ORYANTASYON : verimlilik için önemli

Oryantasyon eğitim(işe alıştırma) : işletmeye yeni
giren yada bölüm değiştiren personele işe başlamadan önce veya işe ilk girdiği
günlerde uygulanan eğitime denir.

İki tür işe alıştırma eğilimi vardır:

Genel işe alıştırma eğilimi : işin ana hatlarıyla
tanıtılmasıdır.İK ınca verilir. departman ücretlendirme
İş merkezli işe alıştırma eğilimi : iş sorumlulukları
beklentiler kurallar ve düzenlemeler işyeri planı politikalar
prosedürler…vb yöneticiler tarafından verilir.İşe alıştırma amaçlar:

Yönetici ve arkadaşları ve ik ile tanıştırma ve yöneticileri ile geçişi sağlayacak koçluk
ilişkisi sağlama

Şirket/departman/ takım için ortak bir amacın oluşması

Şirketin kültür organizasyon yapısı ve hizmetlerinin anlamasına yardımcı olunması ve personelin
ilk andan itibaren verimli olmasını sağlama

İlk aylarda yüksek görülen işten ayrılma eğilimini azaltma

İşe yönelik endişelerin işe alıştırma eğiliminin azalması ve önlenmesi


İşe alınmanın Kapsamı

-Şirketin tanıtılması

-Yöneticilerin tanıtılması

-Departman ve işin tanıtılması

-İnsan kaynakları uygulamalarının tanıtılması

-Ofis ve çalışma kurallarının uygulamalarının anlatılması

-Şirkette kullanılan araçların tanıtılması

İşe alıştırma kullanılan Yöntemler

İşletmeyi tanıtıcı yayınlar En çok kullanılan
Konferans açık oturumlar grup toplantıları
İşletme gezileri
Üstler veya bu konuda uzmanlarca uygulanacak mülakatlar
İş başında eğitim

İşe Alıştırma Dört Aşamalı Adımlar

Hazırlık Dönemi
Sunuş
Deneme Süreci
Kontrol


Başarılı bir Süreç için Dikkat etmek gerekenler

-İşe alıştırma fonksiyonun bir parçası olarak görülmelidir.

-Personel Gurup değil tek tek ele alınmalıdır

-Yeni personelin tümüne uygulanmalıdır.

-İş alıştırma faaliyeti işe filenbaşlamadan önce gündeme gelmelidir.

-İş alıştırma uzun dönemli olmalıdır.

-Süreç sonunda başarı belgesi verilmelidir.

- İşe alıştırmada personel öğrenmeden sorumlu tutulmalıdır.


Başarısız bir eğitim süreci sonucu olumsuzluk

Zaman kaybı + performans Kaybı+
Maliyet kaybı + Performans Tatminsizliği + güven Kaybı

İşe başlama ve psikolojik anlaşma

Benzer yönleri: ikisi de inançlar ve beklentiler

Ayrıldığı noktalar