Personel bulma süreci boş pozisyonların doldurulması için uygun ve nitelikli adaylara ulaşması bu
amaçla işletme içinde var olanların belirlenmesi veya işletme dışındakilerin
başvurularının sağlanması sürecidir.

PERSONEL BULMA

Personel Bulma sürecinin Aşamaları

ilk aşama açık pozisyonların saptanması ve bu işlerin
analizinin saptanarak iş gereklilikleri ve tanımlamalarını yapılmalıdır.
Personelin nereden ve nasıl bulunacağının belirlenmesi
personelin başvuru yapması sağlanması
formların doldurularak ve bir aday havuzunun oluşturulmasıPersonel Bulma işlevlerini Etkileyen Faktörler

-Personel politikaları

-İş gücü planları

-Yaşanan değişimler

-İşin özellikleri

-Çevre KoşullarıPersonel bulma Yöntemleri

İşletme İçi
Kaynaklarından Personel Bulma: transfer
terfi rütbe…vb.

İşletme Dışı
Kaynaklardan Personel Bulma: internet
duyurular mesleki dergiler… vb.İşletmelerin ve İşin Personel Adaylarına Sunumu


Geleneksel Ön Tanıtım Yüksel beklentiler oluşur
çekici güdüleyici uyarıcı olarak görülür işin adaylarca kabul edilme oranı
yüksektir işin bireysel ihtiyaçları karşılamadığı fark edilip tatminsizlik
ortaya çıkarpersonelin işten ayrılma oranı yüksektir.


Gerçekçi Ön Tanıtım : Gerçek beklentiler işin
çekicileri bireyin ihtiyaçlarına bağlı işi bazı adaylar onaylar bazıları
reddeder işin beklenen özelliklere sahip olduğu görülür işin bireysel
ihtiyaçları karşılamasından dolayı tatmin duyulur personelin işten ayrılma
durumu düşüktür.


PERSONEL SEÇME

Personel seçme
İşlevlerini Etkileyen Faktörler

-İş gücü Planları

-İş analizleri

-performans Değerlemeleri

-Personel Bulma Çabaları

– Ahlaki değerler ve örgütsel
kısıtlayıcılar

Personel Seçme Yöntemleri

-Biyografik Yöntemler

– Başvuru Formları

– Biyografik Envanterler

– Psikolojik Testler

– Benzetim Yoluyla Seçim Yöntemi

– Birikmiş İşler Tekniği

- Lidersiz Grup Tartışmaları

– Mülakat ( Görüşme ) Yöntemi

-
Serbest ( yapılandırılmamış ) Mülakat

- Yapılandırılmış Mülakat

– Durumsal Mülakat

– Referans ve Tavsiye Mektupları

-Seçilen personelin işe başlaması.