anket : analist değil personel
işaretler.


İş analizi Aşamasında Kullanılan Teknikler

İş Envanteri :
personelin işi yapmak
sıklığı harcadığı
süreye öneme güçlüğe öğrenmek için gerekli süreye göre derecelendirilmesidir. Yararı
ise tüm görevleri içerdiğinden “iş tanımları “ hazırlanmasını sağlar.

Durum Analizi : İşin İÇERİĞİ ve gerektirdiği personel özeliklerine
ilişkin sorular içeren formdur. Yüksek ve düşük performansı ayırt edecek kadar ayrıntılıdır.

( 6 bölüm 182 İş gereği) Şu Sorulara Cevap arar:


Yapılacak işle ilgili personele ne
şekilde gelir?


Personel bu bilgileri kullanarak ne
yapar?


Sonuçları diğer birimlere ne şekilde
aktarırı?


Diğer insanlarla ilişkileri hangi
yolla olur

İşin fiziksel koşulları ve içerik
özellikleri nelerdir?

Fonksiyonel İş analizi :
işlerin personel fonksiyonları cinsinden inceler. İşi yapanın; bilgilerle
insanlarla ve araç gereçlerle
ilişkilerini belirleyen faaliyettir.

Kritik Olay Tekniği : belirli bir işte çalışan personelin ve bağlı oldukları ilk
yöneticinin şahit oldukları işle ilgili olumlu ya da olumsuz davranış kayıtlarıdır.İş Tanımları Ve Gerekleri: İş
analiz sonucu işe ilişkin elde edilen bilgilerin özetlenip kullanıma hazır
formlardır.

İş gerekleri:
personel seçimi eğitimini sağlarken kullanılan veridir. Örnek . beceri
gereklerifiziksel gerekler sorumluluk gerekleri çalışma koşullarını kapsar.

İş tanımları yapılmadan önce iş unvanları belirlenmeli ve
ücret sisteminin karışması önlenir.

İş tanımı; kısa olmalı spesifik
olmalı ve iş gerekliliklerini içermeli ve güncelleştirilmesi.Örnek: işin tanımı
işin özeti işin sürekliliğini kapsar.

İş tanımı ve iş gereklerinin ikisini
birden kapsayan : fiziksel özelliklerdir.

İş gerekleri ve tanımının
yararları:Görev ve sorunluklar ve kendilerinden beklentiler netleşerek boş
kadrolar belgeli olarak belirlenecektir personelin performansı için
niteliklerle karşılaştırılacak atamalar ve terfilşer için iş tanımları ve
gerekleri önem kazanacak ve insan kaynakları planlamasına veri olacak kaynak
olacak ve planlamalarında katkıda bulunacaktır.