Planlama : Arzu edilen amaçlara ulaşmak için hareket tarzının seçilmesidir.
İşletmenin nereye nasıl gideceğinin belirlenmesidir. Örnek: ne zaman nasıl
nerede kim tarafından neden hangi maliyetle hangi sürede?

İnsan Kaynaklarının Planlanması :İşletmenin gelecekteki arzuladığı duruma uygun insan kaynağını
belirlemesidir. Organizasyon başarısının temel taşıdır. Gelecekteki personelin sayısını
ve özelliklerinin belirlenmesidir.

İşletme
için planlama: İşletmenin nereye ve nasıl gideceğini belirlemesidir.İnsan Kaynakları Planlamasını Etkileyen Faktörler

1.Dışsal Faktörler :

- Ekonomideki Değişim : yüksek enflasyon faiz oranlarındaki artış işsizlik insan
kaynakları planlamasını olumsuz etkiler.sonuç olarak işletmeler insan
kaynaklarını böyle bir durumda azaltırlar.

- Sosyal Politik
Ortam ve Yasalardaki Deşişim: emeklilik yaşı özürlü çalıştırma oranı … vb

-Teknolojik
gelişim

- Rekabet
koşulları: rekabet üretimi arttırarak fiyatı
düşürür ve insan kaynağı ihtiyacı doğar.

2. İçsel Faktörler:

- Bütçeler :bütçe
bir faaliyetin tahmin edilen sonuçlarını sayılarla ifade eden kısa vadeli
planlardır. İk planını etkiler.

-
Faaliyet Biçimi ve Hacimdeki Değişimİnsan Kaynakları Planlama Süreci

1.Talebin tahmin edilmesi

2. İnsan kaynağı arzının
belirlenmesi amaçların belirlenmesi çevre analizi
analizi performans değerleme

3. arz ve ihtiyaçların
karşılaştırılması gibi faaliyetlerle desteklenir.1.İNSAN KAYNAKLARI TALEBİ (bir işletmenin gelecekte ihtiyaç
duyacağı iş gücüdür. )

İnsan
kaynakları talep tahmini: ise işletmenin
ihtiyaç duyacağı iş gücünün sayıtürü ve nitelik olarak belirlenmesidir. İş Gücü Gereksinimi de denir.

İnsan Kaynakları Belirlenmesinde Kullanılan
Araçlar

-İş
analizi : işin niceliği niteliği gerekleri ve
çalışma koşullarını araştırarak ortaya koyan çalışmasıdır.

-Gerçek İnsan Kaynağı ihtiyacı: hedeflenen işi fiilen
gerçekleştirecek insan kaynağına olan ihtiyaçtır. Bütün İşin bitmesi için bir
dönemde zamanın o dönemde bir kişin o iş
için kullanacağı zamana bölünmesi ile bulunur.

Gerçek insan kaynağı ihtiyacı = İşin bitirilmesinde bir dönemde ihtiyaç
duyulacak toplam zaman /Kişi başına düşen çalışma zamanı


(GİKİ) = ( ITZ ) /
( KÇZ )-İnsan Kaynağı Devir Oranı (
dönüşüm Oran) : personelin
işten ayrılma tarihi nedeni yapılan ödemeler yeniden işe alınması ihtimali
gibi soruların yanıtlarını içerir.

İnsan kaynağı devir oranı= İşten
ayrılanların toplam sayısı / Ortalama insan kaynağı sayısı x 100

Ortalama
insan kaynağı = Dönem başı insan kaynağı sayısı + Dönem sonu insan kaynağı
sayısı / 2

-Devamsızlık Oranı: devamsızlık nedeniyle kaybedilen zaman / Planlanan insan
kaynağı saati toplamı x 100


( Devamsızlık / ortalama İK
sayısı x100 )

-Dış çevreİnsan Kaynakları Talep Belirleme Yöntemleri

Sezgisel Yöntemler : İnsan bilgisinden daha çok
kullanılır. Küçük işletmelerde karışık yöntemler tam cevap vermiyorsa
kullanılmalıdır.Sayısal
verilerden yaralanarak deneyimlerden gelen bilgiler kullanılır.


-Aşağıdan yukarıya tahmin yöntemi


-Yukarıdan aşağıya tahmin


-Delphi yöntemi: Uzmanlar yüz yüze gelmez.Anket formu içeriğidir. Zaman alıcıdır.
Sonuçlara hemen ulaşılamaz.Matematiksel Yöntemler: sadece bir faktörü ele alarak
yapılan yöntemdir. Son 5 yıl personel ihtiyacı örneğin.Büyük işletmelerde
kullanılır.

-Basit matematiksel Yöntemler

Verimlilik oranı
Kadrolama Oranı
Öğrenme eğrileri

-Karmaşık matematiksel Yöntemler

Çoklu regresyon : satışlar kar GSMH
Doğrusal Planlama2.İNSAN KAYNAKLARI ARZI (
Herhangi bir dönemde işletmenin sahip olacağı insan kaynağı)


İnsan Kaynakları arzını Tahmin edilmesinde Adımlar

-
İnsan kaynağı envanterinin
hazırlanması

-
Plan döneminde ayrılacak personelin
tahmini

-
Envantere transfer ya da dışarıdan kaynak sağlamasıyla gelecek insan kaynağının tahmini

-
Yükselimler sonucu sağlayacak insan
kayağı eklenmesi

-
Sonuç olarak insan kaynağı arzını
belirlenmesi

1.
İç insan kaynağı arzı :
İşletmenin mevcut elinde
bulunan personeldir. İçsel insan kaynağı arzının belirlenmesinde
kullanılan Araçlar

ü İnsan kaynağı
envanteri(personel envanteri) insan kaynağı hakkında bilgilerin düzenlenip
gerektiğinde incelenmek üzere hazır bulundurulduğu arşivdir.

İk genel envanter: yaş cinsiyet eğitim ücret kıdem göre
sayılması.

İk beceri envanteri :
yetenek beceri eğitim deneyim yabancı dil katıldığı eğitimler ödül ve
cezalar pozisyonudaha önce çalıştığı işletmeler ilerde üstleneceği işler.


2.
Dışsal insan kaynağı arzı: İşletmenin
çalıştığı çevre ve
faaliyet alanında yer alan işletmelerdeki insan kaynakları arz ve
ihtiyacı işsizlik durumu ve personelin beri karışımını gösteren verilerdir.TAHMİN YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ

Durağanlık ve Kesinlik

Verilerin Uygunluğu

Personel Sayısı

Kaynakların Uygunluğu

Zaman

SmileSmileSmile Yönetimin Güveni


İNSAN KAYNAKLARI
ARZ VE TALEBİN (ihtiyacın) KARŞILAŞTIRILIP PLANLARIN HAZIRLANMASI

Yükseltim Planlama: işin aksamasan yürütülmesi sağlayacak pozisyonların belirlenip bu
pozisyonlara gelebilecek olan kişilerin planlanması.


Kariyer planlama: Kariyer planlamaların hazırlanmasında insan kaynakları planlama
sonucunda elde edilen bilgiler ve özellikle performans bilgileri kullanılır.