Eğitim : önceden saptanmış amaçlara göre insanların
davranışlarında gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkinlikler dizgesidir.

Bireyin yaratıcı gücünü ve verimini
arttıran toplumun kalkınması için gerekli nitelik ve nicelikte elemanlar

yetiştirilmesini sağlayan ve toplumda
kişilere yetişme olanağı veren en etkili yoldur.

Geliştirme: Çalışanları
gelecekte işletmenin üst hiyerarşi noktalara
hazırlamayı amaçlayan faaliyetlerdir.


Eğitim personelin işini daha iyi yapmasın
Geliştirilme ise personelin gelecekte çalışacağı görevlere hazırlanmasını
amaçlar.

İşletmede eğitimin temel nedenleri :
Teknoloji ekonomik sosyal değişiklikler ;rekabet gücü nedeniyle ;rekabet
unsuru olan eleman ihtiyacı…vb.

Eğitimin Yararları

İşletmeye Yararları :

. Verimliliği arttırır

. Kalite bilincini geliştirir

. Örgütsel gelişimi hızlandırır.

. Örgütün kara verme sorun çözme
yeteneği arttırır.

. Personelin Değişime olan direncini
azaltır.

. Örgüt içi iletişimi güçlendirir

Personele Yararları

. görev bilincini ve sorumluluk
düzeyini arttırır.

. inisiyatif kullanma düzeyini
geliştirir

.Kariyer gelişimi sağlar

. Kendine olan güveni arttırır.

. İş doyumunu yükseltir.

. Performansı arttırır

. Bağlılığı arttırır ekip ruhu
gelişir ait olma duygusu gelişir.EĞİTİM İLKELERİ

Eğitimin sürekliliği

Eğitimin Yararlılığı

Eğitimde fırsat eşitliği

Planlı Eğitim

İlgili Kişilerin Etkin Katılımı

Eğitime katılım : İşçi memur ve yönetici eğitimleri

Eğitim Politikası :
amaca ulaşmak için yapılacak etkinliklerde uygulanması istenilen ilkeler ya da
kurallar.

Politika saptamanın yaraları : eğitim
amaçlarını saptanması ve kavranmasını kolaylaştırı.

Eğitim planlamasına programların
hazırlanmasına geliştirilmesine
rehberlik eder.

Eğitim programının uygun ortamlarda
yapılması için ilgili bilgilerin yardımları ve olanaklarından yararlanır.

Personel sorunlarının çözümlenmesi
yönetim ve denetim işlerinin kolaylaştırmasını sağlar

Kurum içinde iletişimi sağlamak ve
hizmette bütümlük kazanmasına katkıda bulunur.

Üretim faktörlerinin gelişmesine katkıda bulunur.

Personelin moralini yükseltme sorunlarının
çözümünü kolaylaştırır

Eğitim önceliklerinin belirlenmesi v e
süreklilik kazanmasının gereklerini ortaya koyarEğitim Yöntemleri

İşbaşı Eğitim

- İş Üzerinde Öğrenme

-İş Değiştirme- rotasyon

-Coaching( yönlendirme)

- Monitör( kılavuz)

- Yetki devriİşdışı eğitim Yöntemleri : eğitilenlerin
bilgilerini arttırmak görüş ufuklarını
genişletmek ve başkalarının davranışlarını ölçme yeteneğini geliştirmeyi
amaçlamaktadır.

Yararları : İşdışı eğitim konusunda
uzman bir eğitici tarafından yapıldığı için daha etkilidir.

İşbaşına göre daha sistematik ve planlıdır.

İşdışında uygulanan yöntemlerde çok sayıda
personel aynı anda yetiştirilebilir.

Eğitim maliyeti işbaşına göre da ha kolay
hesaplanabilir.

Aday planlanmış bir eğitim sürecinde işin
zor yönlerini de ayrıntılı olarak
öğrenebilir.

İşdışında yapılan eğitim ayrıntılı olduğundan
rastlantılardan kurtarılmış tır.

Diğer
işletmelerden de katılım olacağından
kişi başkalarından da öğrenecekleri deneyimler vardır.

Sakıncaları : gerçek çalışma
koşullarına geçişte bireyler uyum ve uygulama zorluğu yaşar.


Eğitime katılanların işlerinden uzak olması üretim kaybı olabilir.

İşbaşı eğitimine göre
genellikle daha maliyetli ve organizasyonları zordur.Görsel ve İşitsel Yöntemler

Simülasyon : Olay durum modellerini canladırma somutlaştırma.

Doğada Öğrenme

Bilgisayar Destekli Öğrenme: Bilgisayar teknolojileri ile destekli eğitim. Kişinin hızı
önemlidir. Pratiktir.

Sanal Eğitim

Yöneticiler için Uygulanan rol Oynama

Örnek Olay : Neden ve nasıl oluştuğu sorusuna yardımcı olan daha çok kavrama
yetenliğe hitap edilir. Gerçek hayatta yaşanan olaylardan alınır.

İşletme oyunları

Grup Teknikleri
Eğitim Sürecinde İzlenilmesi gereken
Aşamalar:

Eğitim İhtiyaçlarının belirlenmesi
Eğitim Önceliklerin Belirlenmesi
Amaçların Saptanması
Eğitim Konularının Belirlenmesi
Eğitim Yönteminin Seçilmesi
Eğitimcilerin Seçilmesi ( teknik yeterlilik sosyal yeterlilik
formasyon yeterlilik personele liderlik yeterliliği öğretmeye arzululuk
mesleksel yeterlilik)

Eğitimde kullanılan Araç Gereçler: eğitim sürecinde eğitimi destekler zenginleştirir. Örnekler:
bilgisayar tesisler materyaller kamp …vb.